WAR THỜI GIAN GIỮA ĐỨC GIÊSU KITÔ VÀ LUCIFER TRONG TƯ PHÁP CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

 

 

Diapositive1 

 

Trong thế giới vật chất phương Tây của chúng tôi, những người đương thời của chúng tôi có nhiều quan ngại về thời gian nó sẽ mất vào cuối tuần sau sự trở lại của Chúa Giêsu Kitô.

Thật không may, đây là những gì tất cả chúng ta có thể thấy trong các cuộc hội thoại hàng ngày.

Đó là nơi mà chúng ta đã đến với  »  Thiên chúa  « của thế giới phương Tây.

 

Chúng ta phải hiểu rằng thế hệ của chúng tôi bị một cuộc chiến tranh của sức mạnh chưa từng thấy giữa thiện và ác trong các sự kiện khác mà gây ra việc Thiên chúa này của nền văn minh phương Tây của chúng tôi.

 

Chúa Giêsu Kitô, đúng như lời của ông trao cho người đàn ông có hai ngàn năm đấu tranh trong giai đoạn này của thời cuối để tiết kiệm tối đa của con khỏi nanh vuốt của Lucifer mình chiến đấu để tiêu diệt những người đàn ông « của sáng tạo của Thiên Chúa « bắt đầu với tiêu diệt và phá hủy » Chúa « để tàn trả thù Thiên Chúa đuổi trời với tất cả các thiên sứ sa ngã đã trở thành quỷ.

 

Tôi đồng ý cho một người vô thần này có thể có vẻ ngoài trí tưởng tượng của một bộ não sủi bọt và ốm yếu, nhưng mỗi đời sống Kitô hữu trong đức tin nơi Chúa Kitô, ông hiểu rằng nó chỉ đơn giản là lịch sử nhân loại mà s ‘ hoàn thành trước mắt của chúng tôi trong những thời điểm khó khăn cho việc thực hiện các lời tiên tri của Kinh Thánh lần cuối ngày tận thế.

 

Thật không may cho nhân loại-Thiên Chúa hóa của nền văn minh phương Tây sẽ mở đường cho sự Hồi giáo trên thế giới.

 

Nó sẽ là ngu ngốc để tin rằng Hồi giáo dẫn đến Thiên Chúa, vì chúng ta thấy hàng ngày và nhìn thấy tất cả những kinh hoàng, tất cả các loại tội phạm và tất cả các vụ thảm sát cam kết Kitô hữu bởi người Hồi giáo trong tên của Hồi giáo, Muhammad, các  Quran hadith của mình .

 

Hồi giáo là một sai lầm, nó là một con quái vật gớm ghiếc và kinh tởm mà sinh ra vào cuối thời gian quái vật, những kẻ cuồng tín khát máu và « Hồi giáo »  Họ đang ở trong các giá trị của kinh dị tồi tệ hơn so với Đức Quốc Xã trăm lần!

 

Thậm chí còn nghiêm trọng hơn là « Hồi giáo » nói áp dụng cho các thư các Quran« Hadith »  (tiên tri giả Muhammad) và do đó quyền lực và thậm chí làm nhiệm vụ  giết tất cả những người Hồi giáo từ chối.  » người Do Thái, Kitô hữu, những người vô thần và những người khác … « 

 

Hồi giáo thực sự là một chất độc và thực sự nó là tôn giáo của Lucifer, ông đã tạo ra bằng cách nói dối để tiêu diệt đạo Cơ đốc và mất lái thẳng xuống địa ngục tất cả những ai đến với Ngài (Hồi giáo).

 

Việc bỏ qua việc mở rộng của Hồi giáo là chấp nhận mà không nói cuối của Kitô giáo và do đó chấp nhận để thờ phượng Lucifer thay cho Chúa.

 

Nhưng nó chỉ là vì chúng ta nhận ra rằng chúng ta đang sống đặc biệt là thời gian khó khăn trên trái đất mà chúng ta hiểu (nhiệt thành Kitô hữu trong Đức tin) rằng thời điểm khó khăn đã được thống nhất trong tất cả các khía cạnh trọng với những lời tiên tri trong Kinh Thánh tuyên bố kết thúc thời gian và trở về Trái đất của Chúa Giêsu Kitô của chúng tôi cho triều đại nghìn năm của mình rằng sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự phán xét cuối cùng.

 

Đối với một cái nhìn và phân tích quá khứ, chúng ta thấy rằng những lời tiên tri trong Kinh Thánh báo trước thời gian kết thúc và trở về Trái đất của Chúa Giêsu Kitô đã bắt đầu với việc tạo ra các trạng thái của Israel 14 Tháng Năm 1948.

 

Ngày thành lập Nhà nước Israel cũng là ngày bắt đầu rất có khả năng đến cuối thời gian bởi vì tất cả những lời tiên tri (khoảng năm mươi, xem ba video ở dưới cùng của bài viết) và Kinh Thánh khải huyền báo trước sự trở lại của Chúa Giêsu Kitô đã bắt đầu tại thời điểm đó.

 

Việc tạo của Nhà nước Israel trong điều kiện đặc biệt hoặc nó xảy ra rõ ràng là dấu hiệu đầu tiên của các lần cuối. « Đây là sự tha thứ của Thiên Chúa cho người Do Thái! « 

 

 

Chúng tôi cũng đã có trong quan điểm này của quá khứ mà tất cả những lời tiên tri của thời đại cuối cùng đang đến với càng nhiều lực lượng và tần số từ mà ngày 14 tháng năm năm 1948.

 

Ngày 14 tháng 5 năm 1948, ngày tạo của Nhà nước Israel do đó rất rõ ràng bằng chứng hỗ trợ (hoàn thành lời tiên tri), ngày để nhớ cho sự khởi đầu của giai đoạn cuối thời gian.

 

Xem bài viết của tôi:

2 0 1 5 NĂM TRỞ LẠI CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ!

 

Những lời tiên tri của End Times:

 

http://www.pasteurdaniel.com/index.php/fr/?option=com_content&view=article&id=1047&catid=118:jesus-christ&Itemid=82

 

 

Nó bây giờ là một thực tế của lịch sử kể từ khi những lời tiên tri trong Kinh Thánh báo trước thời gian kết thúc thực sự đã hoàn thành tất cả.

 

Những thiếu một trận động đất lớn như vậy, sự tàn phá của Rome và tái thiết đền thờ thứ ba ở Jerusalem có liên quan trực tiếp đến thời gian của sự trở lại của Chúa Giêsu Kitô.

 

Nhớ lại rằng khi chúng ta đã thấy trong bài viết blog trước đây, thời kỳ của thời đại cuối cùng có một khoảng thời gian tối đa.

 

Đặc biệt trong Tin Mừng Matthêu, chúng ta thấy thuật ngữ này trong chương 24 câu 33 và 34

 

Link:

End Time

 

3 3 Tương tự như vậy, khi bạn nhìn thấy tất cả những điều này, biết rằng Con người gần đến, tại các cửa

 

34 Tôi nói cho bạn biết sự thật, thế hệ này sẽ chẳng qua đi cho đến khi tất cả những điều này xảy ra.

 

Do đó chúng tôi thấy rằng độ dài của sự kết thúc của thời gian là một thế hệ.

 

Tương tự như vậy là rất quan trọng để nhấn mạnh rằng không có thời gian chờ cho hết thời gian.

 

Chúa Giêsu Kitô đã được nhiều hơn chỉ cần xác định chính thức câu « 35 »

 

35 Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời nói của tôi sẽ không vượt qua.

 

Vì vậy, rõ ràng là trong việc cấp sự tha thứ cho những người Do Thái của Đức Chúa Trời ở cùng một thời điểm kích hoạt kết thúc thời gian.

 

(Ezekiel 36 / 24-28)

 

Tôi sẽ đưa bạn từ các quốc gia, nhóm các ngươi ra khỏi tất cả các nước, và đưa bạn trở lại đất nước của bạn. Ta sẽ đổ bạn nước sạch, và bạn sẽ được sạch; Tôi sẽ làm sạch hết mọi ô uế và mọi thần tượng của bạn. Tôi cung cấp cho bạn một trái tim mới, và tôi sẽ đặt thần mới; Tôi sẽ loại bỏ khỏi cơ thể các trái tim bằng đá và cung cấp cho bạn một trái tim bằng thịt. Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi, và tôi sẽ khiến các ngươi noi theo luật lệ của tôi, và bạn giữ luật pháp ta. Bạn sẽ ở trong đất mà ta đã ban cho tổ phụ các ngươi; bạn sẽ là dân của tôi, và tôi sẽ là Thiên Chúa của bạn

 

Và do đó kể từ 14 Tháng năm 1948 trong không gian của một thế hệ Jesus Christ sẽ trở về Trái đất. Đó là một điều chắc chắn.

 

Vấn đề đối với chúng ta là chúng ta không biết chính xác thời gian chính xác của hệ được đề cập bởi Chúa Giêsu Kitô, Đấng vẫn là Kinh Thánh 70 năm (tuổi trung bình của cuộc sống con người) và 120 năm (tuổi thọ tối đa cuộc sống của con người).

 

Chúng tôi không biết nếu Đức Chúa Trời sẽ chờ đợi sự kết thúc hoàn chỉnh của thế hệ này cho trở về Trái đất của Con duy nhất của Ngài Chúa Giêsu Kitô.

 

Nhưng chúng ta biết rằng Lucifer không biết thời gian chính xác của sự kết thúc của thời gian và do đó chính xác ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô trên Trái đất. (Kể từ ngày đó chỉ có Chúa biết)

 

Vì vậy, những gì xuất hiện nhất định, như tất cả những lời tiên tri Kinh Thánh báo trước thời gian kết thúc và sự trở lại của Chúa Giêsu Kitô đã nhận ra là ngày 14 Tháng Năm 1948 đồng hồ cát của sự kết thúc của thời gian rõ ràng đã được trả lại Thiên Chúa tha thứ cấp cho người dân Do Thái.

 

Đối với một phân tích nhìn thiên vị nhưng chúng tôi cũng nhìn thấy quá khứ như một Kitô hữu mà chúng ta sống vì đó ngày 14 Tháng Năm 1948 ở giữa của  »  War Time  « , diễn ra giữa Chúa Giêsu Kitô và Lucifer

 

Đối với Chúa Giêsu Kitô

64790722

 

Kể từ ngày 14 tháng năm 1948, tôi tớ trung thành của mình, « nhà truyền giáo » mạo hiểm cuộc sống của họ rao giảng Tin Mừng và làm phép rửa cho tất cả các nơi trên thế giới bao gồm cả ở góc xa nhất và hoang dã của thế giới.

 

Họ thông báo cho tất cả các quần thể của những thành tựu của những lời tiên tri của Kinh Thánh về thời gian kết thúc và sự trở lại sắp xảy ra của Chúa Giêsu Kitô.

 

Đó là một bùng nổ thực sự của việc truyền giảng và rửa tội được tổ chức kể từ 14 Tháng năm 1948.

 

Kinh Thánh đã trở thành cuốn sách được xuất bản nhất trên thế giới.

 

Mạt thế đã trở thành một niềm đam mê đó cho phép những người như vậy thưởng thức để hiểu các dấu hiệu và những lời tiên tri của thời cuối bao gồm dần dần giải mã cuốn sách của Sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

 

Một số lượng ngày càng tăng của giảng thuyết hút sự chú ý của nhân loại về việc thực hiện lời tiên tri trong Kinh Thánh và công bố sự trở lại của Chúa Giêsu Kitô cho thế hệ chúng ta.

 

Các linh mục, mục sư, các Kitô hữu sùng đạo trong Đức tin công khai giải quyết vấn đề này một cách công khai « ngay cả điều cấm kỵ trong giáo hội, » sự trở lại của Chúa Giêsu Kitô.

 

Một chuỗi thực sự của những người lính của Chúa Kitô Phục Sinh được tạo ra trong thế giới để truyền bá những tin tức tốt về việc hoàn thành những lời tiên tri và do đó sự trở lại sắp xảy ra của Chúa Giêsu Kitô.

 

Blog và video về sự trở lại của Chúa Giêsu Kitô là vô tận trên Net.

Xem bài viết của tôi:

 

Than ôi, mặc dù tất cả các thiện chí của những người lính của Chúa Kitô, chỉ có một tỷ người trên các Kitô hữu Bảy tỷ xưng và trong số những người Kitô hữu, nhiều người hâm hẩm hoặc lạnh trong Faith.

 

Đối với Lucifer

 

nghịch ngợm

 

Tôi tớ trung thành và tận tụy của ông, họ đang làm việc từ 14 tháng 5 năm 1948 để tiêu diệt Kitô giáo đặc biệt bởi thông tin sai lạc, chủ nghĩa vô thần, nô lệ, bất an, nghèo đói, chiến tranh và bách hại được thực hiện bởi quân đội của nó « Hồi giáo », mà còn bởi giới tinh hoa của các « Illuminati »  người dẫn trái đất trong bóng tối do đồng USD mạnh.(Xem bài viết trước đây của tôi TẠI ĐÂY )   

 

Có khoảng năm mươi năm ở các nước phương Tây Christian, các Kitô hữu sống trong hòa bình và tự do mong muốn.

 

Hôm nay ở các nước phương Tây lo ngại, bất an và nghèo đói là rất nhiều hàng ngày của gia đình Kitô hữu.

 

Chúng ta vẫn có thể thấy ngày nay trong đức tin Kitô giáo nhiệt thành là hơn một cái bóng trong nhà thờ ấm hoặc lạnh trong đức tin.

 

Nhìn cuộc tấn công nghiêm trọng của Satan chống lại Kitô giáo, chúng ta thấy rằng nó đang bị tấn công từ mọi phía với sức mạnh và quy mô lớn của Ince 29 tháng chín năm 2008 (ngày của Wall Street sụp đổ)

 

 

Tấn công từ bên trong

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

.

Vatican là gần gũi và phá hủy nhiều nhà thờ trên toàn thế giới.

Việc tuyển dụng của các linh mục trở thành lố bịch.

Trai khổng lồ và Tòa Giải Tội đang dần loại bỏ khỏi nhà thờ.

Các đền thờ bị phá bỏ.

Truyền thống Kitô giáo và lễ hội được hủy bỏ hoặc thay thế bằng các lễ hội ngoại đạo.

Kinh Thánh và Thánh Giá của Chúa Giêsu Kitô đã được gỡ bỏ từ tòa án.

Nó đã trở thành cấm để ăn mừng Giáng sinh trong các dịch vụ công cộng.

 

Ngay cả Đức Giáo Hoàng về những mâu thuẫn với hành động của mình.

Trong bài phát biểu của mình, ông công khai lên án cuộc đàn áp của các Kitô hữu của Đông và việc ông nhận được « bơm lớn » Vatican « Tại St Peter ‘  đại diện các tôn giáo khác bao gồm cả những người Hồi giáo với người mà ông đã thực hiện lời cầu nguyện chung.

Một điều kỳ diệu, những người sẽ những lời cầu nguyện như các tôn giáo khác không nhìn nhận Chúa Giêsu Kitô là con trai duy nhất của Thiên Chúa và cứu tinh của « người đàn ông ».

 

Tấn công ở nước ngoài.

 

Giáo hội bị đốt cháy

 

 

Ở các quốc gia ở Trung Đông, nhà thờ đang bị phá hoại, cướp bóc và đốt cháy, các Kitô hữu bị bách hại, đuổi khỏi nhà họ, nhà của họ bị đốt cháy, phụ nữ bị hãm hiếp trước mặt gia đình trước khi tất cả bị giết bởi người Hồi giáo, người khóc to và rõ ràng với thế giới rằng họ áp dụng các kinh Koran nghĩa đen tàn sát người Kitô hữu.

Murder cô gái Aleppo

 

 

Ngày 29 Tháng Chín năm 2008 là một ngày rất mạnh cho dấu hiệu của Kinh Thánh.

 

Đó là sự khởi đầu của sự hủy hoại thế giới mà thế giới (thông báo Kinh Thánh) sẽ không thể hồi phục trước sự trở lại của Chúa Giêsu Kitô.

 

Thị trường chứng khoán New York sụp đổ với các chỉ số của -777,7.

Lưu ý các biểu tượng của tất cả những bảy và thực tế là ngày 29 tháng 9 cũng là ngày lễ của các thiên thần.

 

Mọi người đều có thể thấy rằng kể từ đó ngày 29 Tháng 9 năm 2008 nền kinh tế thế giới sẽ tồi tệ hơn và tồi tệ hơn.

 

Ngày 29 tháng 9 2008 là tất cả các chi tiết quan trọng mà chúng tôi lưu ý rằng kể từ khi những lời tiên tri Kinh Thánh báo trước sự trở lại của Chúa Giêsu Kitô được khuếch đại theo cấp số nhân.

 

Chúng ta phải nhận ra rằng Lucifer là thực sự rất mạnh mẽ và tông đồ của mình quản lý để mặc thổi rất bạo lực và rất có hiệu quả với Kitô giáo không chỉ là tấn công từ mọi phía nhưng cũng chia thành nhiều nhà thờ nói gần nhất như nhau trong Chúa Giêsu Kitô.

 

Chúng tôi cũng lưu ý rằng kể từ tháng 3 năm 2012 , các cuộc tấn công của Satan là mạnh hơn bao giờ hết, bách hại các Kitô hữu đang lan rộng trên toàn thế giới. Bấp bênh và nghèo đói đã không bao giờ được như nhiều nạn nhân.

 

Giá trị Kitô giáo được ném vào máng xối, ác, ích kỷ, tự làm trung tâm, ham muốn và chủ nghĩa cá nhân đã trở thành giá trị hiện đại thực sự.

 

Ở Đông, châu Phi và Bắc của hành tinh chúng xung đột quân sự mà còn giữa các băng tần Hồi giáo đối thủ được thỏa thuận về một điểm:

 

Là chúng ta phải bắt bớ và giết người Kitô hữu.

tàn sát

 

 

Ở các nước phương Tây « là » quốc gia Kitô giáo trước khi  »  xâm lược  » của người nhập cư và dân số học, mà bắt đầu dần dần từ 14 tháng 5 năm 1948 với sự đồng lõa của các nhà lãnh đạo chính phủ của chúng Hồi giáo, chúng ta tham dự vào tăng theo cấp số nhân của « Hồi giáo »

 

Hồi giáo và tôn giáo Hồi giáo của ông đã trở nên quá phổ biến ở châu Âu và ở thế giới phương Tây rằng chúng ta thật sự có thể nói về cuộc xâm lăng của con người, văn hóa, tôn giáo, xã hội và xã hội.

 

Lưu ý rằng dòng di cư này là độ lớn như vậy mà một số Kitô hữu đều đóng cửa và không còn theo giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô  »  Love, Peace, Thiện, Chia sẻ, tôn trọng và khiêm tốn. « 

 

Lưu ý rằng kể từ ngày 29 tháng chín năm 2008 nhập cư Hồi giáo này đã rất quan trọng ở phương Tây đã tăng trưởng với tốc độ  »  V «   vì hàng triệu gia đình chạy trốn đói nghèo, bạo lực, khủng bố, chiến tranh và chiến binh thánh chiến.

 

Kể từ tháng 3 năm 2012, các cuộc di cư của người dân đã tăng gấp mười lần và tiếc là nhiều người đang chết đuối trong chuyến bay ở Địa Trung Hải (Đàn ông, phụ nữ và trẻ em).

 

Hàng trăm ngàn người của toàn bộ gia đình của người Hồi giáo và Kitô hữu đang tháo chạy mỗi tuần những brutes khát máu là Hồi giáo và khủng bố tàn sát người dân và vì vinh quang lớn hơn của Lucifer!

 

Chúng ta phải tố cáo các Kitô hữu đối với Hồi giáo vì nó đi ngược lại đức tin của chúng ta và việc giảng dạy của Chúa Giêsu Kitô. « Ta là đường, là sự thật và là sự sống;. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy »   

Liên kết HERE  John 14.6.

 

 

Chúng ta phải, bất cứ tôn giáo của họ, để giúp đỡ những nạn nhân bất hạnh của những người Hồi giáo.

 

Nhưng trong hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ chúng ta và nạn nhân của Hồi giáo cuồng tín, chúng tôi không bao giờ được quên rằng chỉ có Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Thế và Chúa chúng ta cũng như một một và duy nhất, tôn giáo đích thực là Thiên Chúa giáo.

 

Tất cả các tôn giáo khác là tôn giáo sai lầm mà những người theo tôn thờ Lucifer nghĩ thờ phượng Thiên Chúa. Ngoại trừ những người Do Thái  liên kết với Thiên Chúa không phải là để chứng minh và cũng thu được sự tha thứ của mình 14 Tháng năm 1948.

 

Tố cáo Hồi giáo và các tôn giáo giả không nên ngăn cản chúng ta là Kitô hữu để giúp tất cả những ai tìm kiếm sự giúp đỡ của chúng tôi và tôn trọng sự lựa chọn của mỗi người.

 

Thiên Chúa đã cho chúng tôi tất cả ý chí tự do và do đó mỗi lựa chọn con đường anh muốn làm theo.

 

Bổn phận Kitô của chúng ta là để thông báo và lây lan từ « Chúa Giêsu Kitô là đến sớm » nhưng đặc biệt là không để buộc người khác để tham gia!

 

Chúng tôi đang trong năm 2015 và chúng ta thấy bằng cách nhìn vào quá khứ mà kể từ ngày 14 tháng 5 năm 1948 và thế giới thực sự đã thay đổi đáng kể.

 

Chắc chắn là Kitô hữu chúng ta nhận ra rằng sự thay đổi này là do sự ứng nghiệm của những lời tiên tri Kinh Thánh của thời cuối và sự trở lại sắp xảy ra của Chúa Giêsu Kitô.

 

Và như những người lính của Chúa Kitô, chúng tôi loan báo cho cả thế giới.

 

Cho đến 29 tháng 9 năm 2008, những thay đổi đã được thống nhất và tiến bộ.

 

Bien sûr nous pouvions noter que le monde changeait, mais c’est le propre de la civilisation que de changer. Parfois cela va dans le bon sens et parfois dans le mauvais.

 

Nhưng kể từ ngày 29 Tháng 9 năm 2008, thay đổi đã trở thành tàn bạo, mạnh mẽ và đến Jerks trong tất cả các lĩnh vực: dịch bệnh, thiên tai, thiên thạch rơi, kinh tế, khoa học (nổ của tri thức), bạo lực, những cuộc nổi dậy, chiến tranh và mất giá trị .

 

Lưu ý thực tế Thánh Kinh cũng có kế hoạch kết thúc thời gian:

Diapositive2

Chăn nuôi, cá và các loài chim thú nuôi, chết bởi hàng triệu người mỗi năm kể từ năm 2008 mà không có bất kỳ lý do được biết đến.

 

Đây là những sự kiện lịch sử mà tất cả mọi người có thể kiểm tra.

 

Chúng tôi cũng có thể khẳng định, như bây giờ cũng dữ kiện lịch sử, rằng tháng 3 năm 2012 là sự khởi đầu của cuộc chiến tranh « Jihad »chúng ta đang chứng kiến sự Trung Đông.

 

Chiến tranh này là sự tiếp nối của các sự kiện của cuộc nổi dậy năm 2011 ở Syria.

 

Chúng ta có thể thấy rằng bệnh, thiên tai, thiên thạch rơi, nền kinh tế, bạo lực, những cuộc nổi dậy, chiến tranh và mất giá trị, kể từ tháng 3 năm 2012, đang làm cho havoc ổn định và mạnh mẽ.

 

Tương tự như vậy, chúng ta thấy mỗi ngày một phát triển khoa học mới.

 

Những sự kiện ngày tận thế đang trở nên nhiều hơn trên hành tinh.

 

Xin lưu ý rằng thông tin trong các phương tiện truyền thông là « lẻ tẻ » về chủ đề này!

 

Bắt đạo chưa bao giờ quan trọng như kể từ tháng 3 năm 2012 các ban nhạc man rợ khát máu « Hồi giáo » đã giết các Kitô hữu trên danh nghĩa của các tác phẩm của một cuốn sách « Kinh Qur’an Hadith + » và một pseudo-tiên tri « Mahomet »

 

Gần đây Chủ Nhật 19 tháng 4, 2015, là một cuộc tấn công vào hai nhà thờ, mà dường như do ý muốn của Thiên Chúa, có thể tránh được trong vùng Paris.

 

Nhấn bài viết liên kết HERE   

 

 

Điều này tiên tri Hồi giáo giả « Muhammad » rất quan trọng để kết thúc thời gian, sống vào khoảng năm 600, nhưng nó có vẫn chưa vào năm 2015 ở ISLAM gần một tỷ người theo dõi. « Người Hồi giáo «  và may mắn thay cho các Kitô hữu rằng họ không phải là tất cả (bây giờ) Hồi giáo cuồng tín.

 

Là Kitô hữu vào cuối thời gian là rất khó, thậm chí rất khó khăn cho nhiều người.

 

Nếu Chúa Giêsu Kitô là chậm để trở về Trái đất, tôi không chắc chắn anh vẫn là một đức tin không lay chuyển trong nhà thờ của ông.

 

Tôi mời anh em yêu dấu của tôi và chị em trong Chúa Giêsu Kitô để đọc bài viết của tôi.

 

CƠ ĐỐC BE THE END OF TIME!

 

Rõ ràng là chúng ta đang chứng kiến ​​những gắn điện thường xuyên kể từ ngày 14 tháng 5 năm 1948 báo trước những lời tiên tri trong Kinh Thánh về thời gian kết thúc và sự trở lại của Chúa Giêsu Kitô.

 

 

Hãy để chúng tôi hiểu rõ hơn:

 

 

14 Tháng Năm 1948: ngày tạo của nhà nước Israel và khả năng đầu của sự kết thúc của thời gian khi nhìn thấy những thành tựu của những lời tiên tri trong Kinh Thánh loan báo việc trở về Trái đất của Chúa Giêsu Kitô.

 

Ngày 29 tháng 9 năm 2008  : Crash của ngày Wall Street vào ngày 29 cũng là ngày của những ngày Angels.

 

Chúng ta thấy sự ứng nghiệm của lời tiên tri được gắn điện cao kể từ đó.

 

Chúng tôi cũng lưu ý rằng kể từ đó các cuộc tấn công chống lại Kitô giáo là của cường độ lớn.

 

Tháng 3 năm 2012: khởi đầu của tình trạng chiến tranh « Jihad »

 

Những người Hồi giáo cuồng tín đang tiến hành một cuộc chiến tranh mà không cảm ơn bạn chống lại Hồi giáo ấm trong niềm tin và đọc kinh Koran và Hadith.

 

Họ cũng tiến hành một cuộc chiến tranh đặc biệt đê tiện chống lại các quần Christian bất cứ nơi nào họ là thiểu số.

 

Chúng tôi đang nhìn thấy thực sự « diệt chủng » phạm của những người Hồi giáo chống lại các quần Christian đặc biệt là ở châu Phi và Trung Đông.

 

Ở những nơi khác trên hành tinh đó là những cuộc tấn công được thiết kế để tạo ra một không khí sợ hãi và thậm chí sợ hãi của người dân Kitô giáo.

 

Nếu chúng ta phân tích trong ánh sáng của Kinh Thánh ba ngày và những lời tiên tri thành tựu

 

Chúng tôi thấy rằng 14 Tháng Năm năm 1948  là sự khởi đầu của sự kết thúc của thời gian.

 

The 29 tháng 9 năm 2008   là sự khởi đầu của hoạn nạn « rằng thuật ngữ Kinh Thánh là bảy năm ‘

 

Chúng tôi cũng biết rằng những bảy năm được chia thành hai phần của ba và một nửa từng, và phần thứ hai là xấu hơn trước.

Daniel 9 câu 27

http://bible.catholique.org/livre-de-daniel/4864-chapitre-9

Anh sẽ ký kết một giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần; và ở giữa tuần ấy sẽ gây ra sự hy sinh và dâng hiến, và cánh gớm ghiếc sẽ đến một tàn phá, và điều này cho đến khi sự hủy diệt và những gì đã được ấn định từ trên sự lây lan tàn phá.

 

Chúng tôi thấy rằng ba và một nửa tách cũng 29 Tháng 9 năm 2008 của tháng 3 năm 2012 và nó nên được lưu ý rằng năm ba và một nửa tháng 3 năm 2012 chúng tôi mang đến tháng 9 năm 2015.

 

Khi nào là chiến tranh « Jihad » bắt đầu tháng 3 năm 2012 tương ứng với cuộc xung đột để kết thúc thời gian dẫn dắt bởi « tàn phá »   các  « E. I. « (nhà nước Hồi giáo), còn được gọi là « DAECH ‘  ’42 tháng hoạn nạn lớn «  làm con nuôi của Chúa Giêsu Kitô ở ông trở về.

 

Tháng 3 năm 2012   là sự khởi đầu của cuộc Đại Tribulation 42 tháng. 

 

Vì vậy, để nói rằng nếu không có sự trở lại của Chúa Giêsu Kitô là cho năm nay 2015, nó vẫn là rõ ràng rằng có một xác suất rất cao này trở lại trong vinh quang của Chúa Giêsu Kitô của chúng tôi là trong một thời gian rất gần.

 

Là Kitô hữu, chúng ta có thể hiểu được mức độ chiến tranh thời gian như cuốn sách Chúa Giêsu Kitô và Lucifer.

 

Chúa Giêsu Kitô chiến đấu để cứu nhiều nhất của anh chị em của chúng tôi,

Để mang lại cho anh ta thông qua linh hồn tối đa lễ rửa tội và ăn năn

Để nơi trú ẩn từ đau khổ của sự kết thúc của thời gian tất cả những người được chọn là vị cứu tinh.

Để bảo vệ chính mình khỏi sự tấn công của các lực lượng của Lucifer.

 

Lucifer tìm cách đặt nghi ngờ trong tâm trí của các Kitô hữu, để đào tạo họ trong nghèo đói, đau khổ, hận thù và chiến tranh để dẫn họ tốt hơn để hiện đại ngày chế độ nô lệ.

 

Công việc của Lucifer Elites 

Chúng tôi Brothers and Sisters yêu dấu của tôi trong Chúa Kitô chúng ta là những người lính của Chúa Kitô phục sinh và phải mang theo lớn tiếng những tin tức tốt về sự trở lại sắp xảy ra trong vinh quang của Chúa Giêsu Kitô.

 

Lưu ý rằng Thiên Chúa cũng phải can thiệp trong các lần cuối mỗi hoàn thành của chúng bị trừng phạt và những ngày thạnh nộ của mình.

 

Tôi mong đợi sự trừng phạt và cơn thịnh nộ của Thiên Chúa ngày cho những ngày cuối cùng của sự kết thúc của thời gian, ngay trước khi sự trở lại của Chúa Giêsu Kitô.

 

Và một lần nữa bằng một cái nhìn phân tích ở quá khứ, tôi tin rằng không thể nói được, nhưng đó là điều rất thật mà tôi không hiểu không có suy nghĩ trước đây, tôi giải thích:

 

Chúng ta hãy nhớ rằng thực sự những người Do Thái sống một thử thách thực sự của hai ngàn năm hình phạt đối với tất cả các tội lỗi đã phạm. Và ngày 14 tháng 5 năm 1948, Thiên Chúa đã tha thứ.

 

Nhưng điều này là không giống nhau cho tất cả các phi-Do Thái!

 

Chúng tôi tất cả (không Do Thái) chịu trách nhiệm trước Thiên Chúa cho tất cả những tội lỗi đã phạm.

 

Kitô hữu thực sự chúng ta sẽ được cứu bởi tình yêu của Chúa Giêsu Kitô.

 

Nhưng chỉ những ai ăn năn tội lỗi của họ, những người đến với Chúa Kitô qua bí tích rửa tội, nhu cầu cho sự tha thứ và sau đó đi bộ một cách khiêm nhường trong cuộc sống của những người tội lỗi ăn năn sẽ được lưu lại.

 

Tất cả những người khác phải đối mặt với các cuộc tấn công của những người theo Satan vượt qua thử nghiệm nhiều hơn ra sắc lệnh của Thiên Chúa.

 

Chúng ta có thể nhận thấy rằng kể từ 14 Tháng Năm năm 1948 các nước tiếp xúc với hầu hết các cuộc tấn công bởi những người theo của Satan, và các nạn nhân của thảm họa lớn là những quốc gia nơi Kitô giáo là một thiểu số.

 

Tương tự như vậy nó là ở những nước này Christian thiểu số mà kể từ ngày 29 tháng 9 năm 2008 những người chịu nhiều nhất từ ​​thiên tai và khủng bố.

 

Và cuối cùng kể từ tháng Ba năm 2012 vẫn là ở các quốc gia cùng với Christian thiểu số, như các thảm họa thiên nhiên có thể là mạnh và chúng tôi lưu ý rằng những người Hồi giáo tàn sát chúng trong khi tàn sát người Kitô hữu thiểu số đoạn.

 

Do đó chúng tôi thấy rằng sự trừng phạt của Thiên Chúa thấy rõ lây lan trong các lần cuối với mức tăng tương ứng với độ lớn của cuộc chiến tranh giữa Đức Kitô và Lucifer.

 

Chúa Giêsu Kitô, do đó tiết kiệm bằng tình yêu của mình, sự trừng phạt của Thiên Chúa, tất cả chúng sinh đến với Ngài bởi phép báp têm và sự ăn năn và tự đặt mình dưới sự bảo vệ của mình bằng lời cầu nguyện và khiêm tốn.

 

Lucifer tìm cách trả thù bằng cách đau khổ và phá hủy các sinh vật tối đa và đặc biệt là Kitô hữu.

 

Thiên Chúa mức độ với việc áp dụng những thời gian của sự kết thúc của thời gian trừng phạt và sự tức giận của mình vào những người không tự đặt mình dưới sự bảo vệ của tình yêu và bình an của Chúa Giêsu Kitô.

 

Thiên Chúa trong những thời gian của sự kết thúc của thời gian, của khoản tài trợ chống lại sự tha thứ cho tất cả tội lỗi của mình cam kết, tất cả những người tự đặt mình dưới sự bảo vệ của tình yêu và bình an của Chúa Giêsu Kitô.

 

Cầu nguyện, đức tin, sự khiêm nhường và sự ăn năn sẽ giúp anh em yêu dấu của tôi và chị em trong những giây phút rất khó khăn trước sự trở lại của Chúa Giêsu Kitô của chúng tôi những người đã hứa có hai ngàn năm tới để cứu chúng ta kết thúc thời gian.

 

Rõ ràng là chúng ta đang ở đó, và trở về là sắp xảy ra.

 

Chúng ta hãy ăn năn!

 

 

Trong khi chờ sự trở lại của Chúa, chúng ta vẫn phải đối mặt với một số ngày rất khó khăn và ngày.

 

Những khó khăn vẫn sẽ được khuếch đại và họ vẫn khuếch đại ngày càng giống như sự đau đớn của việc sinh nở cho đến khi Chúa Giêsu Kitô trên núi Ô-liu. John 16.21

18 Động đất tại Nepal trong 3 ngày 

http://www.emsc-csem.org/#2w

 

 

Baltimore, cuộc khủng hoảng kinh tế: người da đen tấn công người da trắng

http://echelledejacob.blogspot.fr/2015/04/baltimore-crise-economique-les-noirs.html

 

Hòa bình, tình yêu và niềm vui trong trái tim và ngôi nhà trong dự đoán của sự trở lại của Chúa Giêsu Kitô của chúng tôi cho triều đại nghìn năm của mình rằng sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự phán xét cuối cùng.

 

Xin Brothers yêu quý của tôi và chị em trong Chúa Kitô muốn giao tiếp tốt với tất cả các địa chỉ liên lạc của bạn liên kết này để truy cập trực tiếp tới tất cả các bài viết của tôi:

 

http://wordpress.com/read/blog/id/10443259/

 

Thời gian ngắn và chúng tôi phải tất cả các công việc truyền bá Tin Mừng, « Chúa Giêsu Kitô là đến sớm » 

 

Tôi có thể sai và nó sẽ không phải là lần đầu tiên nhưng tôi nghĩ rằng sự trở lại của Chúa Giêsu Kitô là tốt cho năm nay, 2015.

 

Tôi mời các bạn đọc hoặc đọc lại bài viết của tôi:

 

THE RETURN OF JESUS ​​CHRIST ON 14 tháng 5 HOẶC 15 tháng chín năm 2015! TRONG Lễ Thổi Kèn

 

Tôi cũng mời các bạn xem các video trên ba những lời tiên tri của thời đại cuối cùng của tiến sĩ Peter Gilbert « Escathologue ».

 

 

Ông cho rằng những khổ nạn được chưa đến.

 

Tôi đồng ý rằng chúng ta đã ở cuối của hoạn nạn ngay trước khi sự trở lại của Chúa Giêsu Kitô, nhưng tôi không phải là một nhà tiên tri và tôi có thể là sai, tuy nhiên chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng để gặp Chúa trong mọi lúc.

Số 1

 

Số 2

 

Số 3

 

Tôi cũng mời các bạn, anh em yêu dấu của tôi và chị em bên dưới để đọc Phúc Âm của Mark

Kẻ thắng cuộc

Phúc Âm của Mark

 

http://www.info-bible.org/lsg/41.Marc.html

 

Mark 1

1.1

Bắt đầu của phúc âm của Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa.

1.2

Theo những gì được viết trong Isaiah tiên tri: Kìa Tôi sai sứ ta đến trước mặt Chúa, mà sẽ dọn đường Chúa;

1.3

Có tiếng kêu trong hoang địa: dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho mình.

1.4

John đã làm phép rửa trong hoang địa, rao giảng phép rửa sám hối để được tha tội.

1.5

Tất cả các quốc gia của xứ Giu-đê và tất cả các cư dân của Jerusalem đã đi ra ngoài với anh ta; và thú nhận tội lỗi của họ, họ đã được rửa tội của anh ta ở sông Jordan.

1.6

John đã mặc áo lông lạc đà và một chiếc thắt lưng da xung quanh eo của mình. Ông ăn châu chấu và mật ong rừng.

1.7

Ông rao giảng rằng: Có tới phiên sau tôi một mạnh hơn tôi, và tôi không đáng cúi xuống với tôi, thongs của người có dép.

1.8

Tôi đã rửa tội cho bạn với nước; anh sẽ rửa trong Thánh Thần.

1.9

Lúc đó Chúa Giêsu đến từ Nazareth Galilê, và được rửa tội bởi John ở Jordan.

1.10

Vào thời điểm ông bước ra khỏi nước, Ngài thấy các tầng trời mở ra và Thánh Thần ngự xuống trên anh ta giống như một con chim bồ câu.

1.11

Và có tiếng từ trên trời rằng: Ngươi là Con yêu dấu của tôi, người mà ta rất hài lòng.

1.12

Ngay lập tức các Thần Khí liền đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa,

1.13

nơi ông đã trải qua bốn mươi ngày, Satan cám dỗ. Ông được với con thú hoang dã, và các thiên sứ phục vụ cho anh ta.

1.14

Sau khi John bị bắt, Chúa Giêsu đi vào Galilêa, rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa.

1.15

Và nói rằng, thời gian này được hoàn thành, và vương quốc của Thiên Chúa đã đến gần. Sám hối và tin vào Tin Mừng.

1.16

Khi đi ngang qua dọc theo biển Galilee, ông đã nhìn thấy Simon và Anrê, anh em của Simon đang quăng lưới xuống biển; cho họ là các ngư dân.

1,17

Chúa Giêsu nói với họ rằng: Hãy theo tôi, và tôi sẽ làm cho bạn thành kẻ lưới người.

1.18

Ngay lập tức ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

1.19

Có đi xa hơn một chút, anh nhìn thấy Jacques, con trai của Zebedee, và Giăng là em của mình, những người cũng ở trong thuyền vá lưới.

1.20

Ngay lập tức anh gọi họ; và bỏ cha mình là ông Dêbêđê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.

1.21

Họ đã đi vào Caphácnaum. Và vào ngày Sa-bát, Chúa Giêsu đầu tiên bước vào giáo đường Do Thái, và giảng dạy.

1.22

Họ đã ngạc nhiên tại học thuyết của mình: vì Người giảng dạy như là có quyền, và không như các kinh sư.

1.23

Và đã có trong nhà hội có một người bị thần ô uế, và ông đã khóc:

1,24

Những gì ông đã giữa chúng tôi và bạn, Jesus of Nazareth? Bạn đã đến tiêu diệt chúng ta. Tôi biết người ngươi, là Đấng Thánh của Thiên Chúa.

1,25

Chúa Giêsu quở rằng: Giữ bình an của Chúa, và đi ra khỏi anh ta.

1.26

Và tinh thần ô uế ra khỏi anh ta, lắc dữ dội, và với một tiếng kêu lớn.

1.27

Tất cả đều ngạc nhiên, vì vậy mà họ hỏi nhau, nói rằng, điều này là gì?Sự dạy mới! Ông ra lệnh cho cả các thần ô uế, và chúng cũng vâng theo!

1.28

Và danh tiếng của ông lan rộng đến tất cả các khu vực xung quanh Galilê.

1,29

Rời khỏi hội đường, họ đi với Jacques và John đến nhà của Simon và Anrê.

1.30

Mẹ kế của Simon nằm bệnh sốt nóng; và ngay lập tức họ đã nói với anh ấy về mình.

1.31

Có đến gần, anh nâng cô lên, nắm lấy tay cô, và cơn sốt rời bỏ cô. Và cô phục vụ họ.

1.32

Tối hôm đó, sau khi mặt trời lặn, người ta đem cho anh tất cả những người bị bệnh hoặc sở hữu bởi ma quỷ.

1,33

Và tất cả các thành phố đã được tập hợp lại trước cửa.

1,34

Ngài chữa lành nhiều người có các bệnh khác nhau; và trừ nhiều quỷ, và không cho phép các quỉ nói ra, vì họ biết anh ta.

1.35

Hướng tới buổi sáng trong khi nó vẫn còn rất tối, anh ta đứng dậy và đi đến một nơi hoang vắng, nơi ông đã cầu nguyện.

1,36

Simon và những người cùng đi với ông bắt đầu để tìm ông ấy;

1.37

và khi họ đã tìm thấy anh ta, họ nói với anh ta, tất cả tìm ngươi.

1.38

Người trả lời rằng: Chúng ta hãy đi vào các thị trấn tiếp theo, mà tôi cũng giảng dạy; bởi vì đó là lý do tại sao tôi đi ra.

1.39

Và ông đã rao giảng trong các hội đường của họ trong suốt cả miền Galilê, và đuổi quỉ.

1.40

Một người phung đến gần với anh ta; và, quỳ xuống, ông nói kêu nài: Nếu muốn Cha, ngươi sao thi làm cho tôi sạch.

1.41

Chúa Giêsu, động lòng thương xót, giơ tay ra, chạm vào anh, và nói rằng, tôi sẽ; được sạch.

1.42

Ngay lập tức bệnh phong cho ông và ông đã được rửa sạch.

1.43

Chúa Giêsu đã gửi cho anh ngay tại chỗ, với các đề xuất nghiêm ngặt,

1.44

và nói với ông: Xem ngươi nói cùng ai; nhưng hãy đi trình diện với các tư tế và cung cấp cho bạn những gì làm sạch Môi-se dạy, để làm chứng cho họ.

1.45

Nhưng người đàn ông này, đã biến mất, bắt đầu xuất bản nó nhiều, và tiết lộ nó, vì vậy mà Chúa Giêsu đã không công khai có thể gia nhập vào thành phố. Nhưng đã không có ở những nơi sa mạc: và họ đến với ông từ tất cả các bên.

Mark 2

2.1

Vài ngày sau, ông bước vào Capernaum. Chúng tôi biết rằng anh ấy đã ở nhà,

2.2

và ông đã tập hợp một số lượng lớn người dân rằng không gian trước cửa không thể chứa chúng. Ông nói từ này.

2.3

Mọi người đến với ông, đưa một kẻ bại liệt có bốn người khiêng.

2.4

Khi họ không thể đến, vì trong đám đông, họ phát hiện ra những mái nhà nơi ông, và họ cho xuống giường trong đó mở lay liệt.

2.5

Chúa Giêsu thấy đức tin của họ, nói với người bất toại, trẻ em, tội lỗi được tha.

2.6

Có một số các thầy thông giáo người đang ngồi, và những người tự gọi mình là trong bản thân:

2.7

Làm thế nào há người đàn ông này nói phạm thượng vậy? Ông báng bổ.Ai có quyền tha tội, nhưng một mình Thiên Chúa?

2.8

Ngay lập tức Chúa Giêsu biết trong tinh thần của mình rằng họ nên lập luận trong bản thân, nói với họ: Tại sao bạn có những điều trong trái tim của bạn?

2.9

Đó là dễ dàng hơn, để nói với người bất toại, ‘tội lỗi ngươi đã được tha, hoặc rằng: Ngươi, đứng dậy, vác lấy giường ngươi và đi bộ?

2.10

Nhưng mà bạn có thể biết rằng Con Người có quyền trên trái đất tha thứ tội lỗi:

2.11

Tôi truyền cho anh em, ông nói với người bất toại, đứng dậy, vác lấy giường ngươi và đi về cùng nhà ngươi.

2.12

Và tại thời điểm này, anh đứng lên, mất ngủ của mình, và đi ra trước mặt mọi người, đến nỗi tất cả họ đều ngạc nhiên, và tôn vinh Thiên Chúa, mà rằng: Chúng tôi đã không bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì giống như nó .

2.13

Chúa Giêsu đã đi ra ngoài một lần nữa bên cạnh biển. Toàn bộ đám đông đến với anh, và anh đã dạy cho họ.

2.14

Bằng cách này, ông đã nhìn thấy Lê-vi, con trai của Alpheus, ngồi tại cơ quan thuế. Ông nói với ông: Theo tôi. Levi đứng dậy đi theo Người.

2.15

Như Chúa Giêsu ngồi ăn tại nhà Lê-vi, nhiều thuế và những kẻ tội lỗi cũng ngồi xuống với Chúa Giêsu và các môn đệ; cho có rất nhiều, và họ đi theo anh.

2.16

Các kinh sư và người Pharisêu thấy anh ta ăn với thu thuế và những kẻ tội lỗi, nói với các môn đệ, Tại sao anh ta uống rượu và anh ăn với thu thuế và tội lỗi?

2.17

Khi Chúa Giêsu nghe nó, ông nói: Nó không phải là những người khỏe mạnh cần thầy thuốc, người đau. Tôi đến không phải để kêu gọi người công chính, nhưng những người tội lỗi.

2.18

Môn đồ của Giăng và người Pharisêu đang ăn chay. Họ đến với anh, nói rằng: Tại sao các môn đệ của Gioan và các người Pharisêu nhanh, nhưng các môn đệ lại không ăn chay?

2.19

Chúa Giêsu trả lời họ: những con Can của bridechamber nhanh trong khi chàng rể còn ở với họ? Miễn là họ có chú rể với họ, họ có thể không nhanh.

2.20

Những ngày sẽ đến khi chàng rể sẽ bị đem đi, và sau đó họ sẽ nhanh trong ngày hôm đó.

2.21

Không ai lấy một mảnh vải mới vào cái áo cũ; khác mới làm đầy lên mất từ ​​cũ, và tiền thuê tồi tệ hơn.

2.22

Và không ai đổ rượu mới vào wineskins cũ; nếu không thì rượu sẽ vỡ da, và các loại rượu vang và da bị mất; nhưng nó phải được đổ rượu mới vào bầu da mới.

2.23

Nó đã xảy ra vào ngày Sa-bát, mà ông đã đi qua những cánh đồng lúa mì. Các môn đệ của mình, trên đường đi, bắt đầu nhổ tai.

2.24

Những người Pharisêu nói với anh ấy rằng: Nầy, tại sao họ làm những gì không phải là hợp pháp vào ngày Sa-bát?

2.25

Chúa Giêsu trả lời họ: Các bạn đã bao giờ đọc những gì David đã làm khi ông có nhu cầu và đang đói, ông và những người cùng đi với ông;

2.26

làm thế nào anh bước vào ngôi nhà của Thiên Chúa trong thời điểm Abiathar thầy cả thượng phẩm, và ăn bánh show, mà là cho phép các linh mục để ăn, và cũng đã cung cấp cho những người ở với anh ta?

2.27

Ông nói với họ: Các Sa-bát đã được thực hiện đối với người đàn ông, không phải con người cho ngày Sa-bát,

2.28

thì Con người là Chúa, ngay cả trong ngày Sa-bát.

Mark 3

3.1

Và ông bước lại vào nhà hội. Và có một người đàn ông có bàn tay teo.

3.2

Họ nhìn anh, để xem anh sẽ chữa lành ngày Sa-bát, rằng họ có thể buộc tội ông.

3.3

Và Chúa Giêsu nói với người đàn ông đã teo tay: Hãy đứng dậy, ở giữa.

3.4

Sau đó, ông nói với họ: Liệu có hợp pháp vào ngày Sa-bát để làm tốt hay làm hại, cứu người hay giết người? Nhưng họ đều im lặng.

3.5

Vì vậy, nhìn quanh chúng với sự tức giận, đang buồn bực về sự cứng lòng của họ, ông ta nói với người đàn ông: giơ tay ngươi ra. Ông kéo dài nó ra, và bàn tay của ông đã được khôi phục.

3.6

Những người Biệt Phái đi ra và ngay lập tức bèn với đảng Hê-rốt về cách tiêu diệt anh.

3.7

Chúa Giêsu đã rút ra biển với các môn đệ. Một đoàn dân đông theo Ngài từ Galilê;

3.8

và Judea, và Jerusalem, và từ Idumaea, và từ ngoài Jordan, và về Tyre và Sidon, đoàn dân rất đông, nghe tất cả những gì ông đã làm, đến với anh.

3.9

Ngài dạy các môn đệ phải luôn luôn giữ ý của mình một chiếc thuyền nhỏ, để không bị ép bởi đám đông.

3.10

Đối với ông đã chữa lành nhiều người, tất cả những người đã có bệnh ép khi anh ta chạm vào anh ấy.

3.11

Các thần ô uế, khi họ nhìn thấy anh, rơi xuống trước mặt Ngài, và khóc: Ngài là Con Thiên Chúa.

3.12

Nhưng ông đã nghiêm khắc cảnh báo họ không làm cho anh ta biết.

3.13

Ông đã đi lên núi; Ông kêu gọi những người mà ông muốn, và họ đến với ông.

3.14

Ông bổ nhiệm mười hai, để được ở bên anh,

3.15

và gửi chúng đến rao giảng với quyền trừ quỷ.

3.16

Ở đây, Ngài thiết lập mười hai: Simon, người mà ông đặt tên là Peter;

3.17

Jacques, con trai của ông Dêbêđê và John anh trai của Jacques, người mà ông đã cho tên Boanerges, có nghĩa là con trai của Thunder;

3.18

André; Philippe; Bartholomew; Matthew; Thomas; Jacques, con trai của Alpheus; Thaddeus; Simon các Canaanite;

3.19

và Judas Iscariot, người cũng phản bội anh.

3.20

Họ đã đến nhà, và vô tới phiên nhau một lần nữa, để họ có thể thậm chí không ăn bánh mì.

3.21

Cha mẹ của Chúa Giêsu nghe những gì đã xảy ra, đến để nắm bắt anh ta;Chúng nói rằng, ông đang ở bên cạnh mình.

3.22

Và các thầy thông giáo đã đi xuống từ Jerusalem cho biết, Ngài thì được sự Beelzebub; đó là bởi các hoàng tử của ma quỷ mà anh ấy lái quỉ.

3.23

Chúa Giêsu gọi họ và nói với họ dụ ngôn: Làm thế nào có thể Satan đuổi Satan?

3.24

Nếu một vương quốc bị chia xé nhau, vương quốc đó không thể đứng;

3,25

Nếu một ngôi nhà được chia với chính nó, ngôi nhà đó không thể đứng.

3.26

Nếu Satan đã tăng lên chống lại chính mình, ông được chia, anh không thể chịu được, nhưng nó là tất cả mọi người.

3.27

Không ai có thể vào nhà của một người đàn ông mạnh mẽ và cướp lấy của, mà trước không trói người mạnh mẽ; sau đó ông sẽ cướp ngôi nhà của mình.

3.28

Tôi nói cho bạn biết sự thật, mọi tội lỗi sẽ được tha thứ con trai của người đàn ông, và bất cứ điều gì mình đã nói phạm thượng;

3.29

nhưng ai blasphemes chống lại Chúa Thánh Thần không bao giờ có sự tha thứ, nhưng là tội lỗi của một tội đời đời.

3.30

Ông nói điều này bởi vì họ nói rằng: Người có một tinh thần ô uế.

3.31

Có đến thì mẹ và anh em Ngài đến, đứng bên ngoài, họ đã gửi và gọi anh.

3,32

Một đám đông đang ngồi xung quanh anh, và nói rằng: Kìa, mẹ và anh em được bên ngoài tìm kiếm cho bạn.

3,33

Và ông nói, mẹ tôi là ai và ai là anh em của tôi?

3.34

Rồi anh nhìn những ngồi quanh Ngài rằng: Kìa, ông nói, mẹ tôi và anh em tôi.

3.35

Đối với bất cứ ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, cùng là anh em của tôi, chị tôi và mẹ.

Đánh dấu 4

4.1

Ông bắt đầu một lần nữa để dạy bên cạnh biển. Một đám đông lớn tụ tập quanh anh ta, anh đã đi và ngồi trong một chiếc thuyền trên biển. Toàn bộ đám đông trên đất.

4.2

Ngài dạy họ nhiều điều trong dụ ngôn, và nói với họ trong việc giảng dạy của mình:

4.3

Nghe. Một người gieo giống đi ra gieo.

4.4

Khi đương gieo, một hạt giống rơi dọc đường và chim bay xuống và nuốt đi.

4.5

Một phần khác rơi trên sỏi đá, nơi mà nó đã có đất không có nhiều; ngay lập tức nó mọc lên, vì nó không có chiều sâu của trái đất;

4.6

nhưng khi mặt trời mọc, thì bị đốt và héo rễ.

4.7

Một phần khác rơi vào bụi gai, gai lớn lên và nghẹn ngào nó, và nó mang lại không có kết quả.

4.8

Và rơi trên đất tốt, và mang lại hoa quả lớn lên và ngày càng tăng và năng suất ba mươi, sáu mươi, và một trăm lần.

4.9

Sau đó, ông cho biết: Ông có Ðức tai để nghe.

4.10

Khi chỉ có một mình, những người xung quanh với mười hai hỏi ông về các dụ ngôn.

4.11

Ông nói với họ: Để bạn đã được đưa ra những bí ẩn của vương quốc của Thiên Chúa; nhưng đối với những tất cả mọi thứ bên ngoài là trong dụ ngôn;

4.12

Rằng khi nhìn thấy họ có thể nhìn thấy và không cảm nhận được, và nghe họ có thể nghe mà không hiểu, vì sợ rằng họ nên được chuyển đổi, và tội lỗi của họ cần được tha thứ cho họ.

4.13

Ông nói với họ: Bạn không hiểu dụ ngôn này? Làm thế nào bạn sẽ hiểu tất cả các dụ ngôn?

4.14

Người gieo giống gieo từ.

4.15

Một số là dọc theo con đường, nơi mà từ đó gieo; khi họ nghe, ngay lập tức Satan đến và lấy đi từ đó đã gieo trong họ.

4.16

Khác, tương tự, được gieo vào đất đá; khi họ nghe lời, họ ngay lập tức nhận được nó với niềm vui;

4.17

nhưng họ không có rễ trong bản thân mình, nhưng sức chịu đựng, và bất cứ khi nào có sự cố hay bị ngược đãi đến vì lời, ngay lập tức họ bị xúc phạm.

4.18

Những người khác được gieo vào bụi gai; họ là những người nghe lời,

4.19

nhưng quan tâm của thời đại, và sự mê đắm và của cải, và sự ham muốn của những thứ khác, làm cho nghẹt chữ, làm cho nó không kết quả.

4.20

Những người khác được gieo trên đất tốt; họ là những ai nghe Lời Chúa và chấp nhận nó và đơm hoa kết trái, ba mươi, sáu mươi, và một trăm lần.

4.21

Ông nói với họ: Mang không có một ngọn đèn và đặt nó dưới thùng, hay dưới giường? Không phải là nó đặt trên một chân đế?

4.22

Đối với không có gì được bảo hiểm, đó sẽ không được tiết lộ là, cũng không phải bất cứ điều gì bí mật mà không được tiết lộ.

4.23

Nếu ai có tai mà nghe, hãy nghe.

4.24

Ông nói với họ: Hãy chú ý đến những gì bạn nghe. Các biện pháp bạn đo bạn sẽ được phục vụ, và nó sẽ được đưa cho bạn.

4.25

Đối với mỗi người; nhưng từ anh ấy mà chẳng được lấy đi, ngay cả những gì kẻ đó.

4.26

Ông cho biết, Vì vậy, là vương quốc của Thiên Chúa như một người đàn ông nên bỏ hạt giống xuống đất;

4.27

cho dù anh ấy ngủ hoặc xem, ngày và đêm, những mầm hạt giống và phát triển, ông biết không phải là cách.

4.28

Đất sản xuất của mình, đầu tiên lưỡi, sau đó tai, sau đó các hạt toàn trong tai;

4.29

và, khi quả chín, ông đặt liềm, vì mùa đã đến.

4.30

Và ông nói, những gì chúng ta sẽ so sánh các vương quốc của Thiên Chúa, hay lấy thí dụ, chúng tôi có trách nhiệm?

4.31

Nó giống như một hột cải mà, khi được gieo vào trái đất, là nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống trên trái đất;

4.32

nhưng khi nó được gieo nó lớn lên và trở nên lớn hơn so với tất cả các loại thảo mộc, và đưa ra một cành lớn, đến nỗi chim trời có quyền khiếu dưới bóng râm của nó.

4.33

Và với nhiều lời thí dụ như thế này anh nói từ này, như họ đã có thể nghe thấy nó.

4.34

Ông đã không nói chuyện với họ mà không có một dụ ngôn; nhưng tư nhân, ông giải thích tất cả mọi thứ cho các môn đệ.

4.35

Cùng ngày, vào buổi tối, Chúa Giêsu nói: Hãy đi đến phía bên kia.

4.36

Sau khi sa thải các đám đông, họ đưa ông vào thuyền, nơi ông; cũng có những thuyền khác với anh ta.

4.37

Và có phát sinh một trận bão lớn, sóng đánh vào thuyền, đến nỗi nó đã hiện đã đầy.

4.38

Và ông đang ngủ ở đằng sau lái trên đệm. Họ đánh thức anh ta và nói với anh ta, Master, lo sợ gì ngươi không phải là chúng ta chết?

4.39

Anh đứng dậy, quở gió và phán cùng biển, hòa bình! Câm miệng! Và gió lặng, và đã có một bình tĩnh tuyệt vời.

4.40

Ông nói với họ: Tại sao các bạn rất lo sợ? Làm thế nào có bạn không có đức tin?

4,41

Và họ đã đau sợ, và họ nói với nhau, gì theo cách của người đàn ông là ai, mà tuân theo gió và biển?

Đánh dấu 5

5.1

Họ đã tới bờ bên kia biển, trong đất nước của Gadarenes.

5.2

Và khi đã ra khỏi thuyền, ra, gặp một người đàn ông nào đó ra khỏi ngôi mộ, và có một tinh thần ô uế.

5.3

Ai đã ở giữa những ngôi mộ, và không ai có thể ràng buộc anh ta thậm chí với một chuỗi.

5.4

Đối với thường chẳng có xiềng xích và dây chuyền đã bị ràng buộc, nhưng ông đã phá vỡ dây chuyền và phá vỡ những xiềng xích, và không có ai có đủ sức mạnh để chinh phục anh ta.

5.5

Đó là luôn luôn ngày đêm trong những ngôi mộ và trên núi, khóc và bầm mình với đá.

5.6

Khi anh nhìn thấy Chúa Giêsu từ xa, anh chạy, lạy Ngài,

5.7

và kêu lên một tiếng lớn: anh đã làm gì với tôi và với Chúa, Chúa Giêsu, Con của Thượng Đế Tối Cao? Tôi cầu xin bạn trong tên của Thiên Chúa, đừng làm khổ tôi.

5.8

Đối với ông tâu rằng: Hãy ra khỏi người đàn ông, tinh thần ô uế!

5.9

Và ông hỏi anh ta, tên của ngươi là gì? Tên tôi là Quân đội, anh trả lời cho chúng ta rất nhiều.

5.10

Và anh xin Ngài không để gửi cho họ ra khỏi đất nước.

5.11

Có, lên núi một đàn lớn cho ăn lợn.

5.12

Và các quỷ mời Ngài rằng: Gửi cho chúng tôi vào lợn, mà chúng ta có thể nhập vào chúng.

5.13

Ông cho phép họ. Và các thần ô uế ra và nhập vào heo và đàn gia súc chạy dội xuống một chỗ dốc xuống biển: đã có khoảng hai ngàn, và đã nghẹn ngào trên biển.

5.14

Những ai nuôi họ chạy trốn, và nói với nó trong thành phố và vùng quê.Mọi người đã đi ra ngoài để xem những gì đã xảy ra.

5.15

Họ đến với Chúa Giêsu, và thấy demoniac, người đã có quân đoàn, ngồi, mặc quần áo và trong tâm trí của mình; và họ sợ.

5.16

Những người đã nhìn thấy những gì đã xảy ra nói với họ những gì đã xảy ra với các demoniac và cho lợn.

5.17

Sau đó họ bắt đầu cầu xin Chúa Giêsu rời khỏi lãnh thổ của họ.

5.18

Khi anh leo lên thuyền, ông đã bị quỉ ám xin phép ở lại với anh.

5.19

Chúa Giêsu đã không để cho anh ta, nhưng nói với ông: Tới ngôi nhà của bạn, để, và nói cho họ biết mọi điều Chúa đã làm và làm thế nào ông đã thương xót bạn.

5.20

Ông ra đi và bắt đầu rao giảng trong Decapolis những gì Chúa Giêsu đã làm cho mình. Và tất cả đều kinh ngạc.

5.21

Chúa Giêsu trong thuyền trở lại bờ bên kia, một đám đông lớn tụ tập quanh anh ta. Anh đã ở bên cạnh biển.

5.22

Sau đó, đến một trong những nhà lãnh đạo của các hội đường tên là Giai-ru, người, có cái nhìn sâu sắc, ngã xuống chân mình,

5.23

và đưa cho ông yêu cầu cấp bách này: con gái nhỏ của tôi là lúc kết thúc, đến, anh đặt tay của mình, vì vậy cô có thể được chữa lành và sống.

5.24

Chúa Giêsu đã đi với anh ta. Một đám đông lớn theo và ép nó.

5.25

Bây giờ có một người phụ nữ đã có một vấn đề huyết mười hai năm.

5.26

Cô đã phải chịu đựng rất nhiều điều của nhiều bác sĩ, và đã trải qua tất cả các cô, và cô đã không có gì tốt hơn cả, mà là trở nên tồi tệ đã.

5.27

Sau khi nghe nói về Chúa Giêsu, đến trong đám đông phía sau, và chạm vào áo của Người.

5.28

Vì người nói rằng: Nếu tôi chỉ cần chạm vào quần áo của mình, tôi sẽ là toàn bộ.

5.29

Tại thời điểm đó mất máu dừng lại và cô cảm thấy trong cơ thể của mình đã được chữa lành bệnh trạng của mình.

5.30

Chúa Giêsu ngay lập tức biết trong mình đức hạnh đó đã đi ra khỏi anh ta; và quay sang đám đông, ông cho biết, Ai rờ áo ta?

5.31

Các môn đệ Ngài rằng, Bạn thấy vô thronging ngươi, và phán rằng: Hỡi ai chạm vào tôi?

5.32

Và ông nhìn xung quanh để xem ai đã làm điều đó.

5.33

Nhưng người phụ nữ sợ hãi và run rẩy, biết những gì đã xảy ra với cô, đã đến và ngã xuống chân anh và nói với anh tất cả sự thật.

5.34

Nhưng Chúa Giêsu đã nói với cô ấy, Con gái, đức tin ngươi đã phán cứu ngươi; đi bình an, và được cả bệnh dịch hạch ngươi.

5.35

Ngài còn đương phán, có đến từ vị lãnh đạo của các giáo đoàn mà nói, Con gái ông chết rồi; tại sao Thầy thêm nữa?

5.36

Nhưng Chúa Giê-su, bất kể những lời này, nói với vị lãnh đạo của các hội đường: Đừng sợ, chỉ tin mà thôi.

5.37

Và ông không cho ai để đi cùng với anh ta, ngoại trừ Peter, Jacques và John anh trai của Jacques.

5.38

Họ đến nhà người cai nhà hội, và thấy sự ồn ào, và mọi người khóc và khóc.

5.39

Ông đã đi vào và nói với họ: Tại sao các ngươi ado này, và tại sao em lại khóc? Các con không chết nhưng ngủ.

5.40

Và họ cười với anh. Sau đó, khi đặt tất cả chúng ra, chiếm lấy với ông cha và mẹ của đứa trẻ, và những người đã đi cùng anh, và đã đi vào nơi đứa trẻ.

5.41

Ông nắm lấy bàn tay, và nói, Talitha koumi, có nghĩa là cô bé, dậy, tôi nói.

5.42

Ngay lập tức cô gái đứng dậy và bắt đầu đi bộ; cho cô được mười hai tuổi. Và họ đã rất ngạc nhiên.

5.43

Và ông buộc tội chúng straitly rằng không có người đàn ông nên biết điều đó; và ông nói với họ để lại cho căn phòng với cô gái.

Mark 6

6.1

Chúa Giêsu lại ở đó và đi về quê hương của mình. Các môn đồ theo Ngài.

6.2

Khi Sabbath, ông bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe ông đều kinh ngạc, nói rằng: Làm thế nào đến người đàn ông này những điều này? Sự khôn ngoan đã được trao cho anh ấy là gì, và làm thế nào như công trình hùng vĩ được rèn bằng tay?

6.3

Đó không phải là thợ mộc, con trai của Mary, anh trai của Jacques, Joseph, Giuđa và Simon? Và chị em của ông, là họ không ở đây với chúng ta? Và nó đã được cho họ bị xúc phạm.

6.4

Nhưng Chúa Giêsu nói với họ: Một vị tiên tri là không phải không có danh dự, ngoại trừ ở quê nhà, trong số người thân của mình và trong chính ngôi nhà của mình.

6.5

Anh không thể làm phép lạ nào đó, ngoại trừ rằng ông đã đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ.

6.6

Và ông lấy làm lạ vì chúng chẳng tin. Chúa Giêsu đã đi vòng về làng dạy.

6.7

Sau đó, ông được gọi là mười hai, và bắt đầu gửi chúng ra từng hai người, đem lại cho họ quyền lực trên các thần ô uế.

6.8

Ông chỉ thị cho họ lấy gì cho cuộc hành trình trừ một nhân viên; cho bánh, túi, không có tiền trong thắt lưng của họ;

6.9

mặc dép, và không đặt trên hai áo chẽn.

6.10

Sau đó, ông nói với họ: Trong bất cứ ngôi nhà nào các con hãy ở lại đó cho đến khi bạn khởi hành từ đó.

6.11

Và, nếu có một nơi nào đó là những người không nhận bạn hay lắng nghe bạn, loại bỏ chính mình từ đó, hãy phủi bụi chơn mình để làm chứng cho họ.

6.12

Và họ đã đi, và họ rao giảng sự ăn năn.

6.13

Họ bỏ ra nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều kẻ bịnh và chữa lành.

6.14

Vua Hê-rốt nghe nói về Chúa Giêsu, mà tên đã trở nên được biết đến, và ông nói: John the Baptist đã sống lại từ cõi chết, và đó là lý do tại sao nó là thông qua anh phân vân.

6.15

Những người khác nói, là Ê-li. Và những người khác nói, Ngài là một vị tiên tri như một trong những nhà tiên tri.

6.16

Nhưng khi vua Hê-rốt nghe nói điều này, cho biết, John, người mà tôi bị chặt đầu, Người là Đấng đã sống lại.

6.17

Đối với Herod mình đã bị bắt giữ John, trói tù về tài khoản của Herodias vợ của Philip anh trai của ông, vì ông đã kết hôn với cô ấy,

6.18

John nói với anh: Không được phép ngươi có vợ của anh em mình được.

6.19

Herodias đặt mình chống lại ông, và mong muốn để giết.

6.20

Nhưng cô không thể; Đối với Hêrôđê sợ John, biết anh ta là một người đàn ông và thánh thiện; ông bảo vệ nó, và, sau khi nghe ông, ông đã làm nhiều điều và nghe ông vui vẻ.

6.21

Và khi một ngày thuận tiện đã đến, rằng Hêrôđê vào ngày sinh nhật của ông đã làm một bữa ăn tối cho lãnh chúa của mình, thuyền trưởng cao, và bất động giám Galilê.

6.22

Là con gái của Herodias đến trong phòng; nhảy, và lòng Hê-rốt và các quan khách. Nhà vua nói với các thiếu nữ: Yêu cầu của tôi những gì ngươi héo rũ, và tôi sẽ cung cấp cho.

6.23

Và ông đã thề gì bạn hỏi tôi, tôi sẽ cung cấp cho bạn, thậm chí phân nửa nước ta.

6.24

Là ra, cô nói với mẹ cô ấy, tôi sẽ hỏi gì? Và cô nói: Người đứng đầu của John the Baptist.

6.25

Cô ngay lập tức với sự vội vàng cho nhà vua và nói với anh ta yêu cầu này: Tôi muốn bạn để cho tôi cùng một lúc trên một đĩa đầu của John the Baptist.

6.26

Nhà vua đã xin lỗi; nhưng vì lời thề của mình và các khách mời, anh sẽ không từ chối cô ấy.

6.27

Ông đã gửi ngay tại chỗ một người bảo vệ, và truyền đem đầu của John the Baptist.

6.28

Người bảo vệ đi và bị chặt đầu ông ở trong tù, và đưa đầu mình vào một đĩa. Ông đã đưa nó cho cô gái, và người con gái đem cho mẹ mình.

6.29

Và các môn đệ nghe này, họ đến và lấy cơ thể của mình và đặt nó trong một ngôi mộ.

6.30

Các sứ đồ nhóm lại cùng Ðức Chúa Jêsus, và nói với ông tất cả họ đã làm và tất cả họ đã dạy.

6.31

Chúa Giêsu nói với họ: Hãy đến ngoài thành một nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi một chút. Để có nhiều đến và đi, và họ thậm chí không có thời gian để ăn.

6.32

Mọi người ra đi xuống thuyền, đi đến một nơi hoang vắng.

6.33

Nhiều người nhìn thấy họ đi và nhận ra họ, và tất cả các thành phố trên chân và nó chạy về phía trước của họ tại nơi họ đang đến.

6.34

Khi ông lên bờ, thấy một đoàn dân rất đông, và động lòng thương xót đối với họ, vì họ như chiên không có người chăn; và ông bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.

6.35

Khi giờ trời đã tối, các môn đệ đến với anh ta và nói, nơi này là sa mạc, và thời gian là doanh nghiệp trong quá khứ;

6.36

Gửi cho họ đi, để họ đi vào đất nước và các làng xung quanh, và mua cho mình một cái gì đó để ăn.

6,37

Chúa Giêsu trả lời họ, cho anh em chúng ăn. Nhưng họ nói với anh, chúng tôi sẽ đi mua bánh mì cho hai trăm đơ, và cung cấp cho họ một cái gì đó để ăn?

6.38

Ông nói với họ: có bao nhiêu bánh bạn? Kiểm tra. Họ biết, họ nói, Năm, và hai con cá.

6.39

Và ông ra lệnh cho họ để làm cho tất cả ngồi xuống trên cỏ xanh,

6.40

và họ ngồi xuống trong hàng trăm và năm mươi.

6.41

Ông lấy năm cái bánh và hai con cá và ngước mắt lên trời, ông ta cảm ơn. Sau đó, ông đã phá vỡ cái bánh, tạ cho các môn đệ để đặt trước đám đông. Ông cũng chia hai con cá cho họ.

6.42

Tất cả họ đều ăn và được no nê,

6.43

và họ lượm được mười hai giỏ đầy những miếng bánh mì và những gì còn lại của cá.

6.44

Số người ăn bánh là năm ngàn người.

6.45

Ngài liền các môn đệ xuống thuyền và đi trước khi Ngài lên đến phía bên kia để Bethsaida, trong khi ông bác bỏ những đám đông.

6.46

Khi anh trở về, anh đã đi lên núi để cầu nguyện.

6.47

Khi tối đến, chiếc thuyền ở giữa biển, và chỉ một mình trên đất.

6.48

Ông thấy họ làm việc cực nhọc trong chèo; cho gió ngược. Vào canh tư đêm anh đến với họ, đi bộ trên biển, và đã có thể vượt qua.

6.49

Khi thấy Ngài đi bộ trên biển, họ phải là ma, nên la lên;

6.50

bởi vì tất cả họ đều nhìn thấy anh, và đã gặp khó khăn. Và ngay lập tức Chúa Giêsu nói với họ rằng: Đừng lo lắng, đó là tôi, đừng sợ!

6.51

Sau đó, ông đã đi đến họ xuống thuyền, thì gió lặng. Họ đang ở trong mình tất cả ngạc nhiên, và ngạc nhiên;

6,52

bởi vì họ chưa hiểu về cái bánh, bởi vì trái tim của họ cứng cỏi.

6.53

Sau khi họ đã vượt qua, họ đến với đất tại Gennesaret, và họ đã hạ cánh.

6.54

Khi họ đã ra khỏi thuyền, con người, đã ngay lập tức nhận ra anh ta,

6.55

chạy quanh nhà, và họ bắt đầu để mang lại cho người bệnh trên thảm để bất cứ nơi nào họ nghe ông.

6.56

Bất cứ nơi nào anh bước vào, vào làng, hay thành phố, hoặc nước, họ đặt người bệnh ở các chợ, và xin Ngài rằng họ chỉ có thể chạm tới được gấu áo của Người. Và tất cả những ai chạm vào anh được chữa lành.

Mark 7

7.1

Ri-si và các thầy thông giáo, đến từ Jerusalem, nhóm lại cùng Ðức Chúa Jêsus.

7.2

Họ đã nhìn thấy một số đệ tử của mình ăn bánh mì với hai bàn tay ô uế, đó là để nói, không được rửa sạch.

7.3

Đối với những người Pharisêu và tất cả những người Do Thái không ăn trừ khi họ rửa tay, theo truyền thống của những người lớn tuổi;

7.4

và khi họ đến từ các thị trường họ không ăn, trừ khi họ rửa. Họ vẫn còn có rất nhiều những thứ khác ở đó, như rửa chén, bình và mạch bằng đồng.

7.5

Và những người Pharisêu và kinh sư hỏi ông, Tại sao các đệ tử của mình không theo truyền thống của người xưa, nhưng ăn bánh mì của họ không rửa tay?

7.6

Chúa Giêsu trả lời: Bạn là kẻ giả hình, cũng đã làm Esaias tiên tri của bạn, như có chép rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.

7.7

Trong vô ích làm họ tôn thờ tôi, dạy theo những điều răn của nam giới.

7.8

Để đặt sang một bên những điều răn của Thiên Chúa, anh em giữ truyền thống của nam giới.

7.9

Ngài nói với họ, Full tốt các ngươi bỏ hẳn điều răn của Thiên Chúa, giữ truyền thống của riêng bạn.

7.10

Đối với Moses nói: Hãy tôn kính cha mẹ ngươi; và, Ai nguyền rủa cha mẹ mình, sẽ bị xử tử.

7.11

Nhưng bạn nói, Nếu một người đàn ông nói với cha mẹ mình, những gì tôi có thể có từ tôi là Corban, đó là để nói, một của lễ cho Đức Chúa Trời,

7.12

bạn không còn để cho anh ta làm bất cứ điều gì cho cha mẹ mình,

7.13

Làm Lời Chúa theo truyền thống của bạn mà bạn đã truyền lại. Và bạn làm nhiều thứ khác như vậy.

7.14

Sau đó đã gọi người: Người ấy nói: Hãy nghe tôi tất cả, và hiểu được.

7.15

Không có gì ngoài một người đàn ông bước vào anh ta có thể làm dơ dáy người là; nhưng những gì đi ra của con người là những gì làm dơ dáy người.

7.16

Nếu ai có tai mà nghe, hãy nghe.

7.17

Khi ông bước vào nhà, cách xa đám đông, các môn đệ hỏi ông dụ ngôn.

7.18

Ông nói với họ: Bạn cũng có, là bạn ngu ngốc? Anh không hiểu rằng không có gì mà đi vào từ bên ngoài một người đàn ông có thể làm dơ dáy người;

7.19

Đối với nó không đi vào lòng người, nhưng vào bụng của mình, và đi ra ngoài vào các dự thảo, tẩy tất cả các loại thực phẩm.

7.20

Ông cho biết, những gì đi ra của một người đàn ông là những gì làm nhục một người đàn ông.

7.21

Vì từ bên trong, ra khỏi trái tim của người đàn ông, tham gia thảo luận ác ý nghĩ, tà dâm, fornications, giết người,

7.22

trộm cắp, tham lam, hung ác, gian dối, lasciviousness, một con mắt ác, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên dại.

7.23

Tất cả những điều xấu ấy ra từ bên trong, làm cho dơ dáy người.

7.24

Sau đó, Đức Chúa Jêsus đi khỏi đó, và đi vào bờ biển của Tyre và Sidon.Ông bước vào một căn nhà, và sẽ không có người đàn ông biết nhưng ông không thể giấu được.

7.25

Đối với một người phụ nữ nào đó, mà con gái người bị thần ô uế, nghe nói về anh, đã đến và ngã xuống chân mình.

7.26

Người phụ nữ Hy Lạp, nguồn gốc Syrophoenician. Cô năn nỉ để đúc các quỉ ra khỏi con gái mình. Chúa Giêsu nói:

7.27

Hãy để cho trẻ em đầu tiên được điền: bởi vì nó không phải là tốt để lấy bánh của con cái và ném cho chó ăn.

7.28

Vâng, lạy Chúa, cô trả lời anh, nhưng những con chó dưới bàn ăn mấy miếng bánh vụn của con.

7.29

Sau đó, ông nói, vì đi nói này, con quỷ đã để lại con gái của bạn.

7.30

Và khi cô về nhà, cô tìm thấy đứa trẻ nằm trên giường, con quỷ đi ra ngoài.

7.31

Chúa Giêsu rời vùng Tyre và Sidon băng vào để biển Galilee, qua biên giới giữa Decapolis.

7.32

Họ mang đến cho ông một người điếc người gặp khó khăn khi nói, và họ nài xin anh ấy đặt tay trên mình.

7.33

Ông đã đưa anh sang một bên từ đám đông, đặt ngón tay vào tai vào lưỡi anh với nước bọt của chính mình;

7.34

Sau đó, ngước mắt lên trời, anh thở dài và nói, Ephphatha, đó là để nói, mở cho mình.

7,35

Và tai được mở ra, lưỡi anh giải phóng, và ông nói rất tốt.

7.36

Chúa Giêsu ra lệnh cho họ không được nói với bất cứ ai; nhưng ông càng truyền bảo họ, họ càng công bố nó.

7.37

Họ không thể đo lường kinh ngạc, nói rằng, Ngài đã làm tất cả mọi thứ;anh thậm chí còn làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói.

Mark 8

8.1

Trong những ngày đó, vô được đoàn tụ và không có gì để ăn, Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ và nói với họ:

8.2

Ta thương xót đoàn dân nầy; vì ba ngày nay họ tiếp tục với tôi, và họ không có gì để ăn.

8.3

Nếu tôi gửi cho họ các lực lượng nhà nhịn ăn bỏ theo cách của họ; bởi vì một số trong số họ đến từ xa.

8.4

Môn đồ thưa rằng: Làm thế nào một người đàn ông có thể làm hài lòng những người đàn ông với bánh mì ở đây trong đồng vắng?

8.5

Chúa Giêsu hỏi, có bao nhiêu bánh bạn? Bảy, họ trả lời.

8.6

Và ông đã chỉ huy đám đông ngồi xuống, lấy bảy cái bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra trao cho các môn đệ để phân phối; và họ đặt họ trước đám đông.

8,7

Họ đã có một vài con cá nhỏ, và Chúa Giêsu tạ ơn, cũng đã phân phối.

8.8

Họ đã ăn và đã được lấp đầy: và họ đã lên bảy giỏ đầy những mảnh vỡ đó vẫn còn.

8.9

Họ ước chừng bốn ngàn người. Và ông đã gửi cho họ.

8.10

Ông ngay lập tức đã lên thuyền với các môn đệ, và đi vào các bộ phận của Dalmanutha.

8.11

Những người Pharisêu đi ra và bắt đầu tranh luận với Chúa Giêsu, và để kiểm tra anh, tìm cách từ anh ta một dấu lạ từ trời.

8.12

Và ông than thở trong tinh thần của ông, và nói: Tại sao nầy xin một dấu lạ? Tôi nói cho bạn biết sự thật, anh sẽ không được cho là một dấu hiệu cho thế hệ này.

8.13

Rồi Ngài bỏ họ, trở vào thuyền, qua bờ bên kia.

8.14

Và họ quên đem bánh; họ đã có một với họ trong thuyền.

8.15

Và ông buộc tội chúng rằng: Hãy giữ mình và hãy cẩn thận của các men của người Pha-ri-và men Hêrôđê.

8,16

Và họ lý luận cùng nhau rằng: Ấy là vì chúng ta không có bánh.

8.17

Chúa Giêsu, nhận ra được nó, nói với họ: Tại sao bạn lý do đó bạn không có bánh? Bạn chưa hiểu, và bạn không hiểu?

8.18

Bạn đã cứng lòng? Một đôi mắt, bạn không nhìn thấy? Có tai mà sao không nghe? Và bạn không nhớ?

8.19

Khi tôi chia tay năm cái bánh cho năm ngàn người, bao nhiêu giỏ đầy bánh vụn bạn đã mất? Mười hai, họ trả lời.

8.20

Và khi tôi đã phá vỡ bảy cái bánh cho bốn ngàn người, bao nhiêu giỏ đầy bánh vụn bạn đã mất? Bảy, họ trả lời.

8.21

Và ông nói: Anh không hiểu chưa?

8.22

Họ đến Bethsaida; và người ta đem cho Ngài một người mù, thì xin anh để liên lạc.

8.23

Anh đưa người mù bằng tay và dẫn ông ngoài làng; và khi anh đã nhổ vào mắt anh, đặt tay của mình, và hỏi anh ta nếu anh nhìn thấy bất cứ điều gì.

8.24

Anh nhìn, và nói, tôi thấy những người đàn ông, vì tôi thấy họ giống như những cây đi.

8,25

Anh đặt tay lên một lần nữa khi đôi mắt của mình; và khi anh ta nhìn, ông đã được phục hồi, và thấy mọi thứ rõ ràng.

8.26

Và ông đã gửi cho anh vào nhà của mình, nói, Không đi đến làng.

8.27

Chúa Giêsu đã đi với các môn đệ, vào các thị trấn Caesarea Philippi ông hỏi họ cách câu này: Người ta nói Thầy là ai?

8.28

Họ trả lời, John the Baptist; những người khác nói rằng Ê-li, những người khác là một trong những nhà tiên tri.

8.29

Và bạn, thì Ngài hỏi, những người làm bạn nói rằng tôi? Peter đã trả lời ông: Chúa là Đấng Christ.

8.30

Chúa Giêsu đã cảnh báo họ không nói này của anh ta để bất cứ ai.

8.31

Sau đó, ông bắt đầu dạy cho họ, mà Con Người phải chịu khổ nhiều và bị từ chối bởi các trưởng lão và các linh mục và các thầy thông giáo, và bị giết chết, và rằng sau ba ngày phải sống lại.

8.32

Ông cho rằng, nói một cách công khai. Và Peter mất Ngài sang một bên và bắt đầu trách anh.

8.33

Nhưng Đức Giêsu quay lại và nhìn thấy các môn đệ, quở trách Phêrô rằng: Hãy đi phía sau tôi, Satan! bởi vì bạn không thể hiểu được những thứ của Thiên Chúa, bạn chỉ có suy nghĩ của con người.

8,34

Và ông gọi đám đông với các môn đệ của mình, ông nói: Nếu ai muốn theo Ta, để cho anh ta từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.

8,35

Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy và vì Tin Mừng thì sẽ cứu được nó.

8.36

Và những gì, thì có ích một người đàn ông được cả thế giới, nhưng bị mất linh hồn mình?

8.37

Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?

8.38

Đối với bất cứ ai hổ thẹn về ta và lời ta dòng dõi gian dâm này và thế hệ tội lỗi, thì Con người sẽ hổ thẹn về anh ta khi Ngài đến trong vinh quang của Cha Ngài với các thiên sứ thánh.

Mark 9

9.1

Ông nói với họ: Tôi cho bạn biết sự thật, một số người đang ở đây sẽ không nếm cái chết trước khi thấy nước Thiên Chúa đến trong quyền uy.

9.2

Và sau sáu ngày Đức Giêsu liền rút Peter, Jacques và John, và dẫn dắt họ đi trên một ngọn núi cao. Ông đã biến hình trước mặt họ;

9.3

hàng may mặc của mình trở nên sáng lấp lánh, màu trắng cực mạnh, không có đầy đủ hơn trên trái đất có thể tẩy chúng.

9.4

Ê-li và Môi-se hiện ra với họ, nói chuyện với Chúa Giêsu.

9,5

Và Peter trả lời, nói với Chúa Giêsu: Thưa thầy, nó là tốt mà chúng ta đang ở đây; Hãy để chúng tôi làm ba lều, một cho bạn, một cho Môsê và một cho Êlia.

9.6

Đối với ông ta biết phải nói gì không, vì họ sợ.

9,7

Một đám mây che phủ họ, và từ đám mây đến một giọng nói: Đây là Con yêu dấu của tôi, lắng nghe anh ta!

9.8

Và đột nhiên nhìn chung quanh, và họ nhìn thấy Chúa Giêsu chỉ với họ.

9.9

Khi họ đi xuống núi, anh buộc họ phải nói với ai những gì mình đã thấy, cho đến khi Con Người đã sống lại từ cõi chết.

9.10

Họ liên tục mà nói với chính mình, đặt câu hỏi gì lại từ cõi chết.

9.11

Các môn đệ hỏi Ngài: Tại sao các thầy thông giáo nói rằng Ê-li phải đến trước?

9.12

Ông trả lời, Ê-li hiện đến trước và khôi phục lại tất cả mọi thứ. Và tại sao nó bằng văn bản của con người mà ông phải chịu khổ nhiều và bị khinh?

9.13

Nhưng tôi nói với bạn rằng: Ê-li đã đến và họ đã đối xử với ông như họ hài lòng, vì nó được viết về Người.

9.14

Khi họ đến với các môn đệ, họ nhìn thấy xung quanh vô số người, và các luật sĩ tranh luận với họ.

9.15

Ngay sau khi đám đông nhìn thấy anh ấy, đã ngạc nhiên rất nhiều, và chạy đến chào đón anh.

9.16

Ông hỏi họ, bạn đang thảo luận gì với họ?

9.17

Và một trong những đám đông thưa thầy, tôi mang cho ngươi con trai tôi, là Ðấng một tinh thần câm.

9.18

Bất cứ nơi nào nó túm lấy anh ta, nó ném anh xuống; bọt và nghiến răng và trở nên cứng nhắc. Tôi hỏi các môn đệ để cast nó ra, và họ không thể.

9.19

Faithless, Chúa Giêsu nói với họ, bao lâu tôi sẽ được với bạn? bao lâu tôi phải chịu đựng bạn? Mang nó đến ta. Nó được mang đến cho ông.

9.20

Và ngay khi anh nhìn thấy anh ấy, tinh thần anh co giật; ông ngã trên mặt đất, và đắm mình tạo bọt.

9.21

Ông hỏi cha mình, bao lâu ông được như thế này với anh ta? Từ nhỏ, ông trả lời.

9.22

Và ofttimes Chúng nó quăng vào lửa và vào trong nước để tiêu diệt anh.Nhưng nếu bạn có thể làm bất cứ điều gì, đến để giúp đỡ chúng tôi, xin thương xót chúng tôi.

9.23

Chúa Giêsu nói với Ngài rằng: Nếu ngươi sao thi … có thể làm mọi người có lòng tin.

9.24

Ngay lập tức cha của cậu bé kêu lên, tôi nghĩ! giúp ngươi không tin của tôi!

9,25

Chúa Giêsu thấy người dân đã chạy, quở trách tà ma, nói với anh ta: Điếc và tinh thần câm, tôi truyền cho anh em, đi ra khỏi anh ta, và không nhập.

9.26

Và ông bước ra, la hét, và lắc với bạo lực tuyệt vời. Ông trở thành như đã chết, vì vậy mà nhiều người nói rằng ông đã chết.

9.27

Nhưng Chúa Giêsu đã đưa anh bằng tay và nhấc anh ta lên. Và anh đứng.

9,28

Khi ông về đến nhà, các môn đệ hỏi riêng Ngài, Tại sao chúng ta không đuổi họ ra?

9.29

Il leur dit: Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière.

9.30

Họ rời khỏi đó và đi qua miền Galilê. Chúa Giêsu đã không muốn cho ai biết.

9.31

Vì Ngài dạy các môn đệ và nói với họ: Con người sẽ bị nộp vào tay người đàn ông; họ sẽ giết anh ta, và ba ngày sau khi nó đã được đưa đến cái chết, Ngài sẽ sống lại.

9.32

Nhưng họ không hiểu lời đó, và sợ không dám hỏi anh.

9.33

Họ đến Capernaum. Khi ông đã ở trong nhà, Ngài hỏi họ, những gì đã bàn tán trên đường?

9.34

Nhưng họ giữ im lặng, vì họ đã tranh cãi với nhau về việc ai là người lớn nhất.

9.35

Sau đó, anh ngồi xuống, gọi mười hai, và nói với họ rằng: Nếu ai muốn làm đầu, thì phải làm người rốt hết và làm tôi tớ mọi.

9.36

Và ông lấy một đứa trẻ và đã bắt ông đứng giữa họ, và lấy anh trong vòng tay của mình, ông nói:

9.37

Bất cứ ai chào đón trong tên của tôi một đứa con như nhận được bản thân mình; và ai tiếp đón Thầy, không nhận tôi, nhưng Đấng đã sai tôi.

9.38

John nói với ông: Master, chúng ta đã thấy một đúc quỉ trong danh Chúa;và chúng tôi đã cấm ông, vì ông không followeth chúng tôi.

9.39

Đừng cấm Chúa Giêsu nói, bởi vì không có người đàn ông mà phải làm một phép lạ trong tên tôi nhẹ nhàng có thể nói xấu tôi.

9.40

Ai không chống lại chúng ta là cho chúng ta.

9.41

Ai sẽ cho bạn uống một cốc nước trong tên tôi vì anh em thuộc về Đấng Christ, tôi nói cho bạn biết sự thật, anh sẽ không mất phần thưởng đâu.

9.42

Nhưng nếu có ai gây ra một trong những kẻ bé mọn đang tin rằng nó sẽ là tốt hơn cho anh ta rằng vào cổ mình một cối xay lớn, và anh quăng xuống biển.

9.43

Nếu tay xui cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi; Nó là tốt hơn cho ngươi đi vào cuộc sống và gây tàn phế,

9,44

hơn đủ cả hai tay để đi vào địa ngục, trong lửa mà không bao giờ được dập tắt.

9.45

Và nếu chân xui cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi; tốt hơn để bạn nhập vào cuộc sống què,

9.46

hơn là đủ hai chân mà bị quăng vào địa ngục, trong lửa mà không bao giờ được dập tắt.

9.47

Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, nhổ nó ra; tốt hơn cho bạn để được vào Nước Thiên Chúa với một mắt hơn đủ cả hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục,

9.48

nơi sâu bọ của chúng không chết, và lửa không được dập tắt.

9.49

Đối với mỗi người sẽ bị muối bằng lửa.

9.50

Salt là tốt; nhưng nếu muối mất mùi của nó, đặng mùa chí anh em nó?

(9,51)

Có muối trong lòng mình, lại có hòa bình với nhau.

Mark 10

10.1

Sau đó, Đức Chúa Jêsus đi khỏi đó, và giáng vào các bờ biển của xứ Giu-đê, ngoài Jordan. Đám đông tụ tập lại gần anh, và như thường lệ, ông bắt đầu một lần nữa để dạy cho nó.

10.2

Những người Pharisêu đến và, để thử Người, họ hỏi ông, có phép cho một người đàn ông ly dị vợ.

10.3

Ông trả lời: Đó là bạn mà Môi-se?

10.4

Moses, họ nói, cho phép để viết hóa đơn của vợ chồng bỏ nhau, và để đưa đi.

10.5

Và Chúa Giêsu nói với họ rằng: Đó là bởi vì sự cứng lòng của bạn, ông đã viết bạn giới này.

10,6

Nhưng từ khi bắt đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa làm người nam và nữ;

10.7

đây là lý do tại sao một người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình,

10.8

và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Vì vậy, họ không còn là hai, nhưng họ là một xương một thịt.

10.9

Vì vậy, để con người không tách rời những gì Thiên Chúa đã kết lại với nhau.

10.10

Khi họ đến nhà, các môn đệ hỏi Ngài một lần nữa về nó.

10.11

Ông cho biết, Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác, thì phạm tội ngoại tình đối với cô;

10.12

và nếu cô bỏ chồng và lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình.

10.13

Và họ đã mang con nhỏ, rằng ông có thể chạm vào chúng. Nhưng các môn đệ khiển trách những người đem đến.

10.14

Chúa Giêsu đã nhìn thấy nó, ông đã phẫn nộ và nói với họ đến với tôi Hãy để cho con nhỏ, và đừng ngăn trở; vì Nước Thiên Chúa thuộc về như thế này.

10.15

Tôi nói với các bạn, ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một đứa trẻ sẽ chẳng được vào nó.

10.16

Và ông đã đưa họ trong vòng tay của mình, và ban phước cho họ, đặt tay trên chúng.

10.17

Trong khi anh đang đi trên đường, một người đàn ông chạy lên và quỳ xuống trước mặt anh, Tốt Master, mình, anh hỏi, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?

10.18

Chúa Giêsu nói với ông: Tại sao bạn gọi tôi là tốt? Có không tốt nhưng một mình Thiên Chúa.

10.19

Chúa biết các điều răn: Chớ phạm tội tà dâm; Ngươi chớ giết người;Đừng ăn cắp; Chớ làm chứng dối; Lừa gạt không một; Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi.

10.20

Ông đã trả lời ông thầy, tất cả những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ.

10.21

Khi Chúa Giêsu nhìn xem anh ta yêu anh, và nói: Bạn còn thiếu một điều;hãy đi bán tất cả các bạn có và đem cho người nghèo, và ngươi sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.

10.22

Nhưng buồn mà nói, và anh ấy ra đi buồn; vì anh ta có nhiều của cải.

10.23

Chúa Giêsu nhìn chung quanh, và phán rằng: các môn đệ, như thế nào thì hầu như không có sự giàu có vào nước Thiên Chúa!

10.24

Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó. Và, nối lại, ông nói: Các con tôi, nó là khó khăn cho những ai tin vào sự giàu có vào nước Thiên Chúa!

10.25

Nó là dễ dàng hơn cho một con lạc đà chui qua lỗ kim hơn một người giàu vào Nước Thiên Chúa.

10.26

Các môn đệ đều kinh ngạc và họ nói với nhau; Và ai có thể được cứu?

10.27

Chúa Giêsu nhìn họ và nói, này là không thể với những người đàn ông, nhưng không phải với Thiên Chúa: cho tất cả mọi thứ có thể với Thiên Chúa.

10,28

Peter bắt đầu nói với anh ta; Nầy, chúng tôi đã bỏ tất cả, và đã đi theo ngươi.

10,29

Chúa Giêsu trả lời, tôi nói cho bạn biết sự thật, không có người đàn ông mà Trời đã ra khỏi nhà, vì tôi và vì Tin tốt, ngôi nhà của mình, hay anh chị em, mẹ cha hoặc con cái, đất ruộng,

10.30

ông sẽ nhận được một trăm doanh nghiệp trong thời điểm hiện nay, nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con, đất ruộng, với sự bắt bớ, và ở đời sau, sự sống đời đời.

10.31

Nhiều thứ nhất phải là cuối cùng; và cuối cùng áp dụng đầu tiên.

10,32

Họ đang trên đường lên Giêrusalem, và Chúa Giêsu đã đi trước họ. Và họ đã rất ngạc nhiên, và theo anh với nỗi sợ hãi. Và ông đã một lần nữa mười hai sang một bên và bắt đầu nói với họ những gì đã xảy ra với anh ta:

10,33

Nầy, chúng ta đi lên Giêrusalem, và Con Người sẽ bị nộp cho các linh mục và các thầy thông giáo. Họ sẽ lên án anh ta đến chết, và phải nộp người cho dân ngoại

10.34

Họ sẽ nhạo báng Ngài, nhổ trên Ngài, đánh đòn anh ta, và sẽ giết anh ta;và ba ngày sau đó, ông sẽ tăng lên.

10.35

Là con trai của Zebedee, Jacques và John đến với Chúa Giêsu và nói với ông: thầy, chúng tôi muốn bạn để làm cho chúng tôi bất cứ điều gì chúng tôi yêu cầu của bạn.

10.36

Ông nói với họ: Những gì bạn muốn tôi làm gì cho bạn?

10.37

Xin ban cho chúng, họ cho biết, có thể ngồi, một ở bên phải của bạn và các khác trên bàn tay trái của ngươi, trong vinh quang của Ngài.

10.38

Chúa Giêsu trả lời, ngươi biết không phải những gì bạn yêu cầu. Bạn có thể uống nổi chén Thầy sắp uống không được rửa tội với phép rửa mà tôi đang rửa tội với? Chúng tôi có thể, họ nói.

10.39

Và Chúa Giêsu đã trả lời họ, Đó là sự thật mà bạn uống chén ta uống, và được rửa tội với phép rửa mà tôi đang rửa tội;

10.40

nhưng khi nói đến ngồi bên phải của tôi hay bên trái của tôi, nó không phụ thuộc vào tôi, và sẽ được ban cho những ai đã được chuẩn bị.

10.41

Khi mười nghe vậy, thì bắt đầu được phẫn nộ chống lại Jacques và John.

10.42

Chúa Giêsu gọi họ và nói: Bạn có biết rằng những người được coi là nhà cai trị của ngoại bang chúa phải phục mình, còn các quan lớn của họ chiếm ưu thế.

10.43

Nó không phải là như vậy giữa các ngươi. Nhưng ai muốn làm lớn trong các bạn phải làm tôi tớ;

10.44

và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.

10.45

Vì Con Người đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.

10.46

Họ đến Jericho. Và khi ông đã đi ra với các môn đệ và một đám đông lớn, con trai của Ti-mê, Bartimaeus, một người hành khất mù, ngồi bên lề đường.

10.47

Ông nghe nói đó là Đức Giêsu Nadarét, anh bắt đầu khóc; Con của David, Chúa Giêsu, xin thương xót tôi!

10.48

Nhiều mắng nó để nhốt anh vào; nhưng anh ấy đã khóc ra nhiều hơn nữa; Con của David, xin thương xót tôi!

10,49

Chúa Giêsu dừng lại và nói: Hãy gọi anh. Họ được gọi là những người mù, ông và nói: Hãy can đảm, tăng lên, ông gọi cho bạn.

10.50

Và ném chiếc áo khoác của mình, và, thức dậy với một ràng buộc, đến với Chúa Giêsu.

10.51

Và Chúa Giêsu đã nói với Ngài rằng: Thầy muốn tôi làm gì cho bạn?Rabbouni, trả lời cho người mù, mà tôi có thể nhìn thấy.

10.52

Và Chúa Giêsu nói với người rằng: Hãy đi, đức tin ngươi đã cứu chữa anh.

(10:53)

Ngay lập tức anh được sáng mắt và đi theo Chúa Giêsu trong cách.

Mark 11

11.1

Họ đến gần Jerusalem, và họ đã gần tới Bethphage và Bethany, tại Núi Cây Dầu, Chúa Giêsu sai hai môn đệ,

11.2

nói với họ: Hãy vào làng đối diện bạn, ngay sau khi bạn nhập vào nó, bạn sẽ tìm thấy một con lừa con buộc, whereon bao giờ người đàn ông ngồi;Hãy mở nó và mang nó.

11.3

Nếu ai đó nói với bạn, « Tại sao anh làm điều này? nói, ‘Chúa cần nó. Và ngay lập tức anh sẽ gửi cho anh ta ở đây.

11.4

Các môn đệ ra đi và tìm thấy colt gắn gần một cánh cửa, trên đường phố mở, và họ tháo gỡ.

11.5

Một số người có nói với họ: bạn đang làm gì? Tại sao các bạn cởi colt?

11.6

Họ trả lời như Chúa Giêsu đã nói. Và họ để cho họ đi.

11.7

Họ mang lừa con về cho Chúa Giêsu, khi mà họ bỏ quần áo của họ, và ông ngồi trên đó.

11.8

Nhiều người trải áo mình trên đường, và những người khác trải chi nhánh họ đã cắt giảm trong các lĩnh vực.

11.9

Những trước và những người theo Chúa Giêsu là la hét Hosanna! Phúc thay người đến nhân danh Chúa mà đến!

11.10

Thánh là vương quốc tới, vương quốc của cha chúng tôi David! Hosanna trong cao nhất!

11.11

Chúa Giêsu vào Giêrusalem và đi vào đền thờ. Khi ông đã nhìn thấy, như nó đã muộn, anh đã đi ra ngoài để Bethany với Nhóm Mười Hai.

11.12

Ngày hôm sau, khi họ đã đến từ Bethany, thì Ngài đói.

11.13

Nhìn thấy từ xa một cây vả có lá, ông đã đi để xem nếu anh ta có thể tìm thấy một cái gì đó; và, là gần, ông thấy có lá mà thôi, cho nó không phải là mùa vả.

11.14

Sau đó lấy sàn, ông nói, không có ai ăn trái của mầy! Các môn đồ nghe lời ấy.

11.15

Họ đến Jerusalem, và Chúa Giêsu đã đi vào đền thờ. Ông bắt đầu đuổi kẻ bán và mua trong đền thờ; Ông lật đổ bàn của những người đổi bạc, và những chú chim bồ câu chỗ ngồi;

11.16

và ông sẽ không cho phép bất cứ ai để thực hiện xung quanh ngôi đền.

11.17

Và ông đã dạy rằng: Có lời chép: Nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện cho tất cả các quốc gia? Nhưng các ngươi đã làm thành cái hang trộm cướp.

11,18

Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo nghe nó, và tìm cách làm thế nào họ có thể tiêu diệt ông ta; vì họ sợ anh ta, bởi vì tất cả các khán giả đã ngạc nhiên tại học thuyết của mình.

11.19

Khi tối đến, ông đã đi ra khỏi thành phố.

11.20

Trong buổi sáng, đi ngang qua, thấy cây vả khô lên từ rễ.

11.21

Peter nhớ lại những gì đã xảy ra và nói với Chúa Giêsu: Rabbi, nhìn Cây vả mà bạn nguyền rủa nay khô!.

11.22

Chúa Giêsu trả lời và nói với họ rằng: Hãy có đức tin vào Thiên Chúa.

11.23

Tôi nói cho bạn biết sự thật, nếu có ai nói với núi nầy rằng: Hãy đưa lên và được thả xuống biển, và sẽ chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin rằng những gì ông nói sẽ xảy ra, nó sẽ được thực hiện cho.

11.24

Vì vậy, tôi nói với bạn, bất cứ điều gì bạn yêu cầu trong lời cầu nguyện, hãy tin đã được, và bạn sẽ có chúng.

11.25

Và khi bạn đứng cầu nguyện, nếu bạn có bất cứ điều gì với bất kỳ ai, thì hãy tha thứ, mà Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi.

11.26

Nhưng nếu bạn không tha thứ, Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi một trong hai.

11.27

Họ quay trở lại Jerusalem, và trong khi Chúa Giêsu đang đi dạo trong đền thờ, các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão đến với anh

11,28

và cho biết, bởi quyền phép bạn làm những việc này, và những người đã cho thầy quyền phép để làm cho họ?

11,29

Chúa Giêsu trả lời họ, tôi sẽ hỏi bạn một câu hỏi; trả lời cho tôi, và tôi nói với ngươi bởi quyền phép tôi làm những việc này.

11.30

Phép báp-tem của Giăng đến bởi trên trời hay là bởi người? Trả lời tôi.

11.31

Và họ lý luận với nhau, Nếu chúng ta nói: Bởi trời, anh sẽ nói: Vậy, sao các ngươi không tin ông ấy?

11.32

Và nếu chúng ta nói, đàn ông … Trong số họ sợ dân cho tất cả các tổ chức John là một nhà tiên tri.

11,33

Vì vậy, họ đã trả lời Chúa Giêsu, chúng ta không biết. Chúa Giêsu nói với họ: Không phải tôi, tôi sẽ không nói cho các ngươi bởi quyền phép nào mà làm những việc này.

Mark 12

12.1

Và ông bắt đầu nói chuyện với họ trong dụ ngôn. Một người đàn ông trồng một vườn nho. Ông thiết lập một hàng rào về nó, đào một cái bấm rượu vang, và xây một tháp canh; và để cho nó ra để trồng nho, và rời khỏi đất nước.

12.2

Vào thời điểm thu hoạch ông đã gửi một tôi tớ cho người thuê nhà để nhận được từ họ một số các trái nho.

12.3

Và họ bắt gặp anh ta, họ đánh bại anh ta, và đuổi về tay không.

12,4

Và một lần nữa ông đã gửi cho họ một đầy tớ khác; họ đánh ông vào đầu và đối xử với ông đáng hổ thẹn.

12.5

Ông đã gửi một, và anh họ bị giết; sau đó một số người khác, đánh đập hoặc bị giết.

12,6

Ông vẫn còn có một đứa con trai yêu quý; ông gửi ông cuối cùng cùng mà nói rằng: Chúng nó sẽ kính vì con của tôi.

12.7

Nhưng bọn trồng nho nói với nhau rằng, này là người thừa kế; Hãy đến, ta hãy giết nó, và các thừa kế sẽ là của chúng ta.

12.8

Và họ đưa ông, giết đi, ném cho anh ra ngoài vườn nho.

12.9

Bây giờ những gì các chủ vườn nho làm gì? Anh ta sẽ đến giết người thuê và giao vườn nho cho người khác.

12.10

N’avez-vous pas lu cette parole de l’Écriture: La pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l’angle;

12.11

Đó là bởi ý chí của Chúa như nó đang làm, và nó là lạ trước mắt của chúng tôi?

12.12

Họ đã cố gắng để nắm bắt anh ta, nhưng sợ đám đông. Họ hiểu rằng đó là cho họ mà Chúa Giêsu nói dụ ngôn này. Và họ rời bỏ anh mà đi.

12.13

Và họ đã gửi cho anh ta nhất định của người Pharisêu và đảng Hê-rốt, để bắt Ngài trong lời nói.

12.14

Và họ đã cùng người thầy, chúng tôi biết rằng Chúa là sự thật, và bạn lo lắng làm người; cho bạn không coi người ta, nhưng dạy đạo Thiên Chúa trong sự thật. Là nó cho phép hoặc không nộp thuế cho Caesar? Chúng ta có nên trả hay không trả tiền?

12.15

Chúa Giêsu biết sự giả hình của họ, nói với họ rằng: Sao các ngươi cám dỗ tôi? Mang cho tôi một xu nào, mà tôi có thể nhìn thấy.

12.16

Và họ đã mang nó; Và Ngài phán cùng họ rằng: ai đây là hình ảnh và dòng chữ? Caesar, họ trả lời.

12.17

Sau đó, ông nói với họ rằng: Hãy trả cho Caesar những gì của Caesar và cho Thiên Chúa là của Thiên Chúa những gì. Và họ đã cho anh ta kinh ngạc.

12,18

Các Sadducees, người nói rằng không có sự sống lại, đến với Chúa Giêsu và hỏi anh ta:

12.19

Thạc sĩ, đây là những gì Moses viết cho chúng tôi, Nếu anh em có ai đó qua đời và để lại một người vợ, không có con, anh em mình sẽ lấy vợ góa đó giống với anh trai của mình.

12.20

Bây giờ có bảy anh em. Các kết hôn đầu tiên và chết mà không có vấn đề.

12,21

Người thứ hai lấy vợ góa vợ, rồi chết, không vấn đề. Nó cũng giống với thứ ba,

12,22

và không ai trong số bảy, không có con. Sau cùng người đàn bà cũng qua đời.

12,23

Trong sự sống lại mà trong số chúng sẽ cô một người phụ nữ? Đối với hết thảy đều đã lấy người làm vợ.

12.24

Chúa Giêsu trả lời họ, Do các ngươi không vì thế sai lầm, vì các ngươi không biết Kinh Thánh, cũng không phải là sức mạnh của Thiên Chúa?

12.25

Vì trong sự sống lại của kẻ chết, họ sẽ không tìm phụ nữ, và cũng không được đưa ra trong cuộc hôn nhân, nhưng lại như thiên sứ trên trời.

12.26

Đối với sự sống lại của kẻ chết, đã không đọc trong sách của Môi-se, làm thế nào Thiên Chúa nói với ông, trong bụi gai, Ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, và Đức Chúa Trời của Gia-cốp?

12.27

Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống.Bạn đang rất nhầm.

12.28

Một trong các kinh sư đã nghe luận với nhau, cảm thấy rằng mình đã trả lời chúng tốt, đến và hỏi anh, nào là điều răn thứ nhất của tất cả?

12.29

Chúa Giêsu trả lời đầu tiên: Nghe, Israel, Đức Chúa Trời của chúng tôi là một trong Chúa;

12.30

Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng ngươi, hết linh hồn và hết trí khôn và hết sức lực của bạn.

12.31

Thứ hai là: yêu người lân cận như chính mình. Không có điều răn nào lớn hơn hai.

12,32

Các thầy thông giáo nói với ông: Vâng, Master; bạn nói với sự thật rằng Thiên Chúa là một, và không có ai khác ngoài bản thân mình,

12,33

Và yêu anh với tất cả trái tim của mình, tất cả những suy nghĩ của mình, tất cả linh hồn của mình và tất cả sức mạnh của mình, và yêu người lân cận như mình, ấy là hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ toàn.

1 2 3 4

Chúa Giêsu thấy người trả lời một cách khôn ngoan, nói với anh ta: Ngươi không xa vương quốc của Thiên Chúa. Và không ai dám hỏi câu nào nữa.

12.35

Chúa Giêsu đã dạy trong đền thờ, nói: Làm thế nào để các thầy thông giáo nói rằng Chúa Kitô là con trai của David?

12.36

David mình, sinh động bởi Chúa Thánh Thần, cho biết: Chúa phán cùng Chúa tôi; Hãy ngồi bên hữu ta cho đến khi tôi làm cho kẻ thù của bạn bệ chân của bạn.

12.37

Đa-vít đã gọi Ngài bằng Chúa; thế nào là anh trai của mình? Và vô số người nghe ông vui vẻ.

12,38

Ông nói với họ trong học thuyết của mình, Hãy coi chừng các thầy thông giáo, những người thích đi bộ trong bộ áo choàng dài, và lời chào mình giữa chợ,

12,39

rằng các ghế giám đốc tại các nhà hội, và những nơi đầu tiên trong các bữa tiệc;

12,40

người nuốt các nhà đờn bà góa « , và cho sự giả vờ làm cho lời cầu nguyện dài. Họ sẽ được xét xử nghiêm khắc hơn.

12,41

Chúa Giêsu ngồi xuống vis-à-vis thân cây, và nhìn xem cách người dân bỏ tiền cho họ. Một số diễn viên giàu nhiều.

12.42

Có đến một bà góa nghèo kia, và cô bỏ hai con ve, mà làm cho một đặt hết tiền một lần.

12.43

Sau đó, Chúa Giêsu gọi các môn đệ và nói với họ: Tôi cho bạn biết sự thật, bà góa nghèo này đã cho nhiều hơn tất cả những người đã bỏ vào kho bạc;

12.44

Đối với tất cả họ đã đúc trong của sự phong phú của mình, nhưng cô ấy ra khỏi cô, tất cả các cô đã có, tất cả các cô đã phải sống.

Mark 13

13.1

Khi Chúa Giêsu ra khỏi đền thờ, một môn đệ của Ngài rằng, Master, xem những gì theo cách của đá và những tòa nhà!

13.2

Chúa Giêsu trả lời: Lạy Seest những tòa nhà vĩ đại? Nó sẽ không còn đá trên đá mà không bị đổ.

13.3

Ông ngồi trên núi Ô-liu đối diện đền thờ. Và Pierre, Jacques và John và Andrew hỏi riêng Ngài hỏi rằng:

13.4

Hãy cho chúng tôi, khi thì những điều này sẽ xảy ra, và dấu hiệu nó sẽ được biết rằng tất cả những điều này sẽ được thực hiện?

13.5

Và Chúa Giêsu bắt đầu nói, Hãy giữ, không có người đàn ông lừa dối bạn.

13.6

Đối với nhiều người sẽ mạo danh ta, nói, Đó là tôi. Và sẽ dỗ dành nhiều người.

13.7

Khi bạn nghe nói về giặc và tiếng đồn về chiến tranh, được không bối rối cho những việc phải xảy ra. Nhưng nó sẽ không kéo dài.

13.8

Nation sẽ tăng lên chống dân kia, nước này chống nước; sẽ có động đất ở những nơi khác nhau sẽ có nạn đói. Điều này sẽ chỉ là khởi đầu của nỗi buồn.

13.9

Hãy giữ cho mình. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn với các tòa án, và bạn sẽ bị đánh đập trong nhà hội; bạn sẽ đứng trước các thống đốc, và trước mặt vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ.

13.10

Nó phải đầu tiên mà những tin tức tốt được rao giảng cho mọi dân tộc.

13.11

Khi chúng đưa bạn đi và cung cấp cho bạn lên, đừng lo trước về những gì bạn có thể nói, nhưng nói bất cứ điều gì được cho bạn trong giờ đó;cho nó không phải là các ngươi mà nói, nhưng Đức Thánh Linh.

13.12

Anh sẽ phản bội anh trai đến chết, và là cha đứa con của mình; Trẻ em sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và sẽ chết.

13.13

Bạn sẽ được mọi người thù ghét vì danh ta, nhưng ai chịu đựng đến cùng sẽ được cứu.

13.14

Khi bạn nhìn thấy gớm ghiếc tàn nát đứng nơi mà nó không phải là, để cho anh ta rằng readeth hiểu, sau đó để cho những kẻ ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi;

13.15

Hãy để anh ta đã ở trên mái nhà không đi xuống, cũng không nhập bất cứ điều gì để có của cải trong nhà;

13.16

và để cho anh ta là người trong sự trở lại trường quay để lấy áo khoác.

13.17

Khốn thay cho kẻ đang mang thai và cho họ mà cho bú trong những ngày đó!

13.18

Xin cầu nguyện cho những điều này không xảy ra trong mùa đông.

13.19

Đối với sự cố trong những ngày đó, sẽ có như đã không được từ đầu sáng tạo mà Thiên Chúa tạo ra cho đến bây giờ, không có, cũng không bao giờ được.

13.20

Và nếu Chúa đã rút ngắn những ngày đó, không có thịt được lưu: nhưng Ngài đã rút ngắn vì sự đắc cử mà ông đã chọn.

13.21

Nếu ai đó nói với bạn sau đó: « ở đây là Đức Kitô », hay « Anh đang ở đó, » không tin điều đó.

13.22

Vì chỉ có trách nhiệm phát sinh christ giả và tiên tri giả; phải tỏ dấu kỳ phép lạ để đánh lừa những người được chọn, nếu có thể.

13.23

Hãy cảnh giác, tôi đã nói với bạn tất cả mọi thứ trước.

13.24

Nhưng trong những ngày đó, sau khi hoạn nạn đó, mặt trời sẽ tối tăm, mặt trăng không phải cho ánh sáng của mình,

13.25

các ngôi sao sẽ rơi từ trên trời, và các quyền hạn đó đang ở trên trời sẽ bị rung chuyển.

13.26

Sau đó, Con người sẽ được thấy đến trong đám mây với sức mạnh tuyệt vời và vinh quang.

13.27

Vì vậy, ông gửi cho thiên thần của mình và thu thập đắc cử của ông từ khắp bốn phương, từ tận cùng trái đất đến tận trời.

13.28

Bây giờ học một dụ ngôn cây vả. Khi chi nhánh của nó trở nên dịu dàng và tinh tấn lá, các ngươi biết mùa hè đã đến gần.

13.29

Tương tự như vậy, khi bạn nhìn thấy những điều này xảy ra, biết rằng Con người gần đến, ở cửa.

13.30

Tôi nói cho bạn biết sự thật, thế hệ này sẽ chẳng qua đi cho đến khi tất cả những điều ấy.

13.31

Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời nói của tôi sẽ không vượt qua.

13.32

Như trong ngày hoặc giờ không ai biết, không phải thiên sứ trên trời hay là Con, nhưng chỉ Cha.

13.33

Hãy chú ý, xem và cầu nguyện; cho các ngươi không biết đến khi nào.

13.34

Nó giống như một người đàn ông đi trên một cuộc hành trình, người đã rời nhà mình, cho quyền công chức của mình, và để mỗi công việc của mình, và chỉ huy porter để xem.

13.35

Vì vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết khi chủ nhân của ngôi nhà, hoặc vào buổi tối, hoặc vào lúc nửa đêm, hoặc ít gà gáy, hay buổi sáng;

13.36

sợ anh tìm thấy bạn ngủ, đến bất ngờ.

13.37

Tôi nói những gì tôi nói với các bạn về hết thảy, xem.

Mark 14

14.1

Lễ Vượt Qua và Bánh Không Men là hai ngày sau đó. Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo tìm cách làm thế nào họ có thể đưa anh ta bằng cách thủ công, và đưa anh ta đến chết.

14.2

Nhưng họ nói, Không làm trong ngày lễ, kẻo có thể là một sự náo động trong nhân dân.

14.3

Ðức Chúa Jêsus ở Bethany trong nhà Si-môn là người phung, một người phụ nữ đứng trong khi ông ở bảng. Cô đang cầm một chiếc bình bằng thạch cao, trong đó có một loại nước hoa của cây cam tùng nguyên chất quí giá; và phanh hộp, mà đổ trên đầu Đức Giêsu.

14.4

Một số trong số họ bày tỏ sự phẫn nộ của họ: Tại sao lãng phí nước hoa này?

14.5

Chúng ta có thể đã bán được hơn ba trăm đơ, và trao cho người nghèo.Và họ thì thầm với cô.

14.6

Nhưng Chúa Giêsu nói: Hãy cho cô ấy. Tại sao bạn làm nó có giá trị nó?Cô đã làm được một điều tuyệt đẹp với tôi;

14.7

Đối với các bạn luôn luôn có người nghèo ở bạn, và bạn có thể làm cho chúng tốt khi bạn muốn, nhưng bạn sẽ không phải luôn luôn có tôi.

14.8

Cô đã làm những gì cô có thể; cô đã xức dầu cho cơ thể của tôi để chôn cất.

14.9

Tôi nói cho bạn biết sự thật, bất cứ nơi nào Tin Lành đã giảng ra toàn thế giới, mà còn trong bộ nhớ của cô những gì cô đã làm.

14.10

Judas Iscariot, một trong mười hai, đến cùng các thầy tế lễ, để phản bội Chúa Giêsu cho họ.

14.11

Sau khi nghe điều này, họ đã vui mừng, và hứa sẽ cho anh ta tiền. Judas tìm cơ hội để phản bội anh ấy.

14.12

Ngày đầu tiên của Bánh Không Men, khi chúng dâng lễ Vượt Qua, các môn đệ hỏi ông, đâu Thầy muốn chúng tôi đi có được sẵn sàng cho lễ Vượt qua?

14.13

Và ông sai hai môn đệ và nói với họ: Hãy vào thành phố; bạn gặp một người mang vò nước, theo anh ta.

14.14

Bất cứ nơi nào ông đi vào, nói với chủ nhà, The phán chủ, đâu là nơi mà tôi có thể ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của tôi?

14.15

Ông sẽ cho bạn một phòng rộng và trang bị và sẵn sàng: đây là nơi mà bạn đã sẵn sàng cho chúng ta.

14,16

Các môn đệ ra đi, đến thành phố này, và tìm thấy những điều như ông đã nói với họ; và họ chuẩn bị lễ Vượt Qua.

14,17

Khi tối đến, ông đến với mười hai.

14,18

Trong khi họ đã vào bàn ăn và ăn, Chúa Giêsu nói: Tôi cho bạn biết sự thật, một trong những bạn nào ăn với tôi sẽ phản bội tôi.

14.19

Họ bắt đầu được buồn, và nói với anh ta, từng người một, có phải là tôi?

14.20

Ông trả lời: Đó là một trong mười hai, người dips với tôi trong các món ăn.

14,21

Con người đi như lời đã chép về ông. Nhưng khốn cho người đàn ông đó bởi ai Con người bị phản bội! Tốt hơn cho người đàn ông rằng nếu ông đã không được sinh ra.

14.22

Trong khi họ đang ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh; và khi ông đã tạ ơn, ông đã phá vỡ nó, và đã ban cho chúng rằng: Hãy, đây là cơ thể của tôi.

14,23

Ông lấy chén; và khi ông đã tạ ơn, ông đã cho họ, và tất cả họ đều uống.

14.24

Và ông cho biết: Đây là máu Thầy, máu giao ước đã đổ ra cho nhiều người.

14.25

Tôi nói cho bạn biết sự thật, tôi sẽ không uống trái nho nữa, cho đến ngày đó khi tôi uống nó mới trong vương quốc của Thiên Chúa.

14,26

Sau khi hát một bài thánh ca, họ đã đi ra mà lên núi Ô-liu.

14.27

Chúa Giêsu nói với họ: tất cả các bạn sẽ giảm đi; vì có lời chép: Ta sẽ đánh kẻ chăn chiên, thì chiên sẽ bị tan lạc.

14.28

Nhưng sau khi tôi lớn lên, tôi sẽ đi trước các ngươi qua xứ Galilê.

14.29

Peter nói với ông: Mặc dù mọi người đều sẽ bị xúc phạm, nhưng tôi sẽ không ..

14.30

Và Chúa Giêsu đã nói: Tôi cho bạn biết sự thật, bạn, hôm nay, đêm nay, trước khi gà gáy hai lần, ngươi sẽ chối ta ba lần.

14.31

Nhưng ông nói kịch liệt hơn, có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy. Họ đều nói những điều tương tự.

14.32

Họ đến một nơi gọi là Ghết, và Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Hãy ngồi đây đợi ta cầu nguyện.

14.33

Ông đã cùng Peter, Jacques và John, và bắt đầu bị đau ngạc nhiên và rất nặng.

14.34

Ngài nói với họ, linh hồn của tôi là buồn cho đến chết; Hãy ở lại đây và xem.

14.35

Và đi xa hơn một chút, ông ném mình xuống đất, và cầu nguyện rằng, nếu có thể được, giờ có thể vượt qua khỏi anh.

14,36

Ông cho biết, Abba, Lạy Cha, mọi việc đều được cùng ngươi; lấy đi chén nầy khỏi tôi! Tuy nhiên, không phải những gì tôi muốn, nhưng những gì bạn muốn.

14.37

Và anh đã đến với các môn đệ, thấy các ông đang ngủ, và phán rằng: Peter, Simon, bạn ngủ! Bạn có thể không xem một giờ sao?

14.38

Xem và cầu nguyện, để các ngươi nhập vào sự cám dỗ; Tinh thần thực sự sẵn sàng, mà xác thịt thì yếu đuối.

14.39

Ông ra đi một lần nữa, và nói lời cầu nguyện cùng.

14.40

Ngài đã đến và thấy họ đang ngủ; vì mắt họ nặng trĩu. Họ biết phải trả lời anh.

14,41

Ông trở lại lần thứ ba, và nói với họ, Sleep trên bây giờ, và nghỉ ngơi ư!Đủ! Đã có thời gian; nầy, Con người sẽ bị nộp trong tay kẻ có tội.

14.42

Hãy đứng dậy, đi về; Kìa, người đã phản bội tôi là ở bàn tay.

14,43

Và ngay lập tức, trong khi ông còn đang nói, Giu-đa, một trong mười hai, và với một toán đông cầm gươm và gậy, các thầy tế lễ và các thầy thông giáo và các trưởng lão.

14,44

Ông là kẻ phản Ngài đã cho họ một dấu hiệu, nói rằng, dù ai tôi sẽ hôn, cùng là anh; đưa anh ta, dắt đi một cách an toàn.

14.45

Khi đến nơi, anh ta tiếp cận anh ta, nói rằng, Rabbi! Và hôn anh.

14.46

Và họ đặt tay trên Chúa Giêsu, và lấy anh ta.

14.47

Một trong những người đứng rút gươm ra và đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm và chém đứt tai của mình.

14.48

Chúa Giêsu trả lời và nói với họ rằng: Các bạn đã đi ra như ta là kẻ cướp cầm gươm và gậy đến bắt ta.

14,49

Ta hằng ngày bạn dạy trong đền thờ, và bạn không dám bắt. Nhưng điều này là vì vậy mà Kinh Thánh được ứng nghiệm.

14.50

Tất cả họ đều rời bỏ anh ta, và chạy trốn.

14,51

Một người đàn ông trẻ tuổi đi theo anh, có một miếng vải lanh trên cơ thể. Phải mất;

14.52

nhưng ông rời vải linen, và chạy trốn khỏi họ khỏa thân.

14.53

Họ đã dẫn Chúa Giêsu đi để thầy cả thượng phẩm, được lắp ráp tất cả các linh mục và các trưởng lão và các thầy thông giáo.

14,54

Phêrô thì theo ông đi xa vào bên trong sân thầy cả thượng phẩm; ông ngồi với các tôi tớ, và làm ấm mình vào ngọn lửa.

14.55

Các thầy tế lễ cả và cả hội đồng cố lời khai chống lại Chúa Giêsu để đưa anh ta đến chết, và họ thấy không có;

14.56

Đối với nhiều người làm chứng dối nghịch cùng anh, nhưng làm chứng của họ đồng ý với nhau không.

14,57

Một số đã tăng lên và làm chứng dối nghịch cùng Ngài rằng:

14.58

Chúng tôi nghe ông nói, tôi sẽ phá đền thờ này được thực hiện bằng tay, và trong ba ngày tôi sẽ xây dựng một trong đó sẽ không được thực hiện bởi bàn tay con người.

14,59

Ngay cả ở điểm này lời khai của họ đã không đồng ý.

14,60

Sau đó, các thượng tế đứng lên ở giữa họ, và hỏi Chúa Giêsu rằng: Answerest ngươi không có gì? Các nhân chứng chống lại ngươi làm gì?

14,61

Chúa Giêsu làm thinh, và trả lời không có gì. Các thượng tế hỏi anh ta một lần nữa, nói, ngươi là Đấng Kitô, Con của Đức Thế Tôn?

14,62

Chúa Giêsu trả lời, tôi. Và bạn sẽ thấy Con người ngồi bên hữu quyền phép, và ngự trên mây trời.

14,63

Sau đó, các thượng tế liền xé áo mình, và rằng: Những gì hơn nữa cần có chúng tôi của các nhân chứng?

14.64

Bạn đã nghe lời lộng ngôn. Bạn nghĩ sao? Tất cả lên án ông là cái chết xứng đáng.

14.65

Và một số đã bắt đầu nhổ trên Ngài, và để che khuôn mặt của mình và đánh bại anh ta bằng nắm đấm của mình, nói tiên tri đi! Và tớ đã làm như vậy bằng cách cho ông thổi.

14,66

Trong khi Peter là dưới trong sân, có đến một trong những người giúp việc của thầy cả thượng phẩm.

14,67

Và nhìn thấy Peter ấm mình, cô nhìn anh và nói rằng: Ngươi cũng ở với Chúa Giêsu thành Nazareth.

14.68

Ông từ chối, nói rằng, tôi không biết, tôi không hiểu những gì bạn có ý nghĩa. Sau đó, ông đã đi ra ngoài hành lang. Và gà gáy.

14,69

Cô hầu gái nhìn thấy anh, và bắt đầu một lần nữa để nói với những người có mặt: Đây là một trong những người đó. Và ông từ chối nó một lần nữa.

14,70

Ngay sau đó, những người đứng đó nói lại cho Peter: Chắc chắn là ngươi một trong những người đó, vì ngươi là người Galilê.

14.71

Sau đó, ông bắt đầu nguyền rủa và thề, tôi không biết người đàn ông bạn nói chuyện.

14,72

Ngay lập tức, lần thứ hai gà gáy. Và sực nhớ lời Chúa Giêsu đã nói với Ngài rằng: Trước khi gà gáy hai lần, ngươi sẽ chối ta ba lần. Và trên phản ánh, anh đã khóc.

Mark 15

15.1

Trong buổi sáng các thầy tế lễ đã tổ chức tham vấn với các trưởng lão và các luật sĩ và toàn thể hội đồng. Ràng buộc Chúa Giêsu, họ đã dẫn ông đi, và giao người lại cho Philatô.

15.2

Philatô hỏi Người: ngươi là Vua dân Do Thái? Chúa Giêsu trả lời rằng: Ngươi còn phán rằng:.

15.3

Và các thầy tế lễ một số tội danh chống lại ông.

15.4

Phi-lát hỏi Ngài rằng: Answerest ngươi không có gì? Xem có bao nhiêu điều họ chứng kiến ​​nghịch lại Chúa.

15.5

Nhưng Chúa Giêsu không trả lời thêm, vì vậy mà Philatô ngạc.

15.6

Tại mỗi bữa tiệc, anh phát hành một tù nhân, người mà họ mong muốn.

15,7

Có một người đàn ông tên là Baraba tù với đồng bọn cho một vụ giết người mà họ đã cam kết trong các cuộc nổi dậy.

15.8

Và đám đông la to lên, bắt đầu hỏi những gì hắn đã làm cho họ.

15,9

Phi-lát trả lời họ: Bạn có muốn ta tha phải là vua dân Do Thái?

15.10

Đối với ông ta biết rằng vì ghen tị mà các thầy tế lễ đã giao.

15.11

Nhưng các thầy tế lễ di chuyển người dân, mà Philatô thay thả Baraba.

15.12

Phi-lát trả lời và nói với họ rằng: Điều gì sẽ ngươi đó tôi phải làm cho hắn mà các ngươi gọi là Vua của người Do Thái?

15.13

Họ kêu lên một lần nữa, Đóng đinh hắn!

15.14

Phi-lát nói với họ, những gì mà xấu ông thực hiện? Và họ đã khóc lớn hơn nữa: Đóng đinh hắn!

15.15

Phi-lát, với mong muốn đáp đám đông, phát hành Baraba cho họ; và đã đánh đòn Chúa Giêsu, ông đã đưa ông bị đóng đinh.

15.16

Và những người lính đem Ngài đi trong triều, đó là để nói, trong hội trường, và cùng toàn bộ ban nhạc.

15.17

Họ mặc quần áo anh ta với màu tím, và đặt nó trên đầu đội mão gai mà họ đã tết.

15.18

Sau đó, họ bắt đầu phải chào: Hi, Vua dân Do Thái!

15.19

Họ đánh vào đầu ông bằng một cây sậy, và nhổ nước bọt vào anh ta, và cúi đầu gối thờ lạy Ngài.

15.20

Sau khi họ đã nhạo báng Ngài, họ tước màu tím và đưa quần áo của riêng mình, và đem Ngài đi đóng đinh Ngài.

15.21

Họ buộc ông phải thực hiện của Chúa Giêsu qua một người qua đường đến từ các quốc gia, Simon của Cyrene, cha của Alexander và Rufus,

15.22

và đã đưa ông đến một nơi gọi là Golgotha, có nghĩa là Nơi của Skull.

15,23

Họ đưa cho Ngài uống rượu trộn với một dược, nhưng ông đã không mất nó.

15.24

Họ đóng đinh Ngài, và chia tay quần áo của mình, đúc rút thăm để quyết định những gì mỗi nên dùng.

15.25

Đó là giờ thứ ba, và họ đóng đinh Ngài.

15,26

Việc ghi chỉ ra đối tượng của tội chống lại ông đọc: vua của người Do Thái.

15.27

Với anh họ đóng đinh hai tên cướp, một tên bên phải và một ở bên trái.

15.28

Như vậy đã hoàn thành những gì Kinh Thánh nói: Ông đã bị kể vào hàng kẻ dữ.

15,29

Thông qua bởi mắng nhiếc người, vẫy đầu của họ, và nói: Hey! Bạn đã phá đền thờ và dựng lại trong ba ngày,

15.30

lưu tự mầy, và đi xuống khỏi cây thập tự!

15,31

Các thầy tế lễ cả, với các thầy thông giáo, nhạo chúng, rằng: Nó đã cứu kẻ khác; anh ta không thể tự cứu mình!

15.32

Hãy để Chúa Kitô Vua của Israel bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự, chúng ta có thể thấy và chúng tôi nghĩ! Những người bị đóng đinh với anh mắng nhiếc người.

15.33

Giờ thứ sáu đã đến, đã có bóng tối trên toàn bộ đất cho đến giờ thứ chín.

15.34

Và ở giờ thứ chín, Đức Giêsu kêu lên một tiếng lớn, Eloi, Eloi, lama sabachthani? có nghĩa là Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài lìa bỏ tôi?

15.35

Một số người có nghe thấy nó, nói rằng: Kìa, ông gọi Ê-li.

15.36

Và một trong số họ chạy và điền một miếng bọt biển với giấm, và có một cây sậy, và cho anh uống, nói, Hãy để một mình; chúng ta hãy xem liệu Elias sẽ đến để đưa anh ta xuống.

15.37

Nhưng Chúa Giêsu kêu lên một tiếng kêu lớn và thở.

15,38

Các màn trong đền thờ bị xé ra làm hai từ trên xuống dưới.

15,39

Các thầy, người đứng đối diện với anh, thấy anh hết hạn theo cách này, cho biết: Quả thật, người này là Con Thiên Chúa.

15,40

Cũng có những phụ nữ xem từ xa. Trong số đó có Mary Magdalene, Mary mẹ của Jacques ít và của Joses, và Salome;

15.41

những người theo sau ông và khi ông đã ở Galilê, và nhiều người khác đã đưa ông đến Jerusalem.

15.42

Buổi tối đã đến, vì nó đã được chuẩn bị, đó là để nói, một ngày trước ngày Sa-bát –

15.43

Joseph Arimathea, một cố vấn đáng kính, người cũng đã tự mình chờ đợi cho vương quốc của Thiên Chúa. Ông đã mạnh dạn đến Phi, và khao khát cơ thể của Chúa Giêsu.

15.44

Phi-lát lấy làm lạ rằng ông đã chết sớm như vậy; ông thầy và hỏi anh ta nếu anh ta đã chết từ lâu.

15.45

Nếu là thầy, ông đã cho cơ thể để Joseph.

15,46

Và ông mua vải liệm, mất Chúa Giêsu xuống khỏi cây thập tự, bọc anh trong lanh, và đặt nó trong một cắt ngôi mộ đá. Sau đó ông lăn một hòn đá vào cánh cửa của ngôi mộ.

15.47

Mary Magdalene, Mary và mẹ của Joses trông thấy nơi ông đã được đặt.

Mark 16

16.1

Và khi ngày Sa-bát là quá khứ, Mary Magdalene, Mary mẹ của Jacques, và Salome mua gia vị, do đó, đến và xức dầu.

16.2

Ngày đầu tiên của tuần, họ đến nói cùng mồ, vào buổi sáng, khi mặt trời vừa mọc.

16.3

Và họ nói với nhau rằng: Ai sẽ lăn chúng ta ra hòn đá ra khỏi cửa mộ?

16.4

Và nhìn lên, họ thấy tảng đá, mà là rất lớn, đã được lăn ra.

16.5

Và bước vào mộ, họ nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi ngồi bên phải mặc một chiếc áo choàng màu trắng, và họ đã ngạc nhiên.

16.6

Ông nói với họ: Đừng hốt hoảng; tìm Đức Giêsu Nazareth, người đã bị đóng đinh; Ngài sống lại rồi, anh không có ở đây; Nầy các nơi mà họ đặt anh ta.

16.7

Nhưng đi cho các môn đệ và Peter rằng anh đi trước bạn vào Galilee, có phải các ngươi đã thấy anh ta, như ông đã nói với bạn.

16.8

Và họ đã đi ra ngoài và chạy trốn khỏi ngôi mộ. Sợ hãi và ngạc nhiên đã có; và họ không nói gì với bất cứ ai, vì họ sợ.

16.9

Chúa Giêsu đã sống lại vào đầu ngày đầu tiên của tuần, ông đã xuất hiện đầu tiên Mary Magdalene, trên người ông đã đúc bảy quỷ ám.

16.10

Cô đã đi và nói với những người đã ở với ông, như họ than khóc và khóc.

16.11

Khi họ nghe nói rằng ông còn sống và cô đã nhìn thấy anh ta, họ disbelieved.

16,12

Sau đó anh xuất hiện trong một hình thức khác để hai người trong số họ đã được trên đường đi cho đất nước.

16.13

Họ quay trở lại và nói với những người khác, những người tin rằng họ không.

16.14

Sau đó hắn hiện ra cùng mười một khi họ ngồi vào thịt; và upbraided chúng với lòng tin và sự cứng lòng của họ, bởi vì họ không tin những người đã nhìn thấy anh ta sống lại.

16.15

Sau đó, ông nói với họ: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật.

16.16

Ai tin và chịu rửa tội thì sẽ được cứu; nhưng ai tin không được nguyền rủa.

16,17

Và những dấu hiệu này sẽ đi cùng những người tin rằng: Trong danh ta mà trừ quỉ; họ sẽ nói tiếng mới;

16.18

Họ sẽ mất con rắn; nếu họ uống bất kỳ thứ chết người, nó sẽ không làm tổn thương họ; chúng nó sẽ đặt tay trên những người bệnh, và người bệnh sẽ được chữa lành.

16,19

Sau đó, khi Chúa đã nói với họ, đã được đem lên trời, và ngồi vào bàn tay phải của Chúa.

16.20

Và họ ra đi rao giảng khắp mọi nơi. Chúa làm việc với họ, và khẳng định các từ với các dấu hiệu sau đây.

 

Chúa ở cùng bạn trong cuộc sống của bạn và trong trái tim của bạn.

Kẻ thắng cuộc

Votre commentaire

Choisissez une méthode de connexion pour poster votre commentaire:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.