DE DJIHAD VOOR DE ZEVENDE TRUMPET OM 27 OKTOBER 2017

Al meerdere decennia hebben we gezien dat het leven steeds moeilijker en ingewikkelder is voor de mensheid.

 

Hiervoor zijn er verschillende oorzaken die te wijten zijn aan de mondiale, economische, financiële, politieke, maatschappelijke en religieuze moeilijkheden.

 

We kunnen ook merken dat de planeet ook grote verstoringen ondervindt die aardbevingen, tsunami’s, cyclonen, stormen, orkanen, branden en stormachtige regen veroorzaken.

 

We moeten ook opmerken dat sinds 2008 wereldwijd miljoenen wilde en huisdieren, vis en dieren jaarlijks zonder uitleg zijn overleden.

 

We moeten ook alle catastrofes van menselijke oorsprong en dit alles toevoegen in een klimaat van oorlogen, bedreigingen van oorlogen en terroristische acties en islamitisch geweld.

De wereld lijkt Mad te zijn geworden!

 

Er is slechts één enkele punt voor al deze feiten. Het is een set bijbelse profetieën die het einde van de tijd overschaduwen die zal worden gevolgd door de terugkeer van Jezus Christus naar de Aarde.

 

Als alles lijkt te wijzen dat we in het bijzonder leven en moeilijke tijden die sterk aantonen dat we het einde van de tijd hebben, is het belangrijk om te weten wanneer het einde van de tijd begon te begrijpen wanneer Jezus Christus zal terugkeren.

 

Zoals ik al in de blog heb verklaard, was het God zelf die het begin van het einde van de tijd door een teken zo sterk heeft geactiveerd dat niemand in goed vertrouwen het kan betwisten.

 

Dit teken is de oprichting van de staat Israël op 14 mei 1948.

 

God had het Joodse volk veroordeeld om tot het einde van de tijd te dwalen en op 14 mei 1948 gaf God deze geleidelijke terugkeer van deze mensen naar zijn voorouders toe. En trouw aan zijn woord gaf God de woestijn toe na 2000 jaar van droogheid te bloeien.

 

Hierdoor vertelde God aan de wereld dat het einde van de tijd net begonnen was.

 

In hoofdstuk 24, de verzen 34-35 en 32-33- 36 van het evangelie van Matteüs een profetie van Jezus Christus zelf vertelt ons een heel belangrijk teken van het begin van het einde der tijden en duur.

 

32 Onderricht jezelf door een vergelijking van de vijgenboom. Zodra de takken teder worden en de bladeren groeien, weet je dat de zomer in de buurt is.

33 Op dezelfde manier, als je al deze dingen ziet, weet je dat de Zoon van de mens bijna bij de deur staat

34 Voorwaar, Ik zeg u, deze geslacht zal niet overgaan, en dit alles zal niet gebeuren.

35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet overgaan.

36 Wat de dag en het uur betreft, weet niemand, noch de engelen van de hemel of de Zoon, maar de Vader alleen.

 

We weten met zekerheid dat de generatie die in 1948 geboren is, niet voor de terugkeer van Jezus Christus zal passeren. Maar dit kan ons tot 2068 brengen voor een bijbelse maximale levensduur van 120 jaar.

 

Niettemin lijkt alles aan te geven dat deze terugkeer naar de glorie van de Heer Jezus Christus op het punt is om te gebeuren. In feite kunnen we zien dat het lijden van de mensheid zijn sterk en continu, zoals de terugkeer van de Heer Jezus Christus in de Bijbel is te vergelijken met de komst van een kind, de pijn zal altijd lichter en sterker omhoog tot de komst.

 

Een zeer belangrijk teken in de Bijbel van deze terugkeer naar de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus is een wereldruïne waaruit de wereld niet zal herstellen. Het is duidelijk dat sinds 29 september 2008 deze wereldwijde economische en financiële ruïne ervaart.

 

Een ander belangrijker ‘astrologisch’ teken verscheen op 23 september 2017 in de lucht. Om de betekenis van dit teken te begrijpen, lees hoofdstuk 12 van het boek Openbaring (hieronder en met bronverbinding)

 

Aandacht om de tekenen van apocalyps van hoofdstuk 12 van het boek van de apocalyps te begrijpen, moet hoofdstuk 17 begrijpen (Link)

 

In dit hoofdstuk 17 leren we dat Johannes tijdens zijn ontvoering in de geest een visie had van de tijd van Paus Johannes Paulus II, die de zesde koning van de pausenkoninginnen is. De zevende koning is Paus Benedictus XVI en de achtste koning is Franciscus Pope, maar Benedictus XVI is ook een achtste koning sinds nog in leven.

Openbaring 12

 

01  Een groot teken is in de lucht verschenen: een vrouw, de zon heeft een mantel, de maan onder haar voeten en een kroon van twaalf sterren op haar hoofd. (Opmerking) Astrologisch teken van 23 september 2017 video   (Link)

02  Ze is zwanger, ze huilt, in de pijn en marteling van een bevalling.

03  Een ander teken in de hemel: een grote draak, rode brand, met zeven koppen en tien horens, en op elk van de zeven koppen, een diadeem. (NB) De Paus Franciscus die zei bisschop van Rome en dus het dragen van de rode van haar outfit kardinaal. Hij is het hoofd van de pauselijke monarchie bestaat uit zeven koningen pausen (plus zijn achtste) en de tien hoornen, die de religies die trouw hebben geleend zijn religie Wereld ( Video)

04  Zijn staart, die een derde van de sterren van de hemel sleepte, gooide ze op de grond. De Draak kwam te staan ​​voor de vrouw die zou bevallen, om het kind te verteren vanaf de geboorte. (Opmerking ) De strijd die ook in de lucht gebeurt, gebeurt ook op aarde. De draak op aarde is dus Paus Francis en de sterren op aarde zijn dus de christenen die aan het islamitische geweld worden gegeven

05  En zij gaf een zoon, een mannelijk kind, de herder van alle volken, en leidde hen met een ijzeren scepter. Het kind werd opgepakt aan de kant van God en zijn troon,

06  En de vrouw vliegt naar de woestijn, waar God haar een plek heeft bereid, dat zij daar duizend tweehonderd en zestig dagen gevoed kan worden.

07  En er was een strijd in de hemel: Michael, met zijn engelen, moest de draak vechten. De Draak strijdde ook met zijn engelen . (Opmerking) De terugkeer van Jezus Christus, die we verwacht hadden op 23 september 2017 voor de ontvoering van de kerk, vond niet plaats op die datum. Het zal een beetje later ingaan volgens de wil van God omdat de gevecht in de lucht niet is afgerond en satan nog steeds gelooft dat het kan winnen.

08  maar hij was niet de sterkste; Voor hen voortaan, geen plaats in de hemel.

09  Ja, hij werd afgewezen, de grote draak, de slang van de oorsprong, degene die duivel en satan genoemd wordt, de verleider van de hele wereld. En hij werd op de aarde gegoten, en zijn engelen werden met hem gegoten.

10  Toen hoorde ik een luide stem in de hemel, verkondigende: « Nu, zie, de heil, de kracht en de regering van onzen God, zie, de kracht van zijn Christus. » Want hij wordt verworpen, de beschuldigde van onze broeders, die hen dag en nacht voor onze God beschuldigd hebben.

11  Zij hebben zichzelf overwonnen door het bloed des Lams, door het woord waarvan zij getuigen waren; losgekomen van hun eigen leven, ze gingen zo ver als om te sterven.

12  Heavens, wees dan blij, en gij, die uw huis in de hemel hebben! Wee de aarde en tot de zee: de duivel is naar u neergekomen, vol grote woede; hij weet dat hij weinig tijd heeft. « 

13  En als de draak zag, dat hij op de aarde werd gegoten, begon hij de vrouw, die het mannelijk voortgebracht had, te vervolgen . (NB) De problemen zijn nog slechter voor de ware kerk van Jezus Christus zal slecht worden uitgevoerd in afwachting van verwijdering.

14  waren zo gegeven aan de vrouw twee vleugels van een grote arend die vliegt in de woestijn, naar de plaats waar het moet worden gevoed wordt een tijd, twee tijden en een halve tijd (Note) (drie anderhalf jaar) weg van de aanwezigheid van de slang. (Nota) Ontvoering van de kerk

15  En uit zijn mond gooide de slang achter de vrouw van het water als een rivier, dat het door deze rivier zou kunnen worden gedragen. (Opmerking) Er zal een laatste poging zijn om te voorkomen dat christenen worden ontvoerd.

16  Maar de aarde kwam tot de hulp van de vrouw, en de aarde heeft haar mond geopend, en de rivier, die door de mond van de draak geworpen was, verslind. (Opmerking) Gelukkig kijkt God en zal alle christenen trouw aan Jezus Christus helpen tijdens de periode van de wegraping.

17  Toen werd de draak boos op de vrouw en ging hij in oorlog tegen de rest van zijn zaad, die de geboden van God houden en het getuigenis van Jezus bewaren . (Nota) Dit vers legt uit dat na de ontvoering van de kerk de christenen die niet ontvoerd zijn, worden achtervolgd.

18  En hij stond op het zand bij de zee.

 

Hoofdstuk 12 van de Apocalyps kondigt de dreiging van de verleiding van de kerk en de terugkeer van Jezus Christus aan 1260 dagen, 42 maanden of drie en een half jaar na de ontvoering.

 

Zo waarschijnlijk, als de wegraping snel in het eind van maart 2021ingrijpt, een  beetje voor de paasfeesten, zullen we de terugkeer in glorie van onze Heer Jezus Christus krijgen.

 

Dit belooft drie en een half jaar groot lijden voor de christenen die op de aarde zijn gebleven voor de fysieke terugkeer van Jezus Christus.

 

Maar we moeten er rekening mee dat het menselijk leed van de eindtijd hebben al enorm versterkt sinds maart 2011 met de Arabische Lente, dat de geboorte van de jihad die uiteraard is het bijbelse oorlog van het einde der tijden klonk,

Jihad begon tijdens het bewind van koning Pope Benedict XVI!

DE DJIAH, de oorlog van de End Times

 

(zie Openbaring 12 in vers 3 en 4)

 

Sinds maart 2011 is de wereld leeft met ISLAM, revoluties, intern, burgeroorlogen en religies hebben plaatsgemaakt voor Jihad en terrorisme wereldwijd.

 

Islam in zijn Jihad vielen de wereld door zowel legale immigratie en illegale met steeds veel migranten vluchtende oorlogen voor sommigen, ellende voor anderen, maar ook voor sommigen om terroristische daden te plegen, verkrachting, overval, afbraak, profanatie van kerken en de radicalisering van de moslimmassa’s.

 

Met het aantal moslims in het Westen elke dag geradicaliseerd worden fundamentalisten en ostentatief vrijdaggebed in de straten weer te geven die tot doel heeft opzichtige islamitische proselitisme, dat moet worden opgemerkt is over het algemeen in verboden maken de moslimlanden

 

Op dezelfde manier moslimvrouwen verschijnen gekleed in zwarte of gekleurde sluiers die het supplement. De handen zijn ook verbergen door handschoenen. Soms verbergen ook zwarte bril hun ogen. Merk op dat in veel islamitische landen zijn deze toerusting zijn niet een algemeenheid, maar eerder een vorm van fundamentalisme afgekeurd door de lokale autoriteiten.

 

In het Westen ervaren we al deze opzichtige aanslagen van islamitische fundamentalisten zo sterk nummer veel moslims beweren met kracht en vastberadenheid die westerse samenlevingen vouwen hun bekeerlingen eisen, opzichtig, culturele, barbaars en aanbidding.

 

Zij dringend aandringen en dwingen het schandaal dat in de volksgezondheidsdiensten moslimvrouwen alleen door vrouwenartsen worden onderzocht, vragen zij ook menu’s (halal) in de kantines voor hun kinderen

 

Zij leggen hun rituelen, hun accoutrements en hun kulturen op in de publieke dienstverlening en op de werkplekken zijn er gebouwen en gebedstijden die nodig zijn.

 

Ze vermoorden de dieren (schapen) in de straten door te slachten volgens hun rituelen. Deze dieren worden in schrikwekkende omstandigheden geslacht zonder een beschrijving van de verschrikking.

 

De runderen worden geslacht in slachthuizen die de gewoonten en de gezondheid westerse gewoonten en Frans in het bijzonder, die willen dat de dieren te verdoven voordat ze worden geslacht, zonder vast te houden aan onnodig lijden toebrengen aan deze dieren in tegenspraak.

 

In de levensmiddelenwinkels hebben ze gespecialiseerde planken (halal) gevraagd. In Frankrijk hebben ze zelfs kerstcribben in openbare gebouwen verboden ondanks een tweeduizend jaar oude christelijke culturele traditie.

 

Geleidelijk aan de westerse samenleving drijven tegenover de islam die begint om zijn barbaarse wetten zoals de sharia die onder andere barbaarsheden straft moslims bij het terugdringen van hun handen en voeten uit te voeren.

 

Dit zijn onze burgerlijke vrijheden, onze instellingen, onze cultuur en onze gewoonten en tradities die geleidelijk vervagen, een beetje meer elke dag in de voorkant van een fundamentalistische islam, jihadistische en barbaars.

 

Het is duidelijk dat vóór 2011 zelfs als er excessen waren, moslims in het Westen zijn over het algemeen de wetten en gebruiken van de westerse landen die zij hadden gekozen om te komen wonen ondergebracht.

 

De Arabische Lente maart 2011 gaf een oversized perspectief van een fundamentalistische islam die de wereld ondergedompeld in angst voor terrorisme, angst van het leven en vrees van de moslims die nog in het algemeen gastvrije en vriendelijke mensen die waren de eerste slachtoffers van deze fanatische islamitische krankzinnige fanatici.

 

Opgemerkt moet worden dat deze ongelukkigen ook tot de hel worden veroordeeld, omdat zij Jezus Christus verloochenen.

 

Om al deze extremistische islamitische drijvingen te zien die deze barbarians jihadisten credibiliseren, lijkt het onbegrijpelijk in een land als Frankrijk (Land van Mensenrechten).

 

En toch zijn de feiten er en natuurlijk lijken onze wereldregeringsleiders machteloos tegen dit wereldwijde civilisatieprobleem!

 

Begrijpen dat na de ontvoering van de kerk de islam geen reserves of terughoudendheid zal hebben.

 

Ik concludeer deze passage over de islam met een bericht aan de franse moslims die uit de inauguratie speech van JFK is genomen

 

Vraag niet wat je land voor je kan doen, maar stel jezelf wat je voor je land kunt doen.

 

Als God ons een tijdje voor de wegraping heeft verlaten, is het voor ons om ons te bekeren van al onze kwade daden en om zijn vergeving voor al onze zonden te betuigen.

 

De tijd is nu geteld en dagelijks gebed is nodig.

 

Laten wij ten slotte erop wijzen dat de laatste bijbelse week van de profeet Daniel, die van zeven jaar duur is, het einde van de tijd moet afmaken voor de terugkomst van de Messias, die we kennen is Jezus van Nazareth.

 

Ik had het begin van deze laatste week gepresenteerd tot 29 september 2008, die ons zeven jaar later naar het trompetfestival van 2015 heeft genomen. Het was duidelijk dat ik het verkeerd had en ik mis het misschien weer in wat ik je aan te kondigen.

 

Nu het grote teken in de hemel sinds 23 september 2017 is vervuld, kunnen we afleiden dat het fysieke terugkeer van Jezus Christus ongeveer 42 maanden later verwacht wordt, dat wil zeggen in 2021.

 

De zevende week (zeven jaar) begon in 42 maanden geleden 42 maanden geleden.

 

En er is een datum uit het lot dat is dat van 27 april 2014, dat is de datum van de veroordeling van John Paul II en John XXIII door Franciscus Pope, die zoals ik al in mijn artikelen van de blog al heb uitgelegd ‘Anti-Christ.

Dit is een provocatie en een belediging voor God. Lees mijn artikel: link hieronder.

De ultieme verontwaardiging die aan God is gemaakt

 

Dit zou verklaren waarom God op 14 mei 1948 het begin van het einde van de tijd heeft ingezet en Satan de mogelijkheid heeft gegeven om de datum te bepalen waarop deze laatste periode zal eindigen, die het einde van de tijd zal afronden.

 

Maar God kan beslissen om deze duur te verkorten …. !

 

In dit geval, in verband met deze datum van 27 april 2014 als de datum van het begin van de laatste week van Daniel (7 jaar, 84 maanden) profeteerde het einde van de tijd. 42 maanden, 3 en een half jaar later, brengt ons naar 27 oktober 2017 , de helft van die zevenjarige periode.

 

De ontvoering van de kerk die we op 23 september 2017 hadden gehoopt zou wel eens rond 27 oktober 2017 kunnen zijn , wat de datum zou zijn in plaats van de verdrukking.

 

Tot dan zullen de pijnen door de hele aarde doorgaan. Dit is een zekerheid en we moeten bidden dat God ons zal helpen en beschermen.

 

Evenzo moeten we bidden en hopen dat de tijden na de ontvoering van de kerk zullen worden verkort als beloofde Jezus Christus in Mattheüs 24 tot vers 22 en dat zijn fysieke terugkeer naar de Aarde goed voor 2021 plaatsvindt.

 

Hopelijk zal het in 2018 rekening houden met het feit dat een bijbelse generatie van 70 jaar ons tot 2018 brengt vanaf 1948, de datum van het begin van de eindtijden.

 

22 En als deze dagen verkort worden, zal niemand gered worden; maar vanwege de uitverkorenen zullen deze dagen verkort worden.

 

Mag God u alle geliefde broers en zussen in Jezus Christus zegenen en u leiden door deze zeer moeilijke tijden, wiens einde we beginnen te zien.

 

Victor


%d blogueurs aiment cette page :