Ir-ritorn ta ‘Ġesù Kristu GĦALL Settembru JEW Ottubru 2016

 

God-the-missier it-tfal-Ġesù u ħamiema-kopja-1

 

Qabel ma jiġi suġġett tar-ritorn ta ‘Ġesù Kristu, ta’ min ifakkar xi fundamentali tal-Kristjaneżmu u speċjalment biex jgħixu l-fidi fil-ħinijiet finali.

 

BE Insara għall-ħinijiet END

 

 

L-ewwel tkun Kristjan hu li wieħed jifhem li Alla huwa l-kreatur ta ‘affarijiet u aħna għalhekk wkoll huma l-ħolqien ta’ Alla.

Huwa mifhum ukoll li Alla ħoloq us ħielsa u mogħnija bil rieda ħielsa sabiex inkunu jiddeċiedu lilna nfusna kif aħna jużaw dan rigal mill-isbaħ li Alla tatna « Ħajja ».

 

Biex tifhem aħjar Alla u l-ħolqien tal-bniedem, jien nistedinkom biextaqra ktieb tiegħi « Ir-Re predikatur tal Ritorn ta ‘dlam taqa’ dawl » ara l-artiklu dwar il-ktieb: Il-Ktieb – Il-Ritorn predikatur tal-King

 

Alla fil-ħniena infinita tiegħu tatna dan kollu prezzjuż « ħajja » sfortunatament ftit apprezzat fil-valur veru tiegħu. Ħajja kien mogħti lilna minn Alla mingħajr eżiġenti xejn minna lura. Huwa rigal. Iżda jum wieħed li l-ħajja inevitabbilment tispiċċa.

 

Għal xi wħud, sfortunatament, dan huwa minn età żgħira waqfiet li l-ħajja, għal oħrajn dawn jilħqu blithely mitt sena jew aktar.

 

U mbagħad, eżatt wara l-mument tal-mewt tal-ġisem, l-ruħ jidher quddiem kreatur tagħha.

 

Irridu nifhmu li l-ħin huwa ħolqien ta ‘Alla u għalhekk fil-mument tal-mewt l-ruħ tasal direttament fil-ħin ta’ l-aħħar sentenza.

 

Matul din il-prova tliet għażliet huma mbagħad disponibbli għall erwieħ.

 

Xi wħud li kellhom perverżjoni tal-ħajja se jkun destinat li jonfqu eternity fl-infern.

 

Il-biċċa l-kbira kellhom ħajja la pur u lanqas pervers « Saħħan » xorta waħda tmur ukoll jqattgħu eternity fl-infern.

 

Dawk jgħixu ħajja b’saħħitha fir-rigward u tjieba se jmorru wkoll minkejja ħajjithom eżemplari tagħhom jonfqu eternity fl-infern.

 

Being a Christian huwa li wieħed jifhem li l-erwieħ kollha huma kkundannati fit-twelid li jqattgħu eternity fl-infern. Huwa ċertezza!

 

U jien xejn tippermetti lili biex ngħid jekk infern se jkun inqas uġigħ għal xi milli għal oħrajn ibbażati fuq fatti kommessi matul ħajjithom.

 

Ebda ħaġa mhux nadif jistgħu jidħlu fis-saltna tas-sema u kif aħna trasportaturi kollha tad-dnub oriġinali fl-aħħar tal-ħajja mortali tagħna fid-dinja, hekk aħna qed kollha kkundannat li jqattgħu ħajja eterna fl-infern.

 

X’se infern ħadd preċiżament jaf, madankollu, fil-ktieb ta ‘Enoch għandna ħarsa ġenerali, jinnota li hemm postijiet fis-sema jew huma msakkra għall eternity kreazzjonijiet kollha li kiser Alla. Ġesù Kristu tkellem dwar infern tevoka Gehenna (iżda xejn jgħid fil-Bibbja x’inhi eżattament Gehenna) I wkoll hypothesized li dan jista ‘jkun infern fl-artiklu tiegħi: FTEHIM LI TIFHEM ALLA HELL ,

 

Għandu jkun hemm biża li infern huwa post fejn jeżisti ħajja eterna barra tal-imħabba ta ‘Alla. Iżda għadu taħt il-kontroll u s-superviżjoni ta ‘anġli tiegħu. (Ara l-ktieb tal Enoch) https://victorpicarra.wordpress.com/le-livre-dhenoc/

 

Being a Christian huwa li wieħed jifhem li biss l-imħabba ta ‘Ġesù Kristu jista jippermettulna li nittama li jaħarbu dan destin eternity hellish ippjanat minn Alla għall-bniedem minħabba l-diżubbidjenza ta’ Adam u Eva.

 

Biex tkun Nisrani huwa li jkun jagħraf midneb u jaċċettaw li jiġu ffrankati mill-imħabba ta ‘Ġesù Kristu, din id-destin hellish.

 

Being a Christian hija li jaċċetta u jgħixu skond il-tagħlim ta ‘Ġesù Kristu fl-imħabba, il-paċi, l-imħabba, kompassjoni u umiltà.

 

Being a Christian qed jiġi mgħammdin fl-ilma, l-Ispirtu u tkun imwielda mill-ġdid.

 

Permezz magħmudija ilma li jindem tad-dnubiet tagħna u jaslu għal Ġesù Kristu li jiġu ffrankati billi jaċċettaw imħabba tiegħu u d-demm Hu shed għalina fuq is-salib.

 

Permezz magħmudija ta ‘l-ispirtu aħna nitolbu Alla biex jiggwidaw ħajja tagħna. Wara li tirċievi magħmudija ilma l Kristjan irid jagħmel approċċ personali fit-talb li jitlob Alla biex jiggwidaw u jimmaniġġjaw ħajja tiegħu.

 

Allura jimxu fil-ħajja m’għadhiex mix-xewqat tal-ġisem, iżda dawk tal-Ispirtu. Dan huwa l-magħmudija tal-Ispirtu.

 

Għalhekk aħna qed imwieled mill-ġdid fil-ħajja earthly tagħna ssegwi ħajja tagħna fl-imħabba, il-paċi, l-imħabba, kompassjoni u umiltà. Iżda fil-fervur li jsegwu t-tagħlim ta ‘Ġesù Kristu, li jservu Alla billi tosserva kmandamenti tiegħu u jgħinu lil dawk li jfittxu l-għajnuna tagħna.Attenzjoni tgħinek tressaq m’għandux iwassal waħda li tirċievi dan li jippersistu fl dnubiethom u atti ħażen. U lanqas m’għandhom iwasslu inti biex jiċħdu l-tagħlim ta ‘Ġesù Kristu.

 

Meta inti tagħmel jgħinek issir responsabbli għall-użu ta ‘din l-għajnuna.

 

Għalhekk il-fatt li jagħti flus lil ivvizzjat bid-droga jew tinxtorob ma tavżak taħseb li int tirrevedi att tajba. Jekk huwa jitlob flus joffrilu ħobż.Wkoll il-fatt li jagħti flus lil dawk li jużaw it-tfal jittallbu m’għandhiex twassal inti temmen li inti qed tirrevedi att tajba. Inti ssir responsabbli għal dan l-abbuż għat-tfal.

 

Wara ħajja tagħna fuq l-art, il-Kristjan tidher quddiem Alla għall-ġudizzju. U mill-imħabba ta ‘Ġesù Kristu, hu mhux se dritti għal infern.

 

Il Christian hija ġġudikata, jekk ix-xogħlijiet ta ‘ħajtu kienu tajbin, hu se jmorru għall-saltna tas-sema. Jekk ix-xogħlijiet ta ‘ħajtu ma kinux tajbin biżżejjed, hu jgħaddi purgatory qabel ma jidħlu r-Renju tal-ġenna. Imma jekk ix-xogħlijiet ta ‘ħajtu kienu ħżiena hu se jmorru lejn l-infern anki jekk huwa jkun sar Kristjan.

 

Għal elfejn sena dan huwa hekk.

 

Iżda aħna huma fl-aħħar tal-ħin u affarijiet bidla daqsxejn.

 

Liema bidliet huwa li fl-aħħar taż-żmien Ġesù Kristu għandu jmur lura għall-Dinja biex reign hemmhekk għas-snin elf li ser tissepara l-umanità l-aħħar sentenza.

 

U Insara tajba aħna tistenna r-ritorn ta ‘Ġesù Kristu fil-tama li se jkun malajr ħafna.

 

-Renju ta ‘Kristu fuq l-art se tkun foretaste ta’ eternity, aħna se jgħixu ħajja itwal, iżda xorta se jgħaddu mill-mewt qabel li jkollhom ħajja eterna.

 

Evil se jkunu mkeċċija mill-art matul il-millennju. Aħna se jgħixu taħt il-renju ta ‘Alla fil Imħabba u l-Paċi.

 

Iżda, minħabba li hemm iżda, u huwa sinifikanti. Hija li r-ritorn ta ‘Ġesù Kristu għandu jkun bħal fil-uġigħ ta’ twelid.

 

Hekk matul ir-ritorn ta ‘Ġesù Kristu huwa qrib u ħajja itwal huwa diffiċli għall-umanità.

 

Aħna kollha jistgħu jaraw li bħala l-pass snin, speċjalment mid-29 ta ‘Settembru 2008, u l-ħinijiet l-aktar diffiċli fil-livelli kollha. Ara l-artikolu tiegħi: L-aħħar tliet SINJALI TAT-RITORN ta ‘Ġesù Kristu fid-dinja!

 

Dinja  : terremoti, eruzzjonijiet vulkaniċi, maltempati, ix-xita torrenzjali, uragani, nirien, it-tibdil fil-klima, valangi, storbju deafening mhux magħruf u ħamrija kollassi ħolqien xquq enormi.

 

Ġenna: meteorite taqa ‘, eruzzjonijiet solari, tħabbar ir-ritorn ta Nibiru, tisħin tal-pjaneti tas-sistema solari, UFO.

 

Annimali selvaġġi : Mejjet mhux spjegabbli minn miljuni kull sena mill-bhejjem, annimali selvaġġi u għasafar u ħut.

 

Umanità  : rovina, epidemiji, telf ta ‘valuri, Eżodu, Vjolenza, gwerer u xnigħat ta’ gwerer.

 

Il-Knisja  : Apostasija hija viżibbli fl-ogħla livell. Il-Papa kien repudiated-tagħlim ta ‘Ġesù Kristu billi jirrikonoxxu reliġjonijiet bħala mogħdijiet lejn Alla. Għalhekk jinsa l-kliem stess ta ‘Ġesù Kristu, « Jiena l-mod kif il-verità u l-ħajja; ebda wieħed jasal lill-Missier, imma minni! « 

 

Dawn il-kliem ta ‘Ġesù Kristu huma b’saħħithom u ma jwasslux għal kontroversja.

 

ħsejjes deafening Unknown jista ‘jiġi interpretat bħala l-trumbetti Apocalypse. Https://youtu.be/mTOQvDzihTU

 

Kollha dawn l-avvenimenti jseħħu hekk outsized u kienu prophesied fil-Bibbja li jħabbar l-aħħar żminijiet u r-ritorn ta ‘Ġesù Kristu.

 

Kollox isir minn Alla li jgħarraf umanità, iżda sfortunatament ftit jidhru li huma konxji mill-ħinijiet speċjali ngħixu.

 

Irġiel jaħsbu aktar dwar dak li se tagħmel il-weekend li jmiss jew kif dawn se tagħlaq l-aħħar tax-xahar, minflok titolbu lil Alla għall-salvazzjoni ta ‘erwieħ tagħhom, anke bejn l-insara.

 

Madankollu l-problemi kollha u diżastri permezz tagħhom l-umanità se jmorru għall-agħar u anke sa l-Mulej Ġesù Kristu.

 

Mumenti Terrible tistenna us qabel ir-ritorn ta ‘l-Re tal Kings Ġesù Kristu.

 

Aħna nafu permezz ta ‘deduzzjoni li l-aħħar mumenti qabel ir-ritorn tiegħu se jkun l-agħar.

 

Aktar minn qatt qabel, irridu nitolbu u nitolbu għal darb’oħra u għal darb’oħra kull jum.

 

Għandna nirringrazzjaw ‘l Alla kull darba għajnuna tiegħu u nitolbu lil Alla biex jiggwidaw u tħarisna f’kull mument ta’ l-eżistenza tagħna, speċjalment f’dawn iż-żminijiet diffiċli u apocalyptic.

 

Being a Christian huwa li wieħed jifhem li l-imħabba ta ‘Ġesù Kristu huwa l-idejn offrut minn Alla biex isalva lilna mill-infern.

 

Minbarra l-iffrankar erwieħ tagħna mill-infern mill-imħabba tiegħu Ġesù Kristu se jiffrankaw ukoll numru minna qabel ir-ritorn fiżiku tiegħu għall-Dinja.

 

Dawk li se jiġu ffrankati u se jiffurmaw il-Knisja ta ‘Ġesù Kristu, dawn ser jiġu ittrasformati jħossu instant se jkun korp ta’ dawl. Dawn se jitneħħew fis-sema u se aċċess dirett mill-ħajja earthly ħajja eterna mingħajr mewt.

 

Dawk li huma mejta u li ġew maħtufa jekk dawn kienu ħajjin. Se jkun Rxoxt fil-korp ta ‘dawl u se jitneħħew ukoll fil-ġenna ma’ dawk li ġew salvati mill-għajxien tagħhom.

 

Flimkien dawn jattendu l-żwieġ tal-ħaruf se jkun il-patt eterna li se jagħmel Ġesù Kristu bil-knisja tiegħu ffurmati.

 

Jekk Alla qed tipprova iqum lilna bil-mezzi kollha hija li l-maġġoranza jistgħu jiġu salvati u li jista ‘jkun parti mill-Knisja ta’ Ġesù Kristu li se jitneħħew.

 

Ġesù Kristu u Alla imħabba l-bniedem!

 

Imma l-bniedem ma ‘min ikun jixtieq li jonfqu l-ħajja eterna?

 

Ma naħsibx għal mument wieħed li l-aħħar żminijiet huwa nonsense, il-provi huma bosta, l-aħħar ta ‘żmien huwa verament taħdem u xejn se jitwaqqaf.

 

Ġesù Kristu huwa fil-bieb u huwa żmien ta ‘tama li jiġu ffrankati, biex jindem tad-dnubiet tagħna, misdeeds tagħna,-iżbalji tagħna,-iżbalji tagħna u l-ħsibijiet mhux pur tagħna.

 

PROGRESS tiffirma t-RITORN ta ‘Ġesù Kristu

 

 

 

Minħabba l-progressjoni tas-sinjali ninsabu verament fil-medda finali qabel ir-ritorn ta ‘Ġesù Kristu.

 

 

Jiena spjegajt fl-artiklu tiegħi l-aħħar tliet SINJALI TAT-RITORN ta ‘Ġesù Kristu fid-dinja! Kien hemm tliet sinjali qabel ir-ritorn ta’ Ġesù Kristu.

 

01) L-kixef tal-Anti-Kristu

02) It-tielet rikostruzzjoni tat-tempju f’Ġerusalemm

03) Jista ‘jinħoloq kunflitt globali jiġu miftiehma mill Ġesù Kristu fil-ritorn tiegħu

 

Għall-ewwel sinjal « anti-Kristu » irridu nifhmu li hemm diversi livelli.

 

L-ewwel ġewwa l-knisja, l-Antichrist hija ffurmata minn l-Papiet rejiet suċċessivi sa mill-ftehimiet Lateran.

 

L-aħħar Papa « François » personalizes dan il-antichrist li taħt l-iskuża tal-ħaruf hija lupu li twassal Nsara li jsegwu l dritti għal infern. Ara l-artikolu tiegħi: -DIKJARAZZJONI UFFIĊJALI TA ‘L-MEWT TAL-KNISJA KATTOLIKA

 

Skond l-profezija Malachi ta ‘l-Papiet, Papa Francis hija l-aħħar Papa.Kulmin huwa msemmi fil profezija « Pietru l Roman », li wassal lill-knisja matul il-tribulation qabel il-qerda ta ‘Ruma u r-ritorn ta’ Ġesù Kristu.

 

Il-qerda ta ‘Ruma ma jfissirx neċessarjament il-qerda tal-belt ta’ Ruma minn terremot kbir, iżda l-kollass ta ‘l-Ewropa bħala l-Ruma ġdid « il-king-tmien tal-Kapitolu XII tal-ktieb Apocalypse. » u għalhekk is-sistema Antichrist.

 

Nafu mill-ktieb tal-Apocalypse u mill-profeta Daniel, l tribulation kbira aħħar 42 xahar.

 

Hekk kif Papa Francis kien elett Marzu 13, 2013 għandna forsi tara l-ritorn ta ‘Kristu lill-Dinja f’Settembru jew Ottubru 2016, probabbilment matul il-festa ta’ trumbetti.

 

Ara l-artikolu tiegħi: TMIEM TAL-ĠIMGĦA AĦĦAR TA DANIEL END END 2015 JEW 2016

 

Il-anti-Kristu huwa wkoll forma ta Trinity demonic ta ‘żewġ annimali u profeta falz li l-għan huwa li jippersegwitaw Insara u imexxuhom direttament fil-passaġġ ta’ infern.

 

Nistgħu faċilment jifhem li Papiet reċenti huma l-kruha deskritti fil-Ktieb tal-Apocalypse Kapitolu 17.

 

Permezz kontra wħud jaraw Papa Francis profeta falz. Personalment nemmen li l Francis Papa huwa wieħed miż-żewġ beasts tal-baħar, l-kruha tad-dinja huwa l-eks Papa Benedittu XVI li ħafna ex- Papa għadu ħaj. Fir-rigward tal-profeta falz jien naf wieħed biss, li segwaċi jippersegwitaw Insara.

 

Huwa dak li jissejjaħ « Mohammed » li għalkemm mejta fil 632 welldet reliġjon falza li jservu Islamisti u jihadists.

 

02) It-tielet rikostruzzjoni tat-tempju f’Ġerusalemm

Din il-rikostruzzjoni hija x-xewqa reali tal-poplu Lhudi, imma Alla qatt mhu se jippermettu l-bini mill-ġdid tat-tempju qrib l-moskea « al-Aqsa » tal-reliġjon falza tal-profeta falz.

 

Il-tempju ġdid se jkun l-tempju ta ‘Ġesù Kristu se jinżel mis-sema « il Ġerusalemm tas-sema »

 

03) Jista ‘jinħoloq kunflitt globali jiġu miftiehma mill Ġesù Kristu fil-ritorn tiegħu

Dan huwa l-uniku u l-aħħar stretch qabel ir-ritorn ta ‘Ġesù Kristu.

 

Huwa ċar li din il-gwerra jinbeda sa mill-2012 Naraw l-iskala ta ‘dan il-kunflitt li diġà globalizzata u qligħ fil-poter u l-iskala kull jum.

 

Huwa dan il-kunflitt li ser jieħu Ġesù Kristu fil-ritorn tiegħu.

 

Aħna fi Frar u dak li huwa ħabbar fil-midja hija ‘l bogħod milli rassikuranti. Turkija u l-Arabja Sawdija tixtieq li tmur għall-gwerra kontra s-Sirja. Ir-Russi u l-Iran jopponu u l-wegħda ta ‘ritorn għal dawn ġellieda tebut ġodda jekk dawn jidħlu għall-Sirja.

 

Ċina għall-aġir tagħha tal-gwerra kontra l-Istati Uniti u l-alleati tagħha fl-Afrika u s-Sirja fil-qasam ekonomiku. Għall-intervent militari tagħha fil-Lvant bil-qawwa, huwa biss kwistjoni ta ‘żmien mal-istrateġija militari. Ovvjament l-Ċiniż se jintervjeni in sostenn tal-forzi Russi.

 

Kien fil-pjanuri ta ‘Megiddo fl-Iżrael li Ġesù Kristu skond il-Bibbja għandu jieqaf din il-gwerra .

 

Allura meta l-battalji attwali overflow tas-Sirja u l-Iżrael ser jiġi attakkat.Imbagħad se jkun hemm shouts u tiċrit iżda se jkun tard wisq biex jaslu għal Ġesù Kristu u jiġu ffrankati. Minħabba li dan se jkun l-eżitu tal-aħħar żminijiet li se jiġu sodisfatti mar-ritorn ta ‘Ġesù Kristu.

 

U huwa possibbli li huwa fl-analiżi ta ‘dawn is-sinjali, għax-xahar ta’ Settembru jew Ottubru, 2016.

 

Din is-sena 2016, aħna diġà jafu li se tkun agħar mill-2015 U jekk Kristu jkun mhux jmiss f’din is-sena 2016, għandha nistennew xi ħaġa terribbli. Bħal kollass ekonomiku, iżda wkoll għal diżastri qisien kbar.

 

Jien qatt ma jirrepetu myself biżżejjed, I am not a profeta , u jien diġà misruqin ripetutament jimmira għal perjodu qasir għar-ritorn ta ‘Sidna Ġesù Kristu. Sa iżvantaġġi M’inix żbaljata dwar il- aggravament ta ‘sinjali sena għal sena .

 

As I am ħafna żbaljata dwar it-tħabbira tar-ritorn ta ‘Ġesù Kristu, nixtieq li tkun aktar attenta u inti jinnota, li Ġesù Kristu se jidħlu bħala ħalliel, u għalhekk ħadd ma jaf eżattament meta se jkun ritorn tiegħu.

 

Kif ukoll jien nistenna r-ritorn tiegħu din is-sena għall-xahar ta ‘Settembru jew Ottubru skont l-analiżi tiegħi tas-sinjali, imma jien ngħid li Ġesù Kristu jista tressaq u jieħdu knisja tiegħu ghaċ qabel ir-ritorn tiegħu.

 

Għandi ngħid ukoll li dan ir-ritorn jista ‘jkun wara u tintervjeni fl-2017 jew 2018 li għalihom hemm ukoll sinjali li jiena ser jispjegaw meta jasal iż-żmien.

 

Sabiex tagħmel ċert, nitolbu u nittamaw li l-ritorn imminenti ta ‘Ġesù Kristu minħabba li l-ewwel li se terġa’ lura u uġigħ inqas se jkun pożittiv għall-umanità.

 

Din is-sena fl-2016, għalkemm diffiċli għall-bniedem li jkun għalina l-Insara sena ta ‘tama, indiema u talb li Ġesù Kristu żżommna reġistrati fil-ktieb tal-ħajja eterna.

 

Jindem u ħafna jaslu għal Kristu jekk inti ma tridx li jonfqu eternity fl-infern.

 

Fil-ħin ta ‘din il-kitba kull xorta jistgħu jiġu salvati. Alla ħadt rieda ħielsa u dan huwa l-ħin li jieħu l-passaġġ dritt.

 

Come biex Ġesù Kristu billi tistaqsi magħmudija ilma għal qassis, ragħaj jew Nisrani u mbagħad nitolbu għal darb’oħra u għal darb’oħra biex jiksbu l-protezzjoni tal-Ispirtu s-Santu ta ‘Alla biex jgħinuk, tipproteġi lilek u gwida passi tiegħek fil-ħxuna ta ‘l-aħħar żminijiet ta’ dlam.

 

Imħabba, Paċi u joys fil-qlub u djar fl-antiċipazzjoni tat-tneħħija tal-Knisja għal xi merkanzija u l-qligħ fuq il-Muntanja tal Żebbuġ f’Ġerusalemm tal-Mulej u King tagħna Ġesù Kristu, l-iben biss ta ‘Alla għall renju tiegħu tar-Re tal Kings tad-dinja għal elf sena li jissepara doomsday umanità.

 

Jiena nistedinkom li taqra l-artikli tiegħi:

JEKK Ġesù Kristu bil-mod li COME, IL-KNISJA jisparixxu f’inqas minn ĠENERAZZJONI!

 

TMIEM TAL ĠIMGĦA AĦĦAR TA DANIEL END END 2015 JEW 2016

 

Bħala ħin huwa li Talb jien nistedinkom biex nitolbu:

 

Talb Missier tagħna u Hail Mary

victor

 


%d blogueurs aiment cette page :