Dżihadu przed siódmym trąbka AROUND 27 października 2017

Od kilku dziesięcioleci widzieliśmy, że życie ludzkie jest coraz trudniejsze i skomplikowane.

 

W związku z tym istnieje kilka przyczyn, które wynikają ze trudności natury globalnej, gospodarczej, finansowej, politycznej, społecznej i religijnej.

 

Możemy nawet stwierdzić, że planeta doświadcza również znaczne zakłócenia, które powodują, trzęsienia ziemi, tsunami, cyklony, burze, huragany, pożary i ulewne deszcze.

 

Musimy również pamiętać, że od 2008 roku miliony ptaków, ryb i dzikich zwierząt i zwierząt domowych umiera każdego roku na całym świecie bez żadnych wyjaśnień.

 

Musimy również dodać wszystkie katastrofy pochodzenia ludzkiego, a wszystko to w klimacie wojen, wojen i aktów terroryzmu i przemocy islamskiej.

Świat wydaje się być Mad!

 

Dla wszystkich tych faktów jest tylko jeden punkt. Jest to zestaw biblijnych proroctw zapowiadających koniec czasu, po których nastąpi powrót Jezusa Chrystusa na Ziemię.

 

Jeśli wszystko wskazuje na to, że żyjemy indywidualne i trudne czasy, które pokazują dobitnie, że żyjemy koniec czasu, ważne jest, aby wiedzieć, kiedy rozpoczął się koniec czasu, aby zrozumieć, kiedy powróci Jezus Chrystus.

 

Jak już wyjaśniłem w blogu, to właśnie Bóg, który wyzwolił początek końca znakiem tak silnym, że nikt w dobrej wierze nie może go kwestionować.

 

Ten znak oznacza stworzenie państwa Izrael 14 maja 1948 roku.

 

Bóg potępił naród żydowski, który wędrował do końca, a 14 maja 1948 r. Bóg przebaczył i umożliwił stopniowe powrót tego narodu do jego przodków. I wierny Jego słowom Bóg pozwolił pustyni ponownie rozkwitać po 2000 roku lat perypetii.

 

W tym faktu Bóg powiedział światu, że dopiero się zaczął koniec czasów.

 

W rozdziale 24 wersety 32-33-34-35 i 36 Ewangelii Apostoła Mateusza proroctwo Jezusa Chrystusa wskazuje nam bardzo ważny znak początku czasów końcowych i jego trwania.

 

32 Naucz się przez porównanie rysowane z drzewa figowego. Gdy jego gałęzie się przetnie, a liści rośnie, wiesz, że lato jest bliskie.

33 W ten sam sposób, gdy widzisz te wszystkie rzeczy, wiedz, że Syn Człowieczy jest blisko przy drzwiach

34 Zaprawdę powiadam wam: To pokolenie nie przeminie, i to wszystko się nie zdarzy.

35 Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.

36 Jak na dzień i godzinę nikt nie wie, ani aniołowie nieba, ani Syn, ale tylko Ojciec.

 

Z pewnością wiemy, że pokolenie urodzone w 1948 roku nie minie przed powrotem Jezusa Chrystusa. Ale to może przynieść nam do 2068 roku maksymalne życie biblijne trwające 120 lat.

 

Niemniej wszystko wskazuje na to, że powrót do chwały Pana Jezusa Chrystusa ma się wydarzyć. W rzeczywistości widzimy, że cierpienie ludzkości są silne i ciągłe, jak powrót Pana Jezusa Chrystusa w Biblii jest porównywalna z pojawieniem się dziecka, ból będzie zawsze jaśniejsze i mocniejsze się do nadejścia.

 

Bardzo ważnym znakiem w Biblii tego powrotu do chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa jest ruina światowa, z której świat nie odzyska. Jest oczywiste, że od 29 września 2008 roku doświadczamy tej globalnej ruiny gospodarczej i finansowej.

 

Inną oznaką nawet ważniejsze „astrologiczne” ukazał się na niebie 23 września 2017. Aby zrozumieć znaczenie tego znaku należy przeczytać rozdział 12 Księgi Apokalipsy (poniżej oraz link źródłowy)

 

Uwaga aby zrozumieć oznaki apokalipsy rozdziału 12 książki apokalipsy muszą zrozumieć rozdział 17 . (Link)

 

W tym rozdziale 17 dowiadujemy się, że Jan podczas uprowadzenia w duchu miał wizję czasu papieża Jana Pawła II, który jest szóstym królem królów papieża. Siódmy król jest papieżem Benedyktem XVI, a ósmym królem – papieżem Franciszkiem, ale Benedykt XVI jest również ósmym królem, który wciąż żyje.

Objawienie 12

 

01  I wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce, płaszcz księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. (Uwaga) Znak astrologiczny z 23 września 2017 r. Wideo   (Link)

02  Jest w ciąży, płacze, w bólu i torturach porodu.

03  Kolejny znak się ukazał na niebie: wielki, czerwony smok ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na każdej z siedmiu głowach, diadem. (Uwaga) Papież Franciszek, który mówi, że jest biskupem Rzymu, a zatem ubrany w czerwień ze swoim mundurkiem kardynała. On jest głową papieskiej monarchii składa się z siedmiu królów papieży (plus jego ósmy) i dziesięć rogów, które są religie, które pożyczył wierność religii świata ( wideo)

04  Jego ogon, przeciągając jedną trzecią gwiazd nieba, rzucił je na ziemię. Smok stanął przed kobietą, która miała urodzić, aby pożreć dziecko od urodzenia. (Uwaga ) Bitwa, która dzieje się na niebie, również się dzieje na Ziemi. Smok na Ziemi jest dlatego, że papież Franciszek i gwiazdy na ziemi są chrześcijanami, którzy są ofiarami islamskiej przemocy

05  A ona urodziła syna, męskiego dziecka, pasterza wszystkich narodów, prowadzącego ich z berłem żelaza. Dziecko zostało zabrane na bok Boga i jego tron,

06  a Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie Bóg przygotował się na to, aby być odżywiane przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

07  Wtedy była bitwa w niebie: Michael, z aniołami, musiał walczyć z Smokiem. Smok też walczył i jego aniołowie , (Uwaga) Powrót Jezusa Chrystusa jako czekaliśmy na 23 września 2017 roku do usuwania Kościoła nie odbywają się w tym dniu. Będzie trochę później interweniować zgodnie z wolą Bożą, bo walka na niebie jest zakończona, a szatan nadal wierzy, że może wygrać.

08,  ale nie był najsilniejszy; dla nich odtąd nie ma miejsca w niebie.

09  Tak, został odrzucony, Wielki Smok, Wąż pochodzenia, ten, który nazywa się Diabeł i Szatan, uwodziciel całego świata. I został wrzucony do ziemi, a jego aniołowie zostali z nim rzuceni.

10  Wtedy usłyszałem donośny głos w niebie, mówiąc: Oto teraz zbawienie, potęga i panowanie Boga naszego, oto potęga jego Chrystusa. On jest odrzucony, oskarżyciel naszych braci, którzy oskarżali ich dzień i noc przed naszym Bogiem.

11  Sami pokonali go przez krew Baranka, przez które byli świadkami; oddzieleni od własnego życia, poszli tak długo, jak umrzeć.

12  Niebiosa, a więc bądź radosny, a ty, który ma dom w niebie! Biada na ziemię i na morze: diabeł schodził do ciebie, pełen wielkiej furii; wie, że ma trochę czasu. « 

13  A gdy Smok zobaczył, że został rzucony na ziemię, zaczął ścigać kobietę, która wyprowadziła męskie dziecko . (Uwaga) Problemy będą jeszcze bardziej pogłębione dla wiernego Kościoła Jezusa Chrystusa, który będzie źle przeprowadzony w oczekiwaniu na porwanie.

14  Więc dano do kobiety dwa skrzydła wielkiego orła, który pływa na pustyni, do miejsca, w którym musi się karmić przez jakiś czas, dwa czasy i pół czasu (Uwaga) (trzy półtora roku) z dala od obecności Węża. (Uwaga) Uprowadzenie Kościoła

15  A z jego ust, wąż rzucił za Kobietą wodę, jak rzekę, aby mogła być nękana tą rzeką. (Uwaga) Będzie ostatnia próba zapobiec uprowadzeniu chrześcijan.

16  Potem przyszła ziemia do pomocy kobiety, a ziemia otworzyła usta i pochłonęła rzekę, która została wyrzucona przez usta Smoka. (Uwaga)Na szczęście Bóg obserwuje i pomoże wszystkim chrześcijanom wiernym Jezusowi Chrystusowi w okresie zachwytu.

17  Wtedy Smok rozgniewał się na Kobietę i poszedł do wojny z resztą swego nasienia, tymi, którzy przestrzegali przykazań Boga i zachowywali świadectwo Jezusa . (Uwaga) Ten werset wyjaśnia, że ​​po porwaniu kościoła chrześcijanie, którzy nie zostali porwani, będą ścigani.

18  I stał on na piasku nad morzem.

 

Rozdział 12 Apocalypse zapowiada nieuchronność zachwytu kościoła i powrót Jezusa Chrystusa 1260 dni, 42 miesiące lub trzy i pół roku po porwaniu.

 

Prawdopodobnie, jeśli rapto szybko interweniuje, pod koniec marca 2021 roku  trochę przed świętami wielkanocnymi będziemy mieli powrót w chwale naszego Pana Jezusa Chrystusa.

 

To obiecuje trzy i pół roku wielkiego cierpienia dla chrześcijan, którzy pozostali na Ziemi przed fizycznym powrotem Jezusa Chrystusa.

 

Ale musimy pamiętać, że ludzkie cierpienie czasów ostatecznych już znacznie wzmacniany od marca 2011 roku z arabskiej wiosny, który brzmiał narodziny dżihadu, który oczywiście jest wojna biblijny z czasów ostatecznych,

Jihad rozpoczął się za panowania króla papieża Benedykta XVI!

DJIAH, wojna czasów końcowych

 

(Objawienie 12 wersetów 3 i 4)

 

Od marca 2011 r. Świat żył zgodnie z rytmem ISLAM, rewolucje, jelita, wojny domowe i religie dały początek dżihadzie i terroryzmowi w skali światowej.

 

Islam w swoim dżihadzie zaatakował świat zarówno legalną imigracją, jak i analfabetyzmem z coraz liczniejszymi emigrantami uciekającymi się od wojen, nędzą dla innych, ale także niektórym popełnić akty terrorystyczne, gwałtu, kradzieży, degradacji, desekracji kościołów i radykalizacji muzułmanów.

 

Z liczby muzułmanów na Zachodzie radykalizacji codziennie stają fundamentaliści i ostentacyjnie wyświetlić piątkowe modły na ulicach, które ma na celu ostentacyjny islamski prozelityzm, który należy zauważyć jest generalnie zabronione krajach muzułmańskich.

 

Podobnie muzułmańskie kobiety wykazywały się przebranymi w czarne lub kolorowe welony, obejmujące ich uzupełnienie. Ręce są również ukryte rękawiczkami. Czasami czarne okulary ukrywają oczy. Należy zauważyć, że w wielu krajach muzułmańskich akwakultury te nie są ogólną, lecz raczej formą fundamentalizmu bardzo słabo postrzeganą przez władze lokalne.

 

Na Zachodzie doświadczamy wszystkie te ostentacyjne ataki fundamentalistów islamskich tak silny liczbie wielu muzułmanów twierdzą z siłą i determinacją, że społeczeństwa zachodnie spasować swoje wymagania prozelitów, ostentacyjny, kulturalnych, barbarzyńskie i cześć.

 

Gwałtownie nalegają i zmuszają do skandalu, że w publicznych służbach zdrowia muzułmańskie kobiety są badane tylko przez lekarzy kobiecych, a także żądają menu (halal) w stołówkach dla swoich dzieci

 

Nakłaniają swoje obrzędy, ich akomodacje i ich kulty w służbach publicznych, a także w miejscach pracy, gdzie są potrzebne pomieszczenia i czasy modlitwy.

 

Zabijają zwierzęta na ulicach przez ubój zgodnie ze swoimi rytuałami. Zwierzęta te są poddawane ubojowi w przerażających warunkach bez opisu grozy.

 

Bydło poddane ubojowi w rzeźni, która jest sprzeczna z przyzwyczajenia i zdrowotne zachodnich zwyczajów i języka francuskiego w szczególności, którzy chcą zostać ogłuszone zwierzęta przed ubojem bez przyklejania się do nie zadawania niepotrzebnego cierpienia tych zwierząt.

 

W sklepach z artykułami spożywczymi zażądali wyspecjalizowanych półek (halal). We Francji nawet pomimo dwutysięcznej tradycji kulturalnej chrześcijańskiej, nawet w budynkach użyteczności publicznej zabroniono świń świątecznych.

 

Zachodnie społeczeństwo stopniowo dryfować w kierunku islamu, który zaczyna realizować swoje barbarzyńskie prawa szariatu, które takie jak między innymi barbarzyństwa karze muzułmanów cięcia w swoje ręce i nogi.

 

Są to nasze swobody obywatelskie, nasze instytucje, naszą kulturę i nasze zwyczaje i tradycje, które zanikają stopniowo, trochę więcej każdego dnia przed fundamentalistycznego islamu, dżihadysty i barbarzyńskie.

 

Oczywiste jest, że przed rokiem 2011, nawet jeśli nie były ekscesy, muzułmanie na Zachodzie są zazwyczaj umieszczone praw i zwyczajów krajów zachodnich, w których oni zdecydowali się przyjść i żyć.

 

Arabska Wiosna w marcu 2011 roku wydał ponadgabarytowych perspektywę fundamentalistycznego islamu, który pogrążył świat w strachu przed terroryzmem, strach i obawa życia muzułmanów, którzy byli jeszcze w ogólnych gościnnych i przyjaznych ludzi, którzy są pierwsze ofiary tych fanatyków islamskich szalonych fanatyków.

 

Należy zauważyć, że ci nieszczęscy są również skazani na piekło, ponieważ odmawiają Jezusa Chrystusa.

 

Aby zobaczyć te ekstremistyczne islamskie dryfowanie, które potwierdzają tych barbarzyńców, jihadyści wydają się niezrozumiałe w kraju takim jak Francja (Kraj Praw Człowieka).

 

A jednak fakty są tam i oczywiście nasi przywódcy rządów światowych wydają się bezsilny wobec tego globalnego problemu cywilizacyjnego!

 

Zrozum, że po porwaniu Kościoła, islam nie będzie miał żadnych rezerw ani ograniczeń.

 

Podsumowując ten fragment islamu, przesłałem do francuskich muzułmanów, który został wzięty z przemówienia inwestycyjnego   JFK

 

Nie pytaj, co Twój kraj może zrobić dla Ciebie, ale zadaj sobie pytanie, co możesz zrobić dla swojego kraju.

 

Jeśli Bóg pozwolił nam trochę czasu przed zachwytem, ​​to dla nas żałujemy wszystkich naszych złych czynów i błagać Jego przebaczenie za wszystkie nasze grzechy.

 

Czas jest liczony i potrzebna jest codzienna modlitwa.

 

Przypomnijmy wreszcie, że ostatni biblijny tydzień Proroka Daniela, który ma siedem lat, musi zakończyć koniec czasu przed powrotem Mesjasza, który znamy jest Jezusem z Nazaretu.

 

Miałem na początku tego tygodnia do 29 września 2008 r., Które zajęło nam siedem lat później na festiwal trąbki w 2015 r. Było jasne, że się mylę, a ja mogę się mylić znowu w tym, co mam ci ogłosić.

 

Teraz, gdy wielki znak w niebie został spełniony od 23 września 2017 r., Możemy wywnioskować, że fizyczny powrót Jezusa Chrystusa należy spodziewać się około 42 miesięcy później, tj. W 2021 r.

 

W siódmym tygodniu (siedem lat) rozpoczął się zatem w 2014 r. O 42 miesiące.

 

I z dniem jest data z 27 kwietnia 2014 r., Która jest datą beatyfikacji Jana Pawła II i Jana XXIII przez papieża Franciszka, który, jak już wyjaśniono w moich artykułach z bloga, „Anti-Christ.

Jest to prowokacja i zniewaga dla Boga. Przeczytaj mój artykuł: link poniżej.

Ostateczna oburzenie dla Boga

 

To wyjaśniałoby, że Bóg zainicjował początek czasów ostatecznych 14 maja 1948 i opuścił szatanowi możliwość decydowania o sobie datę rozpocznie ten ostatni okres czasu, który zamknie się do końca czasu.

 

Ale Bóg może zdecydować się skrócić ten czas …. !

 

W tym przypadku, biorąc pod uwagę datę 27 kwietnia 2014 r. Jako datę rozpoczęcia ostatniego tygodnia Daniela (7 lat, 84 miesiące), prorokowano, aby zakończyć koniec czasu. 42 miesiące, trzy i pół roku później, przyprowadza nas do 27 października 2017 r. , Połowa tego siedmioletniego okresu.

 

Uprowadzenie kościoła, które mieliśmy nadzieję na 23 września 2017 r. Może być około 27 października 2017 r., Co byłoby datą, a nie trudami.

 

Do tego czasu bóle będą trwały na całej Ziemi. Jest to pewność i musimy się modlić, aby Bóg nam pomógł i nas ochronił.

 

Podobnie musimy się modlić i mieć nadzieję, że czasy po porwaniu kościoła zostaną skrócone, jak obiecał Jezus Chrystus w Mateusza 24 do wersetu 22 i że jego fizyczny powrót na ziemię ma miejsce przed 2021 r.

 

Mam nadzieję, że nastąpi to w 2018 r., Biorąc pod uwagę fakt, że biblijne pokolenie 70 lat przynosi nas do 2018 r. Począwszy od 1948 r., Czyli daty rozpoczęcia końcowych czasów.

 

22 A jeśli te dni zostaną skrócone, nikt nie będzie zbawiony; ale, w obliczu wybranych, te dni zostaną skrócone.

 

Niech Bóg błogosławi wszystkich moich umiłowanych braci i sióstr w Jezusie Chrystusie i poprowadzi cię przez te bardzo trudne czasy, których koniec zaczynamy widzieć.

 

zwycięzca


%d blogueurs aiment cette page :