VERLEDE week voor die wederkoms van Jesus Christus!

11_jesus-return-meme-manier

2015 is reeds besig om ‘n jaar Fatale vir vrede en veiligheid in die wêreld.

 

Oekraïne is ‘n uitdaging en ‘n stryd tussen die VSA en Rusland!

 

Afrika is besmet met fanatici wat verkragting, vermink en vermoor bevolkings te verslaaf en vestig Islam en wette soos Sharia Barbarians!

 

Die Midde-Ooste is ‘n kruitvat in vuur en bloed vloei reeds vry!

 

Die oorlog van Armageddon lyk begin word deur die koalisie van veertig state teen hierdie leër van jihadiste  »  die Islamitiese staat in Irak en die Levant (EIIL) « 

ob_df7571_enfer

Die overslag is op!

 

 

In my artikel:

 

Die terugkeer van Jesus Christus Miskien is die 14 OF 15 September 2015! Op die fees van Trompette

 

Ek voorsien vir 2015 op die dag van die toorn van God en die terugkeer van Jesus Christus vir die maand van September (Dit sal die versterking buitenmaatse al die rampe wat ons sedert 2008 gesien het nie).

 

Maar in die oë van die krag en die sterkte van die nuus, die uurglas van tyd blyk te wees byna leeg.

 

Die terugkeer van ons Here en Koning, Jesus Christus, lyk dus op hande.

 

Hierdie opbrengs lyk so dreigende dat dit selfs kan optree vanjaar einde 2014!

 

Dit kan selfs gebeur

voor

Woensdag, 15 Oktober, 2014 

Dag Hoshaâna Raba

( die groot probleem).

 

Dit is die dag wat die Hemelse hofuitspraak van God verseël die toespraak by  Rosh Hashana . (Link)

 

Bron: http://www.calj.net/hoshaanaraba

 

00_15910

Nou is die tyd vir ons sondes, vra om vergifnis van God te red ons siele en ons name nie vir ewig uit die boek van die lewe uitgewis.

 

Wegraping van die Kerk of die terugkeer van Jesus Christus voor die wegraping van die kerk, God alleen weet wat baie gou sal gebeur.

 

Almal kan sien dat die profesieë kom teen ‘n verwoede tempo.

 

Ons moet ook bewus wees dat hulle sal voortgaan om uit te voer met meer krag en intensiteit en dat net diegene wat die geloof behou het en bid tot God vir die vergifnis van hulle sondes, sal gered word.

 

Die dag van die wegraping van die kerk en die dag van die koms van Jesus Christus, is sigbaar amper daar!

 

Heerlikheid aan ons Here Jesus Christus is binnekort sy kerk te verwyder dat waar dit is nie, is sy ook vir ewig en altyd.

 

Wag op die terugkeer van ons Here, Koning en Meester Jesus Christus enigste Seun van God wat kom na die aarde om ons te red, my geliefde Bid, bid vir die redding van ons siele en dié van al die slagoffers van waansin hierdie moordende fanatici « jihadiste »  wat getrou dienaars van Lucifer en maak die bloed vloei soos water ongelukkige onskuldige en pleeg die ergste gruweldade teen hulle.

 

Bid ook dat hierdie barbaarse    »   jihadiste  » p rennent gewete en berou monstrosities en gruweldade pleeg hulle.

 

Bid en dank ons ​​Here Jesus Christus, die Heilige Gees, die maagd Maria, al die heiliges, al die goeie engele, aartsengele en Almagtige God vir al die liefde en al die hulp wat hulle gee ons elke dag.

 

Ons lewe en ons lot is in hul hande.

 

As Jesus Christus nie hierdie jaar, 2014 terugkeer, dan is die ergste gebeur met 2015 logies ‘n nagmerrie, ‘n gruwel en jaar Wêreld Chaos wees!

 

Glo nie dat dinge beter voor die terugkeer van Jesus Christus op aarde sal kry, want dit is « onmoontlik »

 

Ek herinner u daaraan dat die profesieë vervul word op ‘n woes tempo en groei en moet voortgaan om te styg tot die terugkeer van Jesus Christus.

ramp-geld

So die jaar 2015 sal wees veel erger as 2014!

 

Ek is natuurlik nie ‘n profeet en ek herhaal dit vir die eerste keer!

 

Nietemin, ek is die aankondiging dat elke jaar sedert 2009 gebeur sal erger wees as die een wat eindig wees.

 

En sedert 2009, ek is nie verkeerd nie op hierdie feit, omdat die profesieë vervul word as hulle is vervat in die Bybel, « in die pyn van kindergeboorte »

 

So het die pyn is en sal sterker en nader en nader aan mekaar totdat die kwessie dat die tyd van die terugkeer van ons Here Jesus Christus sal wees geword.

 

 

Ek nooi jou, my geliefde broers en susters in Christus na te dink oor hierdie hoofstuk 5 van die eerste brief van St Paul aan die Tessalonisense.

 

1  oor die tye en geleenthede, jy hoef nie, broeders, dat wat jy skryf.

 

2  Jy weet, wel, jouself, die dag van die Here sal kom soos ‘n dief in die nag.

 

 3  Want wanneer hulle sê: Vrede en veiligheid; Dan skielike verwoesting kom oor hulle soos die barensnood ‘n swanger vrou; en hulle sal nie ontsnap nie. 

 

4  Maar julle, broeders, is nie in duisternis, dat die dag julle soos ‘n dief sou oorval nie. 

 

5  Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag; ons behoort nie punt nag of die duisternis nie. 

 

6  Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. 

 

7  Want die wat slaap, slaap in die nag; en diegene wat dronk dronk in die nag. 

 

8  Maar ons wat van die dag is, nugter wees, met die borswapen van geloof en liefde en die helm die hoop op die saligheid. 

 

9  Want God het ons tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur onse Here Jesus Christus, 

 

10  wat vir ons gesterf sodat, of ons waak en of ons slaap, saam met Hom kan lewe. 

 

11  Daarom mekaar en opgebou mekaar, as jy dit ook doen. 

 

12  Maar ons vra julle, broeders, om diegene wat onder julle arbei oorweeg, en voorsitter van julle in die Here en vermaan julle, 

 

13  En vir hulle die grootste liefde te hê as gevolg van hul werk. Hou vrede onder mekaar. 

 

14  En ons versoek julle, broeders, tel diegene wat die onordelikes, bemoedig die wat ‘n hart geskiet het, ondersteun die swakkes, en wees geduldig met almal. 

 

15  Sorg dat niemand ‘n ander kwaad vir kwaad; maar jaag altyd ná wat goed is, teenoor mekaar sowel as en al. 

 

16  Wees altyd bly. 

 

17  Bid sonder ophou. 

 

18  loof in alle dinge; want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. 

 

19  die Gees nie. 

 

20  Verag die profesieë nie item.

 

21  Beproef alle dinge; behou wat goed is. 

 

22  Onthou julle van elke vorm van kwaad. 

 

23  Nou kan die God van die vrede, julle volkome heilig heeltemal homself en alles wat in jou is, van die gees, siel en liggaam by die wederkoms van onse Here Jesus Christus onberispelik bewaar word ! 

 

24  Hy wat julle roep, is getrou, en hy sal.  25  Broeders, bid vir ons. 

 

26  Groet al die broers met ‘n heilige kus. 

 

27  Ek besweer julle by die Here dat hierdie brief aan al die heilige broeders voorgelees word. 

 

28  Die genade van onse Here Jesus Christus sy met julle! Amen.

 

Meer as ooit (as ons tyd) sou dit goed wees om die inhoud van hierdie brief van die apostel Paulus te oefen.

 

Niemand weet die dag of uur van die wederkoms van onse Here Jesus Christus nie, maar Jesus Christus het ons het baie leidrade, tekens en profesieë in die Evangelies ons soek vir die tydperk van sy terugkeer sodat ons verseker, het gereed en wag as ‘n geliefde verwag word.

 

Alle tekens en profesieë is aan ons gegee in die Bybel vir een doel, « Ons voorbereiding vir die terugkeer van ons Here Jesus Christus »

 

Dit is belangrik om te verstaan ​​dat om gered te word, moet jy deur die water doop Jesus Christus kom, en bly nederig, lief te hê en om ander te help, hou die geloof, ons lewens in orde en vra God om vergifnis vir al ons sondes .

 

Ons moet elke dag bid en vra Jesus Christus, ons Verlosser en hou ons geskryf is in die boek van die lewe naam.

 

Gegewe die intensiteit en die vordering van al die Bybelse getuienis, is dit duidelik dat sy terugkeer is werklik op hande.

 

Die ontploffing van tekens vir vanjaar en die oorlog koalisie teen die Islamitiese jihadistiese weermag gee ons aan die einde van die jaar 2014, ‘n ware hoop dat baie gou die wegraping van die kerk en selfs miskien op dieselfde tyd die terugkeer van ons Here Jesus Christus.

 

In my artikel:

 

N datum vir die wegraping van die kerk!

 

 

Ek voorsien ‘n moontlikheid van die wegraping van die kerk rondom die 12 Oktober 2014 , maar vir ‘n goeie wedstryd datums tussen die agenda (Joodse en Gregoriaanse) dit kan wees om die 11 November 2014 wat kan produseer die Wegraping van die Kerk.

 

Sien my artikel  :

 

Datums van die Apokalips EN DIE wegraping van die kerk onthul!

 

Maar met die begin van die oorlog wat lyk na die een in die Bybel beskryf as die oorlog van Armageddon wees, dan is die fisiese terugkeer van Jesus Christus op aarde kan ook voorkom op enige tyd, selfs voor die 15 Oktober 2014, die dag van Hoshaâna Raba ( die groot probleem).

 

In welke geval die verwydering verlang na 2000 jaar deur baie Christene kan wel plaasvind, net voor die terugkeer in heerlikheid van ons Here.

 

Onthou dat Jesus Christus het gesê dat die mens sou verras deur haar rug!

 

Matthew Hoofstuk 24 verse 37-38-39

 

37 Maar soos die dae van Noag, so sal ook die koms van die Seun van die mens.

 

38 Want soos in die dae voor die sondvloed toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik, totdat die dag dat Noag in die ark;

 

39 en hulle het net nie geweet het nie, totdat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens.

 

Ons het hierdie seisoen is ‘n ware geleentheid vir die terugkeer na die heerlikheid van onse Here Jesus Christus, dan roep uit na God ons liefde en smeek om vergifnis vir ons sondes.

 

Bid intens my geliefde broers en susters in Jesus Christus sodat sy terugkeer hierdie jaar 2014 gedoen as 2015 lyk verskriklik, verskriklik en noodlottig vir die hele mensdom.

 

Ons moet bewus wees dat in ‘n oomblik in die knip van ‘n oog alles sal ophou as tydens ‘n kragonderbreking!

 

Dit is wreed en sonder verdere kennisgewing as bestaande uit al die tekens wat ons elke dag sien!

 

So diegene wat hul lewens in orde het en sal na Jesus Christus kom, sal gered word!

 

Laat ons onthou die woorde van ons Here Jesus Christus!

 

« Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur My nie. « 

 

Vir diegene wat Jesus Christus en Sy liefde vir ons ontken, ek nooi jou om te lees of her-lees my artikel:

 

CHAOS

 

WORLD CHAOS is reeds vir 2015

 

Al my items deur middel van hierdie skakel hieronder:

 

http://wordpress.com/read/blog/id/10443259/

 

Indien die opbrengs van ons Here Jesus Christus vir hierdie jaar 2014, dan is dit kan wees dat hierdie artikel is die laaste keer wat ek sal plaas!

 

 

Geliefde broers en susters in Christus Jesus, asseblief hou die vlam van julle geloof goed verlig, sodat dit lei jou tot Jesus Christus en toelaat dat jy die ewige lewe te verkry.

 

In twyfel en versoeking Ek nooi jou uit om te bid vir God se hulp, waarsonder niemand is groot genoeg toonbank Lucifer te veg.

 

Mag God hou julle almal my geliefde broers en susters in Jesus Christus en jy beskerm sodat julle name nie uitgewis uit die boek van die lewe.

 

Vrede, liefde en vreugdes in die harte en huise terwyl hulle wag vir die wegraping van die kerk vir ‘n paar en die terugkeer van Jesus Christus op die Olyfberg vir ander.

 

Victor

Votre commentaire

Choisissez une méthode de connexion pour poster votre commentaire:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.


%d blogueurs aiment cette page :