Tretia svetová vojna sa začala! (BN)

 

Dňa 23. marca 2014 som na blogu uverejnil tento článok na začiatku 3. svetovej vojny, ktorý je zrejme posledným veľkým znamením pred návratom nášho Pána Ježiša Krista na Zem.

Čo zvraty a napätie od toho dňa!

– Globálna politická a ekonomická situácia sa neustále zhoršuje zo dňa na deň.

– Zastrašovanie a hrozby medzi veľmocami spôsobujú strach z najhoršieho každý týždeň.

– Terorizmus a islamské násilie zasiahli a stále narážajú na svet silou a zúrivosťou.

– Naša cirkev je napadnutá zo všetkých strán, a to aj z vnútra tými, ktorí ju majú brániť a vystupovať. Pápež František vytvoril nové humanistické náboženstvo spojením katolíckej cirkvi so všetkými náboženstvami, ktoré považuje za pravdivé a ktoré vedú všetkých k Bohu.

– Na Zemi sa všade rozmnožili katastrofy.

– Chaos zasiahne svet vrátane Francúzska touto vlnou protestov „Žltých vest“, ktoré sú extrémnym násilím so scénami občianskej vojny.

Vieme to a mnohokrát, keď som to oznámil v blogových článkoch, že všetky bolesti života, Zeme a Cirkvi sa budú stále viac a viac zhoršovať, až kým návrat nášho Pána Ježiša Krista.

Správy a sila znamení naznačujú veľmi blízky návrat nášho Pána a Kráľa Ježiša Krista.

Preto je dôležité byť si toho vedomý a modliť sa za jeho bezprostredný návrat.

Vo veľmi ťažkých časoch, ktoré prichádzajú, si myslím, že je dôležité napísať tento článok, aby ste dostali vašu pozornosť, aby ste neboli prekvapení, keď prídu.

Tiež vás pozývam, aby ste si prečítali tento článok o epidémii, ktorej médiá sa nerozširujú.

http://www.wikistrike.com/2019/04/debut-d-epidemie-mondiale-ce-champignon-extremement-mortel-et-ultra-resistant-se-propage-partout.html?fbclid=IwAR0JhPx39zVyhyGnIB_8NVmsTylL81S85eaoq6q9G4w6zPbJdQ2F2gV2u88

Časy budú veľmi ťažké. Je to istota!

Dúfam, že budú skrátení návratom nášho Pána Ježiša Krista.

víťaz

článok 

https://victorpicarra.wordpress.com/2014/03/23/la-3eme-guerre-mondiale-est-commencee/

NAJNOVŠIE ZNAMENÁ KONIEC NAŠICH OČI!

JEŽIŠ KRISTUS JE VEĽMI ZATVORENÝ

BE LOAN

PRÍJEM!

Stála moja milovaná

,

Ján 14-6

Ježiš mu povedal: Ja som cesta, pravda a život. Nikto neprichádza k Otcovi okrem mňa.

Byť katolíckym kresťanom je mať vieru, a teda mať úplnú a absolútnu dôveru v Slovo Ježiša Krista, ktorý je jediným Synom Božím.

Keď čítame vyššie uvedený verš, rozumieme silou a jednoznačne, že  len cesta, ktorú Ježiš Kristus sleduje, vedie k Bohu.

Ako dôsledok všetkých náboženstiev tvorí iba kresťanstvo cirkev Ježiša Krista.

Iba kresťania sa zúčastnia vytrhnutia cirkvi, a tak uniknú dňu Božieho hnevu, ktorý príde pred návratom Ježiša Krista za jeho tisícročnú vládu.

Tisícročná vláda Ježiša Krista bude poslednou šancou pre človeka:  „Tí, ktorí nebudú odstránení a ktorí prežijú deň Božieho hnevu“,  aby sa očistili pred posledným súdom a unikli zkáze Zeme.

Posúvaním argumentu o niečo ďalej, silou viery, môžeme pochopiť a povedať, že  iba kresťanstvo je náboženstvo, ktoré vedie k Bohu.

A čo iné náboženstvá?

Judaizmus, islam, hinduizmus a iné nie sú náboženstvami, ktoré vedú k Bohu, pretože Ježiš Kristus povedal, že len On je cestou k Bohu.

Prepojenie na rôzne náboženstvá

Ešte ďalej v úvahách môžeme povedať a potvrdiť silou, že v samotnom kresťanstve je katolícka cirkev Cirkvou Ježiša Krista.

Ježiš Kristus zveril svoju cirkev Petrovi a nástupcovi ako nástupca súčasného pápeža:  František  je vodcom katolíckej cirkvi.

A predsa v knihe apokalypsy objavujeme veľmi zvláštny verš, Rev 18.

Aby sme boli spasení, privedie nás z   zlata   « Babylon »  , Babylon na konci času je Rím (Vatikán), takže katolícka cirkev!

,

Ap. 18, 4-5  

 »  A počul som iný hlas neba riekol: Vyjdite z neho, môjho ľudu, aby ste neboli účastní jej hriechov a aby ste nedostali z jeho rán. Lebo jeho hriechy sa nahromadili do neba a Boh si pamätal na svoje neprávosti. « 

,

Čo robiť? 

Musíme mať úplnú a absolútnu dôveru v slovo Ježiša Krista, a preto slepo dodržiavať smernice Vatikánu a pápeža.

Cirkev sa trápi, že je opustená, opustená, mučení, ale nesmieme opustiť vstup do inej cirkvi!

Pozývam vás, aby ste si prečítali moje články o cirkvi:

,

Kostoly bez mušlí

a

Agonizovaná cirkev

,

Je to Biblia, Božie slovo a Ježiš Kristus, ako aj naše srdce, ktoré by nás malo viesť až do vytrhnutia Cirkvi a návratu Ježiša Krista na Olivovej hore, pretože sme už na konci času.

Od Lateránskych dohôd v roku 1929 Vatikán už nie je sídlom Cirkvi Ježiša Krista!

Vatikán sa stal štátom a naši posledné pápežovia sa od tej doby stali  kráľmi   tohto  « Vatikánskeho » štátu  , čím prechádzali ľudí a humanizmus pred Bohom.

Je čas, aby sme my, moji milovaní bratia a sestry, zhodnotili našu vieru a našu existenciu.

Odporúčam čítať môj článok:

,

Tretia svetová vojna

,

Žijeme vo veľmi špecifických časoch a sú veľmi zmätení príkladom nášho pápeža Františka, ktorý robí vznešený humanistický prejav verejným prosbou „  a v televízii“ , členmi MAFIAS, aby zmenili svoj život a zachránili životy nevinných ľudí vrátane detí!

Ale na druhej strane, nie jediné slovo o apokalyptických časoch, ktoré žijeme a ktoré čoskoro skončí návratom Ježiša Krista!

Tento návrat, Ježiš Kristus, to sľúbil a vysvetlil s mnohými znameniami a proroctvami, keď sa tento návrat uskutoční.

A bez tieňa pochybností je jasné, že sme niekoľko rokov prežili vrcholy týchto znamení a proroctiev, ktoré oznamujú návrat Ježiša Krista.

A ani pápež nehovorí o tomto návrate, ktorého poslaním je ešte viesť Cirkev a pripraviť všetkých  „mužov a ženy celej Zeme“  na tento návrat nášho Pána, Kráľa, Ježiša Krista, jediného Božieho syna.

Je dobré a veľmi dobré, že pápež žiada  „zlodejov“,  aby konali pokánie a prišli k Ježišovi Kristovi.

012968083_prevstill

Samotný Ježiš Kristus na kríži prisľúbil jednému z dvoch zlodejov, ktorí boli ukrižovaní, aby ho privítali do domu svojho otca, pretože činil pokánie zo všetkých svojich zlých skutkov.

Ale pápež nemal by  tiež  vysvetliť svetu, že Ježiš Kristus sa blíži a to je dôležité pre všetkých kresťanov, aby pripravila rovnanie naše životy, sa modlí k rýchlemu návratu Ježiša Krista a pre Ahoj našim dušiam.

Pápež by nemalo  tiež  vysvetliť rovnaké pre celú populáciu Zeme, že je dôležité viery a nutnosť prísť k Ježišovi Kristovi prostredníctvom krstu a pokánia, ktoré majú byť uložené a ušetrený v deň Božieho hnevu ktorý sa rýchlo blíži.

Pápež nemal by  Vám  v poslednom období na konci časov, aby prozelytizmus vo vznešenej slova zmysle tak, aby každý muž a žena na Zemi je ponúknutá možnosť prísť k Ježišovi Kristovi a uložiť.

Pri pohľade na všetky znamenia a proroctvá, ktoré už boli dosiahnuté, vzhľadom na svetové správy, počúvajúc nesmierne ticho pápeža pri rýchlom návrate Ježiša Krista, sme skutočne ako kresťania a katolíci v zákone pýtať sa otázku:   „Viera stále existuje vo Vatikáne! « 

Pozri môj článok:

,

Od tretieho tajomstva Fatimy po návrat Ježiša Krista

,

Chcel by som ísť ďalej a povedať, že Vatikán už čoskoro očakáva niekoho.

,

Ale je to Ježiš Kristus?

,

Keď vidíme, že Vatikán vynaložil obrovské sumy na výstavbu obrovských ďalekohľadov na pozorovanie hviezd!

Sú to mimozemšťania, o ktorých sa zdá, že Vatikán sleduje a nie Ježiša Krista, syna Božieho!

Tlscope-lucifer

Pozri môj článok:

,

Antikrist sa zdá byť dobre identifikovaný

,

Všetky tieto fakty sú skutočné, faktické a konkrétne a nie je viac slepého ako ten, kto odmieta vidieť a nie je hluchejší ako ten, kto odmieta počuť!

,

Vidíme čoraz viac kostolov bez skupín, farností bez kňazov a pohrebných slávností laikov.

Nepohodlie je skutočné, veľké a hlboké v našej katolíckej cirkvi!

,

Našťastie stále máme kňazov, ktorí sú pravdivými mužmi viery, ktorí robia všetko, čo je v ich silách a často bez prostriedkov, aby udržali plameň viery v Cirkvi živý.

,

Ale bohužiaľ a napriek všetkému je mnoho kostolov každý rok zatvorených kvôli nedostatku kňazov a verných!

Ježiš Kristus to oznámil aj v Evanjeliu podľa Lukáša, kapitola: 18 verš: 8

,

Lukáš 18 .

1. Ježiš im poslal podobenstvo, aby ukázal, že človek sa musí vždy modliť a nie relaxovať.

2 A on povedal: V meste bol sudca, ktorý sa nebál Boha, a nikoho nerešpektoval.

3 A bola tam vdova v tom meste, ktoré prišlo a povedalo jej: Daj mi spravodlivosť proti svojmu protivníkovi.

Dlho odmietol. Ale potom v sebe hovorí: Hoci sa nebojím Boha a nikoho neruším,

5 Lebo pretože ma táto vdova nepáči, urobím jej spravodlivosť, aby neprišla a nerozbila moju hlavu.

6 A Pán povedal: Počujte, čo hovorí nespravodlivý sudca.

7 A nebude Bôh činiť spravodlivosť svojim vyvoleným, ktorí volajú k nemu vo dne iv noci a čakajú na nich?

8 Hovorím vám, že to urobí okamžite. Ale keď príde Syn človeka, nájde vieru na zemi?

,

Niektoré náznaky rýchleho návratu Ježiša Krista  :

,

tu

,

To nás privádza k analýze posledných troch chýbajúcich znakov pre návrat Ježiša Krista:

zobraziť môj článok:

,

Posledné tri známky návratu Ježiša Krista na Zem

,

01) Odhalenie Antikrista 

02) Tretia rekonštrukcia Jeruzalemského chrámu

03) Svetový konflikt, ktorý zastaví Ježiša Krista na jeho návrate

Odhalenie Antikrista

,

zobraziť môj článok:

Odhalenie Antikrista 

V histórii

Zdá sa, že anti-Kristus má svoje miesto na Chrámovej hore a byť zosobnený ISLAM

Protivník, ktorý sa postaví proti všetkému, čo sa volá Boh, alebo ktorý je uctievaný; ide tak ďaleko, že si sadne ako Boh do chrámu Božieho, keď sa hlása k Bohu. (2 Tesalonickým 2: 4)

Tento verš v príbehu platí viditeľne pre ISLAM, ktorej mešita al aqsa bola postavená na vrchu Božieho chrámu.

Hoci moslimovia sú veľmi zbožnými ľuďmi, je tiež pravda, že mnohí kresťania sú zavraždení islamistami jednoducho preto, že sú kresťania!

Cirkvi sú znesvätené, vandalizované a dokonca spálené.

Kresťanské populácie sú prenasledované a mučení islamistami.

To isté platí pre niektorých moslimov, ktorí sú zotročení a zmrzačení krvilačnými moslimskými bláznovi v mene ISLAM!

Islam slúži satanovi v mene Boha!

Musí sa povedať, aj keď sú ťažko počuť!

Byť moslimom je prijať ISLAM, a teda byť spolupáchateľom všetkých jeho zločinov!

Moslimovia vás všetkých pozývam, aby ste prišli k Ježišovi Kristovi, aby ste boli spasení, a vyzývam vás, aby ste meditovali o týchto slovách Ježiša Krista:

,

Ján 14-6

Ježiš mu povedal: Ja som cesta, pravda a život. Nikto neprichádza k Otcovi okrem mňa.

,

Je naliehavo potrebné, aby všetci moslimovia rýchlo prišli k Ježišovi Kristovi, pretože silné islamské cesty už vyzývajú na džihád, aby zničil Izrael z mapy sveta a prehltol svet na ISLAM.

,

Na konci času

Zdá sa, že aj anti-Kristus má svoje sídlo vo Vatikáne

Pozývam vás, aby ste si prečítali môj článok na túto tému:

,

Identifikované šelmy apokalypsy .

II Tretia rekonštrukcia Jeruzalemského chrámu

Môžem sa mýliť, ale neverím, že židovský národ môže tretí krát znovu postaviť Jeruzalemský chrám.

Samozrejme, všetky nástroje a všetko potrebné pre prax rituálov chrámu už boli rekonštituované. Na túto rekonštrukciu boli vybrané aj finančné prostriedky.

Je dokonca pravdepodobné, že židovskí ľudia urobia všetko, čo je v ich silách, aby tento chrám obnovili hneď, ako bude odhalený machia’h!

Áno, ale tu je Mašiach, bude to prekvapenie židovského ľudu „Ježiša Krista“ a tretí chrám bude nebeský Jeruzalem, ktorý príde na Olivovú horu pri návrate Ježiša Krista.

 ,

Tretí chrám nebude židovskými ľuďmi prestavaný!

,

III Svetový konflikt, ktorý zastaví Ježiša Krista na jeho návrate

,

Toto posledné znamenie je najdôležitejšie z týchto troch

pretože  je to jediné, čo ešte treba urobiť.

,

Môžeme sledovať jeho vývoj zo dňa na deň, a tak vidieť svet pohybujúci sa na ceste tretej svetovej vojny.

,

Je to táto vojna, ktorá zastaví Ježiša Krista na jeho návrate.

,

Správa je bohatá na znamenia, aby sme pochopili, že nielen vojna je nevyhnutná, ale už začala.

Uskutočnili sme prvé udalosti s Arabským jarom, ktoré zapálili Blízky východ.

Povstania a občianske vojny zúri od roku 2011 v arabskom svete.

Irán a Sýria (ktoré sú zapletené do občianskej vojny) hovoria, že chcú Izrael zničiť z mapy.

A teraz sú to dve superveľmoci (Rusko / USA), ktoré sú proti budúcnosti UKRAJINY.

Viditeľná bude aj Čína a Európa!

Čo však urobí India?

Každá z týchto právomocí vie, že  « mrkva je varená »

Význam mrkva sú varené: má globálna ekonomika je v troskách a svetová vojna sa stala nevyhnutnou.

Najsilnejším znakom toho, že vojna už začala, je, že sme už v ekonomickej fáze vojny.

Odplata, zrušenie hodnôt v protichodných krajinách, politická destabilizácia, hrozby a tajné manévre. (Ako zmiznutie Boeingu 777)

Boeing-777-Malajzia-aerolínie-cudzinec-black-hole-plot-as-to-go-sest-e1394812443879

Čo nehovoríme v  médiách  je prítomnosť v Boeingu 777 asi dvadsiatich vedcov v elektronickom boji)

zdroj:

tajomstvo letu MH370

,

Bude nútený a nútený, aby veľké mocnosti boli uvrhnuté do tohto svetového konfliktu, pretože by to malo priniesť nové svetové hospodárstvo a vytvoriť nový svetový poriadok!

,

Znovuzrodenie chaosom!

,

Človek by sa potom stal skutočným otrokom v tomto novom svetovom poriadku.

,

Nepochybujte o tom!

,

Je to skrze Lásku pre tých, ktorí k nemu prišli skrze pokánie, Vieru a Krst, že Ježiš Kristus sa čoskoro vráti, aby nás zachránil od dňa Božieho hnevu a od stavu otroctva, ktorý zavádza do života. satanské sily.

Poznať Ježiša Krista kliknúť:

,

tu

,

Záverom, svet je veľmi zlý, znamenia týkajúce sa odstránenia cirkvi sú splnené.

Posledné znamenie návratu nášho Pána a Kráľa Ježiša Krista na Olivovú horu je naplnené pred našimi očami.  « Tretia svetová vojna! » « 

Treba poznamenať, že táto správa potvrdzuje moje analýzy, ktoré predpokladajú odstránenie cirkvi na koniec roka okolo novembra 2014 a návrat Ježiša Krista na Olivovej hore pravdepodobne na september 2015.

Ale samozrejme, že sa mýlim a vytrhnutie cirkvi môže teraz kedykoľvek zasiahnuť!

Zobraziť moje články:

Dátumy apokalypsy

a

návrat Ježiša Krista

,

A možno, že celý (Odstránenie a Fyzický Návrat Ježiša Krista) bude tento rok 2014, ako predpovedal náš brat Louis d’Alencourt vo svojom blogu  veľký Réveil  .

INFO:

Konkrétne, kým sme spravovaní vo svete:

,

tu

,

Zobuďte sa, pretože čoskoro to bude príliš neskoro a potom to budú výkriky, plač a škrípanie všetkých oneskorených; ktorí radšej pokračovali vo snění namiesto toho, aby sa zobudili a vstali, aby išli na cestu života, aby sa stretli s Ježišom Kristom.

Ak budete čakať na zvuk kanóna, aby ste pochopili, že vojna začala a že Ježiš Kristus odstráni svoju cirkev, potom bude neskoro, pretože cirkev bude ušetrená dňom Božieho hnevu!

,

Teraz musíme vstať, činiť pokánie a prísť k Ježišovi Kristovi, neskôr možno nikdy nebude!

,

Hoci nikto nepozná deň alebo čas návratu Ježiša Krista, biblické znamenia a proroctvá nás informujú, že čas návratu k Sláve nášho Pána, Majstra a Kráľa, Ježiša Krista, jediného Božieho syna prišiel!

Čas sa kráti, takže sa ponáhľajte, ak chcete byť spasení.

Modlitby a pokánie sú pre nás všetkých uložené v týchto posledných dňoch dejín človeka pred návratom Ježiša Krista.

Sledujme, sledujme, modlime sa a znovu sa modlime za rýchly návrat Ježiša Krista a za spásu našich duší.

Buďme všetci vojakmi zmŕtvychvstalého Krista a my všetci šírime Božie slovo.

,

„Ježiš Kristus sa čoskoro vráti! « 

,

víťaz


%d blogueurs aiment cette page :