DATGANIAD SWYDDOGOL MARWOLAETH YR EGLWYS GATHOLIG

croesi

 

Yn y fideo yn Portuguese ein bod yn deall y Pab!

 

image002

Yr hyn sy’n syfrdanol yn y fideo hwn yw bod y pab yn agored gwadu Iesu Grist.

Dywedodd y pab yn agored bod y ffaith fod Iesu Grist ei groeshoelio yn fethiant ….!

Yn awr nid yw hyn yn fethiant am fod Crist yn gwybod y byddai ef yn cael ei groeshoelio ac roedd hyd yn oed dweud wrth Pedr bod cyn y ceiliog ganu y byddwch yn gwadu mi deirgwaith ….!

Iesu’n gwybod o ddechrau ei bregeth byddai’n dod i ben i fyny ar y groes.

Ond cytunodd i aberthu ei fywyd i achub ein heneidiau am fod dyn mor aflan a physgotwr unrhyw beth aflan yn gallu mynd i mewn i deyrnas nefoedd.

Mae’n trwy waed Crist ar y groes yr ydym yn cael eu hadennill!

Mae’r pab gwneud ei sylwadau at Iesu Grist fel proffwyd syml yn dweud ISLAM, yn llawn bwriadau da ond methodd ers iddo farw ar y groes ….!

Yn dod o Gristion sylwadau o’r fath yn annheilwng ei ffydd, ond o’r Pab, y geiriau hyn yn ddatganiad swyddogol o farwolaeth yr Eglwys Gatholig wedi cyhoeddi y dan gymeradwyaeth daranllyd yn Efrog Newydd .

Ar gyfer y Pab nad oedd Iesu Grist yn fab i Dduw (gwnaeth Duw ddyn wrth i ni addysgu’r yr efengylau) ond yn ddyn fel eraill gyda rhoddion o broffwydoliaeth a fu farw ar y groes ….!

Mae’r sylwadau bachog ychydig o’r Pab i gyd ewinedd y planhigion ar y arddyrnau a’r traed Iesu Grist ar y Groes.

Gyda’r geiriau olaf y Pab, gallwn ddweud yn swyddogol fod yr Eglwys Gatholig yn farw yn swyddogol o dan gymeradwyaeth daranllyd yn Efrog Newydd 25 Medi, 2015 yn Eglwys Gadeiriol Sant Padrig.

 

Gweddïwch daer fy Brothers ddrud Anwylyd and Sisters ar gyfer dychwelyd i’r Ddaear ein Harglwydd Iesu Grist fel ein bod yn swyddogol ei ben ei hun ac mewn perygl mawr yn awr.

Dduw bendithia chi

Victor


%d blogueurs aiment cette page :