NGÀY của Apocalypse VÀ RAPTURE CỦA GIÁO HỘI công bố!

.

Chúa Giêsu Kitô sẽ trở lại!

Đó là ở cửa!

.

4231321b (1)

.

Mà Đức Kitô sẽ trở lại, chúng tôi đã biết rằng bởi vì Thánh Kinh là hoàn toàn rõ ràng về chủ đề này.

Nhưng bây giờ chúng tôi hiểu rằng Chúa Giêsu Kitô là cửa vì những dấu hiệu và những lời tiên tri trong Kinh Thánh đang được thực hiện trong nhiều năm theo cấp số nhân.

Điều này có nghĩa là trở lại vinh quang của ông là sắp xảy ra!

Tuy nhiên chúng tôi không biết khi nào nó sẽ trở lại như hy vọng của nhà thờ khao khát của mình.

Và trong Kinh Thánh nói rằng chỉ có Chúa Cha biết ngày và giờ.

Nhưng Kinh Thánh cũng có những dấu hiệu và những lời tiên tri trong nhiều câu thơ cho chúng ta tìm kiếm và chúng tôi tiếp cận gần gũi hơn với ngày.

Vì vậy, những gì chúng ta nên làm!

Sống cuộc sống hàng ngày bằng cách giữ những thói quen xấu?

Bằng cách nói rằng chúng tôi sẽ xem những gì sẽ xảy ra khi nó xảy ra và trong trường hợp nào Thiên Chúa không muốn chúng ta biết ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô?

Tiếc là có vô số người suy nghĩ và lý do như thế và họ là sai!

Họ có nhiều hơn xoắn Kinh Thánh cũng đề cập đến  Khi Chúa Giêsu đến, Ngài sẽ tìm thấy niềm tin trên trái đất? (Lc 18,8)

Nhận thức được sự trở lại sắp xảy ra của Chúa Giêsu Kitô là không đủ, chúng ta phải lo lắng về anh chị em không quan tâm hoặc không có thông tin của chúng tôi.

Thực tế của tìm kiếm một khoảng thời cũng cho phép chúng ta hiểu được sự đau đớn, làm theo trong thời gian thực sự tiến hóa của Apocalypse và cảnh giác và tỉnh táo.

Biết khoảng thời, chúng tôi có thể tự chuẩn bị bằng cách thẳng cuộc sống của chúng tôi và giúp đỡ anh chị em của chúng tôi để đến với Chúa Giêsu Kitô để số lượng lớn nhất có thể được cứu.

Chúng tôi vẫn đang trong thời gian của ân sủng vì vậy chúng tôi có thể truy cập không có công đức Nước Trời bởi tình yêu của Chúa Giêsu Kitô.

.

Chúng ta có thể đi từ cuộc sống trần gian để sống đời đời

mà không đi qua cái chết!

.

Lời tiên tri và điềm báo về sự trở lại của Chúa Giêsu Kitô làm mỗi ngày để cảnh báo cho chúng tôi.

Chúng ta phải hành động thông báo cho thế giới để giữ cho đốt cháy ngọn lửa đức tin để càng nhiều người càng tốt để đến với Chúa Giêsu Kitô và được cứu.

Vì vậy, tôi tìm kiếm và tìm thấy một số ngày mà cũng có thể chứng minh được gần gũi với những người được Thiên Chúa chọn!

Tôi không phải là một nhà tiên tri và tôi thậm chí có thể sai về ngày tháng.

Tuy nhiên sự trở lại của Chúa Giêsu Kitô của chúng tôi là chắc chắn sắp xảy ra và rằng nó không phải là một cái bóng của sự nghi ngờ!

Như tôi đã đề cập trong bài viết blog khác nhau, tôi nằm dấu hiệu đầu tiên của sự trở lại của Chúa Giêsu Kitô:

.

  »  Sự khởi đầu của kết thúc thời gian « 

14 tháng 5 1948

.

Ngày này là ngày thành lập nhà nước Israel.

Thấy bài viết của tôi

DẤU HIỆU TRAO TRẢ GIÊSU KITÔ

.

Kể từ đó các dấu hiệu và những lời tiên tri trong Kinh Thánh đang được thực hiện theo cấp số nhân.

Nó cũng là cần thiết để biết ngày bắt đầu hoạn nạn là tuần cuối cùng của Daniel thực sự là một thời gian bảy năm sẽ là người cuối cùng trong lịch sử của con người trước sự trở lại của Chúa Giêsu Kitô vật lý trên Núi Cây Dầu .

Vì vậy, tôi thiết lập ngày bắt đầu đau khổ:

.

Bắt đầu trong bảy năm của Apocalypse

Ngày 29 tháng 9 năm 2008

.

Ngày này là viên Crack tại New York. Kể từ đó thế giới đang bị hủy hoại và bây giờ là đống đổ nát vẫn đang phát triển từng ngày.

Thế giới đang trên bờ vực của sự sụp đổ kinh tế!

Thấy bài viết của tôi:

Apocalypse được khởi động, TRẢ GIÊSU KITÔ sắp xảy ra!

.

Vì vậy, tôi đặt cuối hoạn nạn và sự trở lại của Chúa Giêsu Kitô đến thế gian để diễn ra bảy năm sau đó.  

.

Sự trở lại của Chúa Giêsu Kitô

Trên Núi Cây Dầu

Từ 14 đến 15 tháng 9 năm 2015

.

Ngày này trùng với Lễ Thổi Kèn

.

Đây là bên duy nhất mà không ai biết trước ngày cũng không biết giờ!

Thấy bài viết của tôi:

TRAO TRẢ GIÊSU KITÔ CÓ VIỆC 14 hoặc 15 tháng chín năm 2015!TRONG Lễ Thổi Kèn

.

Điều quan trọng nhất cho tất cả các Kitô hữu là  « sự cất lên của Hội Thánh » 

Tôi tìm kiếm và có thể được tìm thấy thời gian này (xấp xỉ) đó là quan trọng nhất cho tất cả các Kitô hữu phải được loại bỏ bởi vì họ sẽ không biết thiên tai lũ lụt và bạo lực sẽ lên trái đất và những người đàn ông trước khi sự trở lại của Chúa Giêsu Kitô trên Núi Cây Dầu.

Ngày này, tôi đã đề cập trong bài viết trước đây của tôi, tiếc là tôi đã rất vui mừng bởi phát hiện của tôi, tôi đã xuất bản ngay lập tức mà không cần dùng quan điểm cần thiết cho việc xác minh những ngày thư từ thời điểm Noah và của chúng ta.

Ngày mà tôi tìm thấy và được sử dụng là  12 tháng 10 năm 2014.

Nhưng sau khi kiểm tra các ngày tương ứng giữa người Do Thái và Kitô hữu lịch nó sẽ được nhiều xung quanh 10 tháng 11 năm 2014 rằng sẽ xảy ra loại bỏ các nhà thờ nhiệt thành.

Một mình Thiên Chúa biết ngày và giờ, nhưng thật thú vị khi thấy rằng ngày tôi đã tìm thấy khoảng các ngày lễ của kèn trong năm 2014 và 2015

Rapture của Giáo Hội

Xung quanh

1 0 N ovember 2 0 1 4

.

Đây là bình luận của câu 37 của chương 24 của Tin Mừng theo thánh Matthêu

37 Đây là trong những ngày của Noah, vì vậy cũng được sự xuất hiện của Con Người.

Chúa Giêsu Kitô mạc khải cho các tông đồ người đã phải nhìn vào những gì đã xảy ra trong những ngày của Noah hiểu làm thế nào sẽ trở về Trái đất.

Nếu chúng ta cho tốt sự trở lại của Chúa Giêsu Kitô trên trái đất sẽ được giữa 14 và 15 tháng chín 2015, trong khi đó trong ánh sáng của Genesis về Noah và lũ lụt, chúng tôi hiểu rằng một năm đã trôi qua giữa thời gian Nô-ê vào tàu cùng với gia đình và thời gian họ xuất hiện.

/ = /

Vì vậy, một năm trước khi xảy ra nên loại bỏ các nhà thờ nhiệt thành tham gia vào tài khoản mà trong lịch Do Thái ngày đầu tiên của tháng đầu tiên là lễ  Rosh Hashanah  là  các  ngày 25 tháng 9 2014

Tương tự như vậy, nó cũng thú vị là những ngày tôi nhắm mục tiêu và lựa chọn cho lần cuối cùng là gần ngày của nhật thực của mặt trời và mặt trăng  bộ bốn.

/ = /

Đây là ngày thứ mười bảy của tháng thứ hai của năm, Nô-ê vào tàu

Ngày mười bảy tháng thứ hai là  10 tháng 11 2014

Cần lưu ý rằng một tháng trước khi chúng tôi nhận được một nhật thực

Ngày 08 tháng 10 năm 2014  tổng nguyệt thực và Lễ Đền Tạm

Tôi tin rằng sự cất lên của Hội Thánh có sự tham khảo khi Noah vào tàu xảy ra xung quanh ngày 10 tháng 11 2014

/ = /

Đây là ngày mười bảy tháng bảy hòm đến phần còn lại trên núi

Ngày mười bảy tháng bảy là  10 MAI 2015

Cần lưu ý rằng một tháng trước khi chúng tôi nhận được một nhật thực

04 Tháng 4 năm 2015  , chúng tôi Total Eclipse of the Moon và Lễ Vượt Qua

Tôi vẫn tin vào đề cập khi Noah của tàu tấp trên núi mà thành Giêrusalem trên trời sẽ đất trên trái đất vào ngày 10 tháng 5 2015

Ngày tháng tương đối này sẽ thấy sự xuất hiện của Giêrusalem trên trời dưới đất.

Xuất hiện của Giêrusalem trên trời

Ngày 02 tháng 5 1 0 0 1 5

.

/ = /

Giữa hai sự kiện này (thời gian và thành Giêrusalem trên trời sẽ phát sinh và sự trở lại của Chúa Giêsu Kitô trên Núi Cây Dầu)  nó có thể được rằng đó là việc thực hiện các câu 22-42 của chương 24 của Tin Mừng theo Matthew.   liên kết:  Kết thúc ngày

 Xem xét hai vụ bắt cóc

.

Câu đầu tiên 23 (câu 24, họ đã bị loại bỏ vì nó không còn có thể quyến rũ)được bầu nhiệt thành trong đức tin, những người đã chuẩn bị và tinh khiết.   ngày 10 tháng 11 năm 2014

Thứ hai được giải thích trong câu 31, 40 và 41 nó sẽ là những Kitô hữu đã được thanh tẩy trong khổ nạn.

Đây là những người chắc chắn sẽ tăng lên ở trên trời để đáp ứng Chúa Giêsu Kitô tại trở về  từ 14 đến 15 tháng 9 năm 2015.

Cần lưu ý rằng việc loại bỏ đầu tiên mặc dù nó không được đề cập một cách rõ ràng là lời giải thích của câu 23-30 của chương 24 của Tin Mừng theo thánh Matthêu.

/ = /

Đây là ngày đầu tiên của tháng đầu tiên của năm tiếp theo mà Noah mở hòm ngày đầu tiên của tháng đầu tiên của năm sau là  14/15 Tháng Chín 2015   ngày Rosh Hashanah.

Cần lưu ý rằng ngày trước khi chúng tôi có một nhật thực

13 tháng chín năm 2015 Eclipse một phần của mặt trời

Tôi nghĩ rằng sự trở lại vật lý của Chúa Giêsu Kitô sẽ là giữa 14 và 15 tháng 9 2015 khi thành Giêrusalem trên trời được mở ra.

/ = /

Noah đã diễn ra trong ngày thứ hai mươi bảy của tháng thứ hai

ngày thứ hai mươi bảy của tháng thứ hai là 09 tháng 12 năm 2015

Cần lưu ý rằng hai tháng trước khi chúng ta có một nhật thực

28 tháng 9 năm 2015 nguyệt thực và nó cũng là lễ lều tạm

Nếu tôi chỉ nhìn thấy, tôi tin rằng các thiên niên kỷ sẽ bắt đầu vào 09 tháng 12 năm 2015 khi nhà thờ ra khỏi thành Giêrusalem trên trời.

Thiên niên kỷ

Xung quanh

 09 tháng 12 2015

.

Đồng thời của Noah, sau ngày đó, Noah và gia đình ông phát triển mạnh trên thế giới.

Vào cuối thời gian sau ngày đó sẽ bắt đầu triều đại của Chúa Giêsu Kitô  « thiên niên kỷ. « 

.

Cho đến nay, ba dấu hiệu và những lời tiên tri được nhưng vẫn còn thiếu cho sự trở lại của Chúa Giêsu Kitô trên Núi Cây Dầu.

.

01) Việc ra mắt của Anti-Christ

02) Việc tái tạo thứ ba của đền thờ Giêrusalem

03) Một chiến tranh thế giới qu’arrêtera Chúa Giêsu Kitô tại trở về

.

Thấy bài viết của tôi

CUỐI CÙNG BA DẤU HIỆU TRAO TRẢ GIÊSU KITÔ TRÊN TRÁI ĐẤT!

.

Cần lưu ý rằng ba dấu hiệu này không áp dụng đối với nhà thờ!

Họ do đó phải được thực hiện sau khi loại bỏ.

.

Nó vẫn còn để tìm

Hai nhân chứng 

.

Anh của chúng tôi Louis Alencourt   tác giả của blog  » The Great Awakening  « được xuất bản một giả thuyết mà tôi tuân thủ.

.

Nó có thể là:

.

Nelson Mandela,

Ariel Sharon.

.

Liên kết đến bài viết

http://legrandreveil.wordpress.com/2014/01/09/mandela-schumacher-sharon-et-lapocalypse/

.

Liên quan đến việc chống lại Chúa, tôi đăng một bài báo xác định có thể

.

Xem Điều

Những thú MẶC KHẢI Xác định!

.

Nếu tôi chỉ nhìn thấy,

nó thực sự đã ngồi trên ngai vàng của Thiên Chúa !

.

Trong trường hợp này những tháng tới sẽ rất khó khăn và tôi mời các bạn đọc chương 24 của Tin Mừng theo thánh Matthêu.

Link:

Kết thúc lần 

.

Tin Mừng đọc chương này 24 của Matthew được thực hiện trong ánh sáng của những ngày mà tôi nhắm mục tiêu sẽ hiểu những gì đang chờ đợi tất cả nhân loại trong những tháng tới.

Trong nghiên cứu của tôi về sự tiến bộ của Apocalypse, nó thiếu một ngày đó chắc chắn là hết sức quan trọng và nó là rất, rất gần với chúng ta là  :

.

01 tháng 5 Một Pril 2 0 1 4

Đây là  ngày Lễ Vượt Qua, nhưng nó cũng là ngày tổng nguyệt thực đầu tiên của bộ bốn.

Biết rằng Thiên Chúa không có gì mà không có lý do, ngày đó là rất quan trọng bởi vì nó là đầu tiên trong bốn mặt trăng màu đỏ.

Tôi nghĩ rằng đây là điểm khởi đầu của phần cuối cùng của Apocalypse mà nên kết quả trong sự gia tăng đau cao được hỗ trợ của tất cả các loại.

Nó sẽ là khôn ngoan để cầu nguyện bây giờ và một lần nữa và vẫn còn trong sự hiệp thông với Thiên Chúa qua lời cầu nguyện để tên của chúng tôi không bị xóa khỏi sách sự sống.

Sự đau khổ sẽ tăng lên và chúng ta phải cầu nguyện cho số lượng lớn nhất được lưu.

Hãy để những người lính của Chúa Kitô và rao giảng Tin Mừng cho thế giới.

.

Chúa Giêsu Kitô là đến sớm

Có lẽ trong năm nay!

.

Xem video giải thích của bốn vệ tinh đỏ.

Liên kết

http://www.youtube.com/watch?v=sIfoUmzIGMg&list=UUw75fygRlsSCKVNzdlFAxcg

.

Liên kết

CẦU NGUYỆN Lạy Cha và kinh Kính Mừng

.

Anh em yêu quý chị em trong Chúa Kitô, ngày giải thoát gần, không ngập ngừng, bảo vệ ngọn lửa đức tin của chúng tôi, nó sẽ là nạn đói dầu tai hại!

Mà không bị một tiên tri, chúng ta có thể nhìn thấy thời gian độc đáo và khó khăn chúng ta đang sống.

Sự trở lại của Chúa Giêsu Kitô là hơn gần đó là để cửa!

Tôi không loại trừ rằng tôi có thể bị nhầm lẫn trong những ngày này.

Sự trở lại của Chúa Giêsu Kitô có thể đến sau trong một vài năm.

Nhưng chắc chắn rằng chúng tôi đã bước vào kỷ nguyên của thời đại cuối cùng.

Khó khăn do đó sẽ vẫn tăng trở lại và một lần nữa cho sự trở lại của Chúa Giêsu Kitô cho thế hệ của chúng tôi và ra đời của nó nên càng trong cơn đau sinh nở.

Sau đó, hãy tự hỏi bao lâu nữa bạn có nghĩ rằng nhân loại có thể bắt kịp với sự gia tăng liên tục của đau!

Thế hệ của Apocalypse (sinh năm 1948) có thể sống đến khoảng năm 2068) hoặc 120 cuộc sống những gì hiện đang được biết đến tối đa.

Bạn có nghĩ rằng chúng tôi sẽ nhận được ngày đó với cơn đau ngày càng tăng liên tục!

Thiên Chúa đã biến chiếc đồng hồ cát ngày 14 tháng 5 năm 1948 và kể từ đó thời gian trôi qua như trong cơn đau sinh nở!

Chúa Giêsu Kitô đang đến!

Đó là một điều chắc chắn!

.

Câu hỏi duy nhất mà tất cả mọi người phải tự hỏi là liệu chúng ta muốn được cứu.

Chúng ta phải nhận ra rằng Chúa Giêsu Kitô cần mỗi người chúng ta những tin tức tốt trở lại của ông công bố rộng rãi càng tốt trên toàn thế giới.

cảm ơn bạn jesus-christ-2

Hãy để bản thân được xúc động bởi ân sủng, 

Và để cho tất cả các chiến sĩ của Chúa Kitô Phục Sinh. 

Hòa bình, tình yêu và Niềm vui trong trái tim và nhà chờ đợi cho sự cất lên của Hội Thánh đối với một số và sự trở lại của Chúa Giêsu Kitô vật lý trên Núi Cây Dầu cho người khác.

Thiên Chúa chúc lành cho bạn và bảo vệ bạn tất cả các anh em yêu quý của tôi và chị em, chờ đợi sự trở lại vinh quang của con trai duy nhất của mình là ai, Chúa chúng ta và Vua Chúa Giêsu Kitô.

2014 sẽ là một năm quyết định đối với nhân loại!

Vinh danh Thiên Chúa đời đời và mãi mãi.

Amen

Kẻ thắng cuộc

Une Réponse to “NGÀY của Apocalypse VÀ RAPTURE CỦA GIÁO HỘI công bố!”

  1. Giêsu Nazarét Says:

    Mê tín cùng cưc !

    J’aime

Votre commentaire

Choisissez une méthode de connexion pour poster votre commentaire:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.


%d blogueurs aiment cette page :