IQONDO LE-3RD YOMHLABA WONKE LIQALA! (BN)

 

Ngo-Matshi 23, 2014, ndapapasha kwiblog kule nqaku engezantsi ekuqaleni kweMfazwe Yehlabathi yesi-3 eyona nto ibonakaliso olukhulu lokugqibela ngaphambi kokubuyela eMhlabeni weNkosi yethu uYesu Kristu.

Yintoni ephazamisayo kwaye ixakeke ukususela ngaloo mhla!

– Iimeko zezopolitiko kunye nezoqoqosho kwihlabathi zihlala zihlahlela imihla ngemihla.

– Ukunyanzeliswa kunye nosongelo phakathi kwamandla amakhulu kubangela ukwesaba kweyona nto isonto lonke.

– Ubundlobongela kunye nobudlova obuSilamsi buye bashaya kwaye bayihlaba ihlabathi ngamandla kunye nolaka.

– Icawa lethu lihlaselwa kuwo onke macala kuquka ngaphakathi ngaphakathi nalabo bafanele bawakhusele kwaye baqale phambili. UPapa Francis uye wadala inkolo entsha yabantu ngokudibanisa iSonto lamaKatolika kuzo zonke iinkonzo azijonga ukuba ziyinyaniso kwaye zikhokela zonke kuThixo.

– Iintlekele ziye zanda yonke indawo emhlabeni.

– I-Chaos ixabela ihlabathi kuquka neFransi nale ngqungquthela yokubhikisha « kweeNtshontsho eziNtsundu » ezigonyamelo olugqithiseleyo kunye nemifanekiso yezobuhlanga.

Siyazi oku, kwaye kukho amaxesha amaninzi xa ndivakalise kwiimpawu zeblogi ukuba zonke iintlungu zobomi, zeMhlaba kunye neCawa ziya kuqhubeka ziba nzima nakakhulu, de ukubuya kweNkosi yethu uYesu Kristu.

Iindaba kunye nemandla yeempawu zibonisa ukubuya okufutshane kweNkosi yethu noKumkani uYesu Kristu.

Ngoko kubalulekile ukuba uqaphele kwaye uthandazele ukubuyela kwawo okukufutshane.

Ngexesha elinzima kakhulu elizayo, ndicinga ukuba kubalulekile ukubhala le nqaku ukuze ufumane ingqalelo ukuze ungasamangazi xa befika.

Ndiyakumema ukuba ufunde le ngqungquthela kwindyikitya engabonakaliyo.

http://www.wikistrike.com/2019/04/debut-d-epidemie-mondiale-ce-champignon-extremement-mortel-et-ultra-resistant-se-propage-partout.html?fbclid=IwAR0JhPx39zVyhyGnIB_8NVmsTylL81S85eaoq6q9G4w6zPbJdQ2F2gV2u88

Amaxesha aya kuza kuba nzima kakhulu. Kuqiniseke!

Ndiyathemba ukuba ziya kubanjiswa ngokubuya kweNkosi yethu uYesu Kristu.

Victor

inqaku 

https://victorpicarra.wordpress.com/2014/03/23/la-3eme-guerre-mondiale-est-commencee/

ISIHLOKO SESIBINI ESIPHELEKILEYO KWAMASEBENZI ATHU!

UYESU KRISTU UYAVELA

MTHETHO

IT COMES!

Ndiyintanda yam intanda

.

Yohane 14-6

UYesu wathi kuye, Ndiyindlela, inyaniso kunye nobomi. Akukho mntu uza kuBawo ngaphandle kwam.

Ukuba ngumKristu wamaKatolika kukuba nokholo kwaye ngokokuba ube nethemba elipheleleyo kunye ngokupheleleyo kwiLizwi likaYesu Kristu onyana kuphela kaThixo.

Njengoko sifunda le ndinyana ngasentla, siyaqonda ngokunyanisekileyo nangokungaqinisekanga ukuba  kuphela indlela eya kulandelwa nguYesu Kristu ekhokelela kuThixo.

Ngenxa yoko, kuzo zonke iinkolo, yiNgqobhoko kuphela eyenza ibandla likaYesu Kristu.

AmaKristu kuphela aya kuthatha inxaxheba ekuhlwithweni kwecawa kwaye ngaloo ndlela aphunyuke ngomhla woburhalarhume bukaThixo oza kuza ngaphambi kokubuya kukaYesu Kristu ngokulawula kwakhe iminyaka eyiwaka.

Ukubusa kweminyaka engamawaka kaYesu Krestu kuya kuba yithuba lokugqibela lomntu  « Abo bangayi kususwa kwaye ngubani oya kusinda ngosuku loburhalarhume bukaThixo »  ukuba azihlambulule phambi komgwebo wokugqibela aze aphunyuke yoMhlaba.

Ngokusunduzela ingxabano encinane, ngamandla okholo, sinokuqonda kwaye sitsho ukuba  kuphela ubuKristu inkolo ekhokelela kuThixo.

Kuthekani ngezinye iicawa?

UbuYuda, ubuSulumane, amaHindu kunye nabanye azinjalo iinkolo ezikhokelela kuThixo ekubeni uYesu Kristu wathi nguye kuphela indlela eya kuThixo.

Ukudibanisa iinkolo ezahlukeneyo

Ukuqhubeka ngakumbi kwiingcamango esinokuthi sithembele ngamandla ukuba kwiNgqobhoko yodwa iCawa yamaKatolika yiCawa likaYesu Kristu.

UYesu Kristu wanikela isonto lakhe kuPetros waza wabuyela esikhundleni sakhe njengoPapa:  UFrancis  ungumkhokeli weCawa yamaKatolika.

Nangona kunjalo, kwincwadi ye-apocalypse sifumana ivesi ekhethekileyo, iNtshumayelo 18.

Ukuze asindiswe, uya kusikhupha kwi    « bhabheli »   igolide, iBhabheli ekupheleni kwexesha iRoma (iVatican) ngoko iCawa yamaKatolika!

.

Ap 18, 4-5  

 »  Ndeva elinye ezulwini lisithi: Phumani kuyo, bantu bam, Ukuze ningadlelani nayo ngezono zayo, Nokuze ningamkeliswa kwizibetho zayo. Ngokuba izono zakhe zinyathelwe ezulwini, uThixo ukhumbule ubugwenxa bakhe. « 

.

Ngoko uyenze ntoni? 

Simele sibe nethemba elipheleleyo kunye nelizwi elipheleleyo kwizwi likaYesu Kristu kwaye ngoko singalandeli ngokungaqhelekanga imiyalelo yeVatican kunye noPapa.

Icawa ibuhlungu ilahliwe, ishiywe, ibulewe, kodwa asimele sishiye kwenye icawa!

Ndiyakumema ukuba ufunde amanqaku am ecaweni:

.

Iicawa ezingenazo iiflamu

yaye

ICawa eliManyeneyo

.

YiBhayibhile, ilizwi likaThixo kunye noYesu Krestu, kunye nentliziyo yethu, emele isikhokele ngoku ngokunyuswa kwecawa kunye nokubuya kukaYesu Kristu eNtabeni yemiNquma ngenxa yokuba sisekupheleni kwexesha.

Ukususela kwiivumelwano ze-Lateran ngowe-1929, iVatican ayisisithuba seCawa likaYesu Kristu!

I-Vatican iye yaba ngurhulumente kwaye abapapa bethu bokugqibela baye baba  yiKINGS   yale  « Vatican » karhulumente  , ngaloo ndlela badlula abantu kunye nobuthixo phambi koThixo.

Lixesha lethu, bazalwana kunye noodadewethu abathandekayo, ukuthabatha ukholo lwethu nobukho bethu.

Ndiyincoma ukufunda iphepha lam:

.

IWAR WARHULUMENTE

.

Siphila kumaxesha athile kwaye sidideke kakhulu ngumzekelo wethu uPapa Francis owenza intetho engapheliyo yoluntu ngokuncenga esidlangalaleni  »  kunye nomabonwakude » , amalungu e-MAFIAS ukutshintsha ubomi bawo aze agcine ubomi babantu abangenacala, kuquka nabantwana!

Kodwa ngakwelinye icala, akukho lililo linye malunga namaxesha aphikisayo esiphila kuwo kwaye aya kuphelisa ngokukhawuleza ngokubuya kukaYesu Kristu!

Le ntlawulo, uYesu Kristu, wayethembisa kwaye wayichaza ngeempawu ezininzi neziprofeto xa kuza kubuya ukubuyela.

Kwaye kucacile ngaphandle kwethunzi lokungabaza ukuba siye sahlala iminyaka ethile iimbonakaliso zezi ziqondiso neziprofeto ezivakalisa ukubuya kukaYesu Kristu.

Nangona kunjalo akukho lizwi malunga nokubuyiselwa kwalo libizwa ngokuba nguPapa onobujamo obusayi kubakhokela iBandla kunye nokulungiselela bonke  « Amadoda nabasetyhini bomhlaba wonke » ngenxa yokubuyiswa kweNkosi yethu, uKumkani, UYesu Kristu, yedwa unyana kaThixo.

Kuhle kwaye kulungile ukuba uPapa ucele  « amasela »  ukuba aguquke aze eze kuYesu Kristu.

012968083_prevstill

UYesu Kristu ngokwakhe esiphambanweni wathembisa elinye lamasela amabini, abethelwe esiphambanweni ngexesha elinye, ukummkela endlwini kayise ngenxa yokuba wayeguqukile kuzo zonke izenzo zakhe ezimbi.

Kodwa akufanele yini uPapa  ukuba  achazele kwihlabathi lonke ukuba uYesu Kristu uza kubuya kungekudala kwaye kubalulekile ukuba onke amaKristu asilungiselele ngokulungisa ubomi bethu, sithandazela ukubuyela okukhawuleza kukaYesu Kristu kunye simkele kwimiphefumlo yethu.

Upapa akufanele yini  kwakhona  achaze efanayo yonke abemi Umhlaba ukubaluleka kokholo kunye nemfuneko beza kuYesu kuKrestu ngobhaptizo kunye inguquko ukuze basindiswe kwaye asindiswe ngemini yengqumbo kaThixo ezayo ngokukhawuleza.

Ngaba akufanele ukuba uPapa  , ngaleli  xesha lokugqibela, enze iProselyti ngomqondo ocacileyo wekota ukwenzela ukuba wonke umntu kunye nomfazi eMhlabeni banikwe ithuba lokuza kuYesu Kristu kwaye ku sindiswa.

Xa emehlweni ngemiqondiso yonke, ziprofeto sele zizalisekile, ngenxa iziganeko zehlabathi, umamele cwaka olukhulu le Pope kwi ukubuya olungele kaYesu Kristu, ngokwenene njengamaKristu namaKatolika emthethweni ukubuza umbuzo   « Ngaba ukholo kusekho eVatican! « 

Khangela ibhokisi lam:

.

Ukusuka kwimfihlelo yesithathu kaFatima ukuya kubuya kukaYesu Kristu

.

Ndiya kuqhubeka kwaye nditsho ngokucacileyo ukuba iVatican ilindele umntu kungekudala.

.

Kodwa ngaba nguYesu Kristu?

.

Xa sibona ukuba iindleko ezinkulu zisetyenziswe yiVatican ukwenzela ukwakhiwa kweelascopes enkulu kakhulu ukugcina iinkwenkwezi!

Ziye zivela ngaphandle ukuba iVatican ibonakala ibukele kwaye kungekhona uYesu Kristu, unyana kaThixo!

Tlscope-khwezi

Khangela ibhokisi lam:

.

umchasi-Kristu ubonakala ngokuchanekileyo

.

Zonke ezi ngxelo ziyinyani, zinyani kunye nekhonkrithi kwaye akukho mntu uyimpumputhe kunokuba ngubani ongavumiyo ukubona kwaye akukho mva ngaphezu komntu onqaba ukuva!

.

Sibona iicawa ezingakumbi ngaphandle kweendawo, zihamba ngaphandle kwamabingeleli kunye nemibhiyozo yokungcwaba ngabantu.

Ukukhathazeka kuyinyani, inkulu kwaye inzulu kwiCawa yamaKatolika!

.

Ngethamsanqa sinabo ababingeleli abangamadoda okholo bokholo, abenza konke abakwaziyo kwaye kaninzi bengenayo indlela yokugcina ilangabi lokholo ebandleni.

.

Kodwa ke kunye naphezu kwayo yonke into, iicawa ezininzi zivaliwe minyaka yonke ngenxa yokungabi nabingeleli kunye nokholo!

Oko, uYesu Kristu wayeye wazisa kwiVangeli likaLuka isahluko: Ivesi le-18: 8

.

Luka 18 .

1. UYesu wabathumela umzekeliso, ukubonisa ukuba umntu kufuneka ahlale ethandaza, kwaye angahlali.

2 Wathi yena, Kwakukho umgwebi emzini, ongamesabiyo uThixo, engamhloneli mntu.

3 Kwaye kwakukho umhlolokazi kuloo mzi, weza wathi kuye, Ndigwebe kummelwane wam.

Kwangexesha elide wayenqaba. Kodwa ke yena uthi ngaphakathi kwakhe, Nangona andiyikwesaba uThixo, ndingabi nantoni na,

5 Noko ke, ngenxa yokuba lo mhlolokazi angandikholisi, ndiya kwenza ubulungisa bakhe, ukuze angaze aphule intloko yam.

6 Wathi iNkosi, Yiva oko umgwebi ongalunganga uthi.

7 Ngaba uThixo akayi kubulungisa abakhethiweyo bakhe, abakhala kuye imini nobusuku, balinde?

8 Ndiyanitshela, uya kuyenza ngokukhawuleza. Kodwa xa kuza uNyana woMntu, uya kufumana ukholo emhlabeni?

.

Ezinye iimpawu zokubuya ngokukhawuleza kukaYesu Kristu  :

.

apha

.

Oku kusilethela kuhlalutyo lweempawu ezintathu zokugqibela ezilahlekileyo zokubuya kukaYesu Kristu:

sibone i nqaku:

.

Iimpawu ezintathu zokugqibela zokubuya kukaYesu Kristu emhlabeni

.

01) Ukutyhila kwe-Anti-Christ 

02) Ukwakhiwa kwesithathu kwetempile yaseYerusalem

03) Imfazwe yehlabathi eya kumisa uYesu Kristu xa ebuya

Ndiza kutyhila uKrestu ochasayo

.

sibone i nqaku:

Ukutyhila kwe-Anti-Christ 

Kwimbali,

Umchasi-Kristu ubonakala enesihlalo sakhe eNtabeni yeNdlu kwaye aqinisekiswe yi-ISLAM

Umchasi ophakanyiswayo konke okubizwa ngokuba nguThixo okanye lowo unqula; Uya kufikelela ekuhlaleni [njengoThixo] etempileni kaThixo ngokuzibiza ngokuba nguThixo. (2 Tesalonika 2: 4)

Le ndinyana kwindali ibonakala ngokucacileyo kwi-ISLAM leyo i-mosque ye-alsa yakhiwa entabeni kaThixo.

Nangona amaSulumane ayenabantu abanobubele, kuyinyani ukuba amaKristu amaninzi abulawa ngama-Islamist ngenxa yokuba bangamaKristu!

Iicawa zonakaliswa, zitshatyalaliswa kwaye zitshiswa.

Abantu abangamaKristu bayatshutshiswa baza babulawa ngamaSulumane.

Kwakunjalo namanye amaSulumane, abagqilazwayo kwaye ahlanjululwe yizidakamizwa zamaSulumane egazini egameni le-ISLAM!

AmaSulumane akhonza uSathana ngegama likaThixo!

Kufuneka kuthathelwe nokuba ngaba kunzima ukuva!

Ukuba ngumSilamsi ukwamkela i-ISLAM kwaye ngoko ke ukuba ube yintsebenziswano yazo zonke izenzo zobugebengu!

AmaSulumane ndimema bonke ukuba nize kuYesu Kristu ukuze nisindiswe kwaye ndiyakumema ukuba ucamngce ngala mazwi kaYesu Kristu:

.

Yohane 14-6

UYesu wathi kuye, Ndiyindlela, inyaniso kunye nobomi. Akukho mntu uza kuBawo ngaphandle kwam.

.

Kuphuthumayo ukuba onke amaSulumane afike ngokukhawuleza kuYesu Kristu kuba iindlela ezinamandla zamaSilamsi sele zibiza iJihad ukusula u-Israyeli kwibalazwe yehlabathi kunye nokugwinya ihlabathi kwi-ISLAM.

.

Ekupheleni kwexesha

I-anti-christ ibonakala ihlala eVatican

Ndiyakumema ukuba ufunde inqaku lam malunga nesihloko:

.

Izilwanyana ze-Apocalypse zichongiwe .

II Ukwakhiwa kwesithathu kwethempeli laseYerusalem

Mna ndingalunganga, kodwa andiyikholelwa ukuba abantu abangamaYuda banokuyakha kwakhona ithempile yeYerusalem okwesithathu.

Ngokuqinisekileyo zonke izixhobo kunye nazo zonke izinto eziyimfuneko ekusebenziseni iinkonzo zetempile sele ziphinde zenziwe kwakhona. Iimali ziye zaqokelelwa kulo mhlaba.

Kubonakala ukuba abantu abangamaYuda baya kwenza konke abakwaziyo ukuvuselela le tempile ngokukhawuleza xa i-machia’h ivuliwe!

Ewe, kodwa nanku iMashiach, kuya kuba kukumangalisa abantu bamaYuda « uYesu Kristu » kunye nethempile yesithathu iya kuba yiYerusalem yasezulwini eya kuza eNtabeni yemiNquma xa kubuya kukaYesu Kristu.

 .

Ithempeli lesithathu aliyi kuphinda lakhiwe kwakhona ngabantu bamaYuda!

.

III Imfazwe yehlabathi eya kumisa uYesu Kristu ekubuyeni kwakhe

.

Lo mqondiso wokugqibela ubaluleke kakhulu kwabathathu

kuba  nguyena kuphela ohlala ehleli.

.

Siyakwazi ukulandela intshukumo yayo ngemini kwaye ngaloo ndlela sibone ihlabathi lihamba ngendlela yemfazwe yehlabathi yesithathu.

.

Le yimfazwe eya kumisa uYesu Kristu xa ebuya.

.

Iindaba zizityebi kwiimpawu zokuqonda ukuba akukho nto kuphela imfazwe engenakupheka kodwa sele iqalile.

Sineziganeko zokuqala kunye ne-Arab Spring ebeka iMiddle East ngomlilo.

Ukuxabana kunye nemfazwe yombango ukusuka ngo-2011 kwihlabathi le-Arab.

I-Iran ne-Syria (apho, nangona behlangene kwimfazwe yombango) bathi bafuna ukususa u-Israyeli kwimephu.

Kwaye ngoku ngamagunya amakhulu amakhulu (iRashiya / iUnited States) abachasa ikusasa lase-UKRAINE.

I-China kunye neYurophu kuya kubonakala!

Kodwa uya kwenza ntoni iIndiya?

Ngamanye ala magunya ayazi ukuba  « iinqwelo ziphekwe »

iminqathe Meaning ivuthwa:  i uqoqosho lwehlabathi kufuneka lichithwe kwimfazwe yehlabathi iye yaba kunqandwa.

Uphawu oluqineleyo lokuba imfazwe sele iqalile kukuba sesele sisesigaba sezoqoqosho kwimfazwe.

Ukubuyiselwa, Ukurhoxiswa kweMilinganiselo kumazwe aphikisayo, Ukubhujiswa kwezobupolitika, izisongelo kunye neendlela zokuPhatha. (Njengokuphambuka kweBoing 777)

IBoeing-777-Malaysia-Airlines-yalapha-black-umngxuma-yelenqe-as-it-uhamba-sest-e1394812443879

Oko singathethiyo  kumabonakude  kukukho kwi-Boeing 777 malunga neengcali ezingama-20 kwiimfazwe ze-elektroniki)

umthombo:

imfihlelo ye-flight MH370

.

Kuya kunyanzeliswa kwaye unyanzeliswe ukuba amagunya amakhulu aya kuphoswa kule mpikiswano yehlabathi kuba kufuneka abelethe uqoqosho olutsha lwehlabathi kwaye enze umyalelo wehlabathi elitsha!

.

Ukuzalwa ngokutsha!

.

Indoda yayiya kuba yintshontsho yinyani kule nkqubo entsha yehlabathi.

.

Musa ukungabaza!

.

Ngothando ngabo bafikile kuye ngokuguquka, Ukholo kunye nokubhaptizwa ukuba uYesu Kristu uza kubuya kusisindisa kwintsuku yoburhalarhume bukaThixo kunye nokuba imeko yobugqila esenziwa mikhosi kaSathana.

Ukwazi uYesu Kristu nqakraza:

.

apha

.

Ekugqibeleni, ihlabathi lihamba kakubi kakhulu, imiqondiso malunga nokususwa kwecawa yenziwa.

Uphawu lokugqibela lokubuyela kwiNtaba Yeminquma yeNkosi yethu noKumkani uYesu Kristu kuzaliseka phambi kwamehlo ethu.  « Imfazwe Yehlabathi YesiThathu! « 

Ngamandla ke kukuqaphela ukuba iindaba ziqinisekisa ubungqina bam ukucinga ukuba kususwe kwecawa kulo nyaka wokuphela konyaka ngoNovemba 2014 kunye nokubuya kukaYesu Kristu eNtabeni yeMinquma mhlawumbi ngoSeptemba 2015.

Kodwa ngokuqinisekileyo ndinokuphosakela kwaye ukuvuswa kwecawa kungangenelela naliphi na ixesha!

Jonga am amanqaku:

Imihla ye-apocalypse

yaye

kubuya kukaYesu Kristu

.

Kwaye nokuba mhlawumbi yonke (Ukususwa kunye nokuPhindwa kweMpilo kaYesu Krestu) kuya kuba ngowomnyaka we-2014 njengoko kuqikelelwe ngumzalwana wethu uLouis d’Alencourt kwiblogi yakhe iMboniselo  enkulu  .

INFO:

Nakhu ngokuthe ngqo ngabo silawulwa kwihlabathi:

.

apha

.

Vuka kuba kungekudala kuya kuba sekwephuzile kwaye emva koko kuya kubakho ukukhala, ukukhala kunye nokuqhaqhaqhaza bonke abaqhawulayo; ngubani othanda ukuqhubeka nokuhamba endaweni yokuvuka aze avuke ukuze ahambe endleleni yokuphila ukuze ahlangabezane noYesu Kristu.

Ukuba ulindele isandi se-cannon ukuba uqonde ukuba imfazwe iqalile kwaye uYesu Kristu uya kususa ibandla lakhe, ngoko ngokuqinisekileyo kuya kukhawuleza kuba icawa iya kusinda ngosuku lobushushu bukaThixo!

.

Ngoku ke simele sivuke, siphenduke size size kuYesu Kristu, kamva mhlawumbi asiyi kuba!

.

Nangona kungekho mntu owaziyo umhla okanye ixesha lokubuya kukaYesu Kristu, iimpawu zeBhayibhile kunye neziprofeto zisitshela ukuba ixesha lokubuyela kwiNkazimulo yeNkosi yethu, iNkosi noMongameli, uYesu Kristu, yedwa unyana kaThixo u fikile!

Ixesha liphela kwaye khawuleza ukuba ufuna ukugcinwa.

Imithandazo kunye nokuguquka, sinikwa sonke kuthi kule mihla yokugqibela yembali yomntu ngaphambi kokubuya kukaYesu Kristu.

Masibukele, sibukele, sithandaze size sithandaze kwakhona ngokuphindaphindiweyo kokubuya kukaYesu Kristu kunye nosindiso lwemiphefumlo yethu.

Masibe ngamajoni kaKrestu ovusiweyo kwaye masenze sonke sisasaze ilizwi likaThixo.

.

« UYesu Kristu uza kubuya! « 

.

Victor


%d blogueurs aiment cette page :