Ukubuya kukaJesu Kristu ngenjongo yokuthethelelwa SEPTEMBER NOMA October 2016

 

unkulunkulu-the-ubaba nengane-jesus-and-ijuba-copy-1

 

Ngaphambi ekhuluma ngendaba ukubuya kukaJesu Kristu, kuyafaneleka ukukhumbula yobuKristu eyisisekelo futhi ikakhulukazi ukuphila ukholo izikhathi kuphele.

 

BangamaKristu bese kugcina ngezikhathi zokugcina

 

 

Okokuqala kube umKristu ukuba aqonde ukuthi uNkulunkulu unguMdali wazo zonke izinto futhi ngenxa yalokho futhi singumkhiqizo kokudaliweyo kukaNkulunkulu.

It is futhi wayeqonda ukuthi uNkulunkulu wasidala mahhala futhi inkululeko yokuzikhethela ukuze sikwazi ukunquma ngokwethu indlela esisisebenzisa ngayo lesi sipho esimangalisayo ukuthi uNkulunkulu usinike « Ukuphila ».

 

Ukuze uqonde kangcono uNkulunkulu futhi ukudalwa komuntu, mina bakumema ukuba ufunde incwadi yami « The Umshumayeli King of Return of Darkness kufika ukukhanya » bheka isihloko esithi ngencwadi:The Book – The Umshumayeli Return of the King

 

UNkulunkulu ngomusa wakhe elingapheli usinike konke lokhu ngokuthi « ukuphila » eyigugu ngeshwa kancane baziswa ngemali yalo. Ukuphila wanikezwa nguNkulunkulu ngaphandle bafuna ukunyuselwa amaholo lutho oluvela kithi in ukubuya. Akuve isipho. Kodwa ngolunye usuku ukuthi ukuphila nakanjani uphela.

 

Kwabanye, ngeshwa, lokhu kuyinto kusukela esemncane ukuthi ukuphila eyeka, ngoba abanye zifinyelele iminyaka engamakhulu blithely noma ngaphezulu.

 

Bese-ke, ngemva mzuzu kokufa komzimba nje, umphefumulo livela ngaphambi umdali yayo.

 

Kumele baqonde ukuthi isikhathi uyisidalwa kaNkulunkulu futhi ngenxa yalokho okwamanje ukufa komphefumulo ngesikhathi ukwahlulela ifika ngqo.

 

Phakathi kwalolu vivinyo lokhu okuthathu ongakukhetha ke atholakale imiphefumulo.

 

Abanye ababenolwazi ukuphendukezela zokuphila izobe ngizochitha ingunaphakade esihogweni.

 

Iningi kuye kwadingeka ukuphila neither oluhlanzekile noma ezonakele « Warm » nokho futhi uhambe ukuchitha ingunaphakade esihogweni.

 

Labo siphile ukuphila okunempilo ngenhlonipho nokulunga izohamba naphezu ukuphila kwabo okuyisibonelo ukuchitha ingunaphakade esihogweni.

 

Ukuba umKristu ukuba aqonde ukuthi yonke imiphefumulo fela ngesikhathi sokuzalwa ukuchitha ingunaphakade esihogweni. It is libe yinto eqinisekile!

 

Mina lutho engivumela ukuba athi uma esihogweni buzoba buncane buhlungu ngoba abanye kunalamanye esekelwe nezenzo ezenziwe ngesikhathi izimpilo zabo.

 

Ayikho into engcolile ungakwazi ukungena embusweni wezulu njengoba sonke abathwali yesono sokuqala ekupheleni yezimpilo zethu ofayo emhlabeni, ngakho thina Bonke bamlahla ngecala ukuchitha ukuphila phakade esihogweni.

 

Nokho, Uzothini isihogo akekho ngokunembile owaziyo, encwadini ka-Enoke sinawo umqondo wayo, siphawula ukuthi kukhona izindawo ezulwini noma zivaliwe kuze kube phakade yonke indalo kokuphunyuka engamlaleli uNkulunkulu. UJesu Kristu wakhuluma esihogweni liletha iGehena (kodwa lutho lithi eBhayibhelini ukuthi ncamashi iGehena) Nami hypothesized ukuthi lokhu kungase kube isihogo esihlokweni yami:ukuqonda Ziqonde UNkulunkulu ESIHOGWENI ,

 

Kumelwe esatshwe ukuthi isihogo siyindawo lapho ukuphila okuphakade ikhona ngaphandle kothando lukaNkulunkulu. Kodwa namanje ngaphansi kokulawula kanye kokuqondisa kwezingelosi zakhe. (Bheka encwadini ka-Enoke) https://victorpicarra.wordpress.com/le-livre-dhenoc/

 

Ukuba umKristu ukuba aqonde ukuthi kuphela Uthando likaJesu Krestu ingashintsha ngokulunga sikwazi ukuba nethemba ngoba efuna ukuphuma kuleso siphetho tshwala iphakade kuhlelwe uNkulunkulu asinike isintu kusukela u-Adamu no-Eva.

 

Ukuze umKristu ukuthi uyisoni ukuqaphela futhi wamukele basindiswe uthando ngoJesu Kristu, lokhu ukhanda tshwala.

 

Ukuba umKristu ukwamukela futhi siphile ngokuvumelana ekufundiseni kukaJesu Kristu uthando, ukuthula, uthando, ububele futhi ukuthobeka.

 

Being a Christian is ngokubhapathizwa emanzini, uMoya futhi aphinde azalwe.

 

Ngokubhapathizwa emanzini siphenduka ezonweni zethu bese beze kuJesu Kristu ukuze basindiswe ngokwamukela uthando lwakhe futhi igazi elachithwa ngenxa yethu esiphambanweni.

 

Ngokubhapathizelwa zomoya sicele uNkulunkulu ukuba aqondise ukuphila kwethu. Ngemva kokuthola ubhapathizo lwamanzi umKristu kufanele enze indlela siqu ngomthandazo ukucela uNkulunkulu ukuba aqondise futhi uphathe impilo yakhe.

 

Ngakho hamba ekuphileni ayisekho ngezifiso umzimba kodwa labo ngokuthokoza kukaMoya. Lona umbhaphathizo kaMoya.

 

Ngakho sizalwa kabusha ekuphileni kwethu kwasemhlabeni yokuphishekela ukuphila kwethu ngothando, ukuthula, uthando, ububele futhi ukuthobeka. Kodwa umoya wokushisekela ukulandela imfundiso kaJesu Kristu, ukukhonza uNkulunkulu ngokugcina imiyalo yakhe futhi nokusiza labo abafuna usizo lwethu. Isixwayiso usizo wena ulethe akufanele kuholele utho yilowo oyamukelayo uphikelele izono zabo nezenzo ezimbi. Nor uphile ukuphika imfundiso kaJesu Kristu.

 

Uma wenze usizo kuwe abe yisisusa ukusetshenziswa kwalesi aid.

 

Ngakho iqiniso yokupha imali umlutha wezidakamizwa noma udakwe akupheli ucabange ukuthi kokubukeza isenzo esihle. Uma ethi imali esinikela isinkwa naye. Futhi iqiniso yokupha imali kulabo abasebenzisa izingane ukuba ngihambe ngicela akufanele ukukuholela ukukholelwa ukuthi ubhekene kokubukeza isenzo esihle. Uba obhekene nalokhu kuhlukumeza ezinganeni.

 

Ngemva ukuphila kwethu emhlabeni, the Christian livela phambi kukaNkulunkulu ukuze ahlulelwe. Futhi uthando ngoJesu Kristu, yena ngeke iqonde esihogweni.

 

UmKristu ahlulelwa, uma imisebenzi yokuphila kwakhe ayemahle, uzokuya embusweni wezulu. Uma imisebenzi yokuphila lakhe ibingamashumi Akwenele, kuyoba badlule esihlanzweni ngaphambi kokungena embusweni wezulu. Kodwa uma imisebenzi yokuphila kwakhe ayemabi uzokuya esihogweni nakuba yena waba umKristu.

 

Kwaphela iminyaka eyizinkulungwane ezimbili kungalendlela.

 

Kodwa thina kukhona ekupheleni kwesikhathi nezinto ushintshe kancane.

 

Iziphi izinguquko wukuthi ekupheleni kwesikhathi uJesu Kristu kumelwe abuyele Emhlabeni ebusa lapho iminyaka eyinkulungwane ukuthi iyohlukanisa ubuntu ukwahlulela.

 

Futhi amaKristu aqotho silindele ukubuya kukaJesu Kristu ngethemba ukuthi kuzoba maduze.

 

Ukubusa kukaKristu emhlabeni uyoba ingamazwibela iphakade, siyophila isikhathi eside, kodwa ngeke namanje adabule nokufa phambi kokuba ukuphila okuphakade.

 

Evil ngeke adingiswe emhlabeni phakathi nenkulungwane. Siyophila ngaphansi kokubusa kukaNkulunkulu Othandweni Nokuthula.

 

Kodwa, ngenxa yokuthi kukhona kodwa, kuyaphawuleka. Ingabe ukuthiukubuya kukaJesu Kristu kufanele ngibe njengasezinsukwini izinhlungu zokubeletha.

 

Ngakho phezu ukubuya kukaJesu Kristu useduze nokuphila isikhathi eside kunzima esintwini.

 

Singasho wonke ukubona ukuthi njengoba iminyaka idlula, ikakhulu kusukela ngo-29 September 2008, kanye nezikhathi ezinzima kunazo kuwo wonke amazinga. Bheka isihloko esithi lami: THE LAST EZINTATHU IZIMPAWU of the ukubuya UJESU KRISTU EMHLABENI!

 

Earth  : ukuzamazama komhlaba, ukuqhuma kwezintaba-mlilo, iziphepho, izikhukhula, iziphepho, imililo, ukuguquka kwesimo sezulu, ezazidilikile, engaziwa umsindo ovala izindlebe nomhlabathi ehlala ekudaleni emifantwini omkhulu.

 

Heaven: meteorite uwa, kuqhume intabamlilo solar, imemezela ukubuya Nibiru, Ukushisa solar system namaplanethi, UFO.

 

Wildlife : Dead simbe izigidi unyaka ngamunye kusukela imfuyo, izilwane zasendle kanye nezinyoni nezinhlanzi.

 

Humanity  : yesakhiwo sasemandulo ayasala sidilizwa, izifo, ukulahlekelwa amagugu, Eksodusi, ubudlova, izimpi namahemuhemu ezimpi.

 

ISonto  : Ukuhlubuka iyabonakala ezingeni eliphezulu. The Pope uye wamenqaba imfundiso kaJesu Kristu ngokwazisa zonke izinkolo njengezindlela ezingafani imikhondo kuNkulunkulu. Ngakho ukukhohlwa kakhulu amazwi kaJesu Kristu, « Mina ngiyindlela neqiniso nokuphila, akakho oza kuBaba ngaphandle kwami! « 

 

La mazwi kaJesu Kristu ninamandla futhi musa letihambisana impikiswano.

 

imisindo umsindo ovala izindlebe wokudubula elingaziwa lingahunyushwa ngalezi zindlela Apocalypse kwamaCilongo.Https://youtu.be/mTOQvDzihTU

 

Zonke lezi zenzakalo zenzeka outsized kangaka futhi base waprofetha eBhayibhelini ukumemezela izikhathi kuphele kanye nokubuya kukaJesu Kristu.

 

Konke kwenziwa nguNkulunkulu ukuvusa esintwini, kodwa ngeshwa bambalwa kakhulu zibonakala siqaphele izikhathi ezikhethekile esiphila.

 

Men ukucabanga ukuthi yini ayoyenza ngempelasonto ezayo noma kanjani bayohlala ukuvala ekupheleni kwenyanga, esikhundleni wokuthandaza kuNkulunkulu ukuze kusindiswe imiphefumulo yabo, ngisho naphakathi kwamaKristu.

 

Nokho zonke izinkinga nezinhlekelele okuyothi esintwini ngeke kubi kakhulu futhi kuze kufike iNkosi uJesu Kristu.

 

izikhathi esabekayo esiyozithola ngaphambi kokubuya King of Kings uJesu Kristu.

 

Siyazi wabopha ngabhande linye ukuthi izikhathi zokugcina ngaphambi ukubuya kwakhe kuyoba enzima.

 

Manje kunanini ngaphambili, kufuze sithandaze futhi bathandaze kaninginingi nsuku zonke.

 

Kufanele simbonge uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi usizo lwakhe bese nithandaza kuNkulunkulu ukuba asiqondise futhi zisivikele kuzo zonke mzuzu wempilo yethu, ikakhulukazi kulezi zikhathi ezinzima kanye ezibhubhisayo.

 

Ukuba umKristu ukuba aqonde ukuthi uthando lukaJesu Kristu luyisisekelo isandla olunikezwa nguNkulunkulu ukuba asisindise esihogweni.

 

Ngaphezu ekusindiseni imiphefumulo yethu esihogweni uthando lwakhe uJesu Kristu uyophinde Ukulonda izinombolo kithi engakabuyeli ngokomzimba Earth.

 

Labo abayosindiswa futhi iyoba iBandla likaJesu Kristu, uyoguqulwa eyezinto osheshayo kuyoba isidumbu ukukhanya. Bazosuswa ezulwini futhi ufinyelele ngqo kusuka ekuphileni kwasemhlabeni, kube ngukuphila okuphakade ngaphandle kokufa.

 

Labo sebeshonile futhi abaye wathunjwa bayaphila. Bayovuselwa ngomzimba ukukhanya futhi zizosuswa ezulwini nalabo abaye usindiswe kusuka baziphilise.

 

Ndawonye beza emshadweni weWundlu kuyoba ngesivumelwano esiphakade uzokwenza uJesu Kristu nesonto kwakhiwa.

 

Uma kaNkulunkulu yomusa izama baphaphame nathi ngazo zonke izindlela ukuthi iningi bangagcinwa futhi ukuthi kube kuhle yingxenye iBandla likaJesu Kristu ukuthi zizosuswa.

 

UJesu Kristu noNkulunkulu bathande umuntu!

 

Kodwa indoda kulowo athanda ukuba uchithe ukuphila okuphakade?

 

Ungacabangi nakancane ukuthi izikhathi ukuphela akunangqondo, ubufakazi obuqand ‘ikhanda baningi, ekupheleni kwesikhathi ngempela egijima futhi akukho okuyovimba it.

 

UJesu Kristu UYINDLELA emnyango sekuyisikhathi sokuba basindiswe ithemba, ukuze siphenduke ezonweni zethu, misdeeds yethu, amaphutha ethu, amaphutha ethu nemicabango yethu ongahlanzekile.

 

INTUTHUKO Signs ukubuya UJESU KRISTU

 

 

 

Uma sicabangela ukuqhubeka izimpawu singabantwana ngempela elula yokugcina ngaphambi ukubuya kukaJesu Kristu.

 

 

Ngachaza esihlokweni yami kule minyaka emithathu IZIMPAWU of the ukubuya UJESU KRISTU EMHLABENI! Kwakukhona izimpawu ezintathu ngaphambi ukubuya kukaJesu Kristu.

 

01) enikezela Anti-Christ

02) Ukwakha yesithathu ithempeli eJerusalema

03) A mpi yomhlaba wonke ukuba kuvunyelwane uJesu Kristu ngokwethembeka lapho ibuya

 

Ngoba izwi lesibonakaliso sokuqala « anti-Christ » kumelwe siqonde ukuthi kukhona amazinga eziningana.

 

Okokuqala ngaphakathi esontweni, kwakheka Umphik’ukristu bazo zonke ezilandelanayo amakhosi opapa kusukela izivumelwano Lateran.

 

Upapa last « UFrançois » personalizes lokhu ukristu Licashe leWundlu uyimpisi eholela amaKristu abalandela iqonde esihogweni. Bheka isihloko esithi lami: OFFICIAL ISITATIMENDE ngokufa kokuhlela kwebandla eliKatolika

 

Ngokusho kwesiprofetho sikaMalaki of opapa, Pope Francis iyona upapa wokugcina. Whoever is esigama esiprofethweni ‘uPetru lamaRoma’, okwaholela ibandla phakathi nosizi ngaphambi kokubhujiswa baseRoma nasemasontweni ukubuya kukaJesu Kristu.

 

Ukubhujiswa eRoma akusho lapho kubhujiswa lesi umuzi waseRoma by ukuzamazama komhlaba okukhulu, kodwa ukuwa Europe njengoba iRoma esisha ngokuthi « inkosi yesishiyagalombili zeSahluko XII sencwadi ethi Apocalypse. » Ngakho-ke uhlelo ukristu.

 

Siyazi encwadini Apocalypse kanye umprofethi uDaniyeli, usizi olukhulu zokugcina izinyanga 42.

 

Ngakho njengoba Pope Francis uqokwe March 13, 2013 kufanele mhlawumbe abone ukubuya kukaKristu Emhlabeni ngo September noma Okthoba 2016, cishe ngomkhosi wamacilongo.

 

Bheka isihloko esithi lami: THE END OF THE LAST WEEK kaDaniyeli ekupheleni 2015 NOMA 2016

 

I anti-Christ ubuye ifomu zintathu wobudemoni wokwenza izilwane ezimbili nomprofethi wamanga ogama njongo iwukuba abashushisa amaKristu futhi abaqondise ngqo endleleni esihogweni.

 

Singasho kalula ukuthi Zopapa zamuva isilo ezichazwe encwadini yezindaba Apocalypse Isahluko 17.

 

By ngokumelene ezinye ukubona Pope Francis umprofethi wamanga.Ngokwami ​​Ngikholelwa ukuthi uPapa Francis ungomunye walabo ababili nezilwane olwandle, izilo zomhlaba kokuba yangaphambili uPapa Benedict XVI ukuthi abaningi ex-Pope usaphila. Ngokuqondene nomprofethi wamanga Ngiyazi elilodwa kuphela, ogama abalandeli abashushisa amaKristu.

 

Kuyinto yilokho okubizwa ngokuthi « uMohammed » ngubani bafile ngo-632 wabeletha nkolo yamanga ukukhonza Islamists kanye jihadists.

 

02) Ukwakha yesithathu ithempeli eJerusalema

Lokhu nokwakha kabusha isifiso sangempela sabantu bamaJuda, kodwa uNkulunkulu ngeke avumele ukuba sibhekane kabusha ithempeli eduze mosque « al-Aqsa » inkolo yamanga womprofethi wamanga.

 

Ithempeli elisha kuyoba ithempeli uJesu Kristu iyokwehla ezulwini« iJerusalema lasezulwini »

 

03) A mpi yomhlaba wonke ukuba kuvunyelwane uJesu Kristu ngokwethembeka lapho ibuya

Lona elula kuphela nolokugcina ngaphambi ukubuya kukaJesu Kristu.

 

Kuyacaca ukuthi le mpi waqala kusukela 2012. Sibona esikalini le mpi okuyinto wonke omhlaba kakade futhi uzuza ngamandla futhi sikala usuku ngalunye.

 

Kuyinto kule mpi ukuthi uzowuthatha uJesu Kristu ngokwethembeka lapho ibuya.

 

Singabantu February futhi yini amenyezelwa abezindaba ikude aqinisekisayo. Turkey and Saudi Arabia ufuna ukuya empini emelene Syria. I baseRussia Iran ephikisa futhi athembisa ukubuya lezi lomngcwabo belligerents entsha uma they sondela oya eSiriya.

 

China ukuze iqhube of impi ngokumelene US kanye kubangane bawo e-Afrika futhi Syria ensimini kwezomnotho. Ngoba kokungenela alo ezempi e East wokugcizelela iphuzu, kuba kuphela Kuxhomeke isikhathi namasu empi. Ngokusobala Chinese uzongenela ekusekeleni amabutho aseRussia.

 

Kwakungenxa emathafeni yaseMegido kwa-Israyeli ukuthi uJesu Kristu ngokweBhayibheli kumele ayeke le mpi .

 

Ngakho lapho izimpi wamanje zichichima leSiriya no-Israyeli liyoba izisulu zokuhlasela. Kuyobe sekuba ohambisana nokumemeza, izinyembezi kodwa kuyoba kwephuze kakhulu ukuba beze kuJesu Kristu futhi basindiswe. Ngoba lokhu kuyoba nomphumela wendaba ka izikhathi kuphele elizogcwaliseka ne ukubuya kukaJesu Kristu.

 

Futhi kungenzeka ukuthi kuba ukuhlaziywa yalezi zimpawu ezingenhla, ngoba ngenyanga ka September noma Okthoba, 2016.

 

Kulo nyaka 2016, vele sesiyazi ukuthi nayo ziyoba zimbi kunanoma 2015. Kodwa uma uKristu ingafiki kulo nyaka 2016, kufanele silindele into eyesabisa. Ezifana ukuwa kwezomnotho, kodwa futhi izinhlekelele osayizi ezinkulu.

 

Angikaze ukuphinda ngokwami ​​ngokwanele, mina angiyena umprofethi , futhi mina kakade bekhohliswa ngokuphindaphindiwe ezibhekiswe isikhathi esifushane ukubuya kweNkosi yethu uJesu Kristu.By nebubi Angisona iphutha okubi kakhulu of izimpawu unyaka nonyaka .

 

Njengoba nje nami ngingumlingisi oyiphutha okuningi mayelana isimemezelo ukubuya kukaJesu Kristu, ngifuna kufanele uqaphe ngokwengeziwe futhi ungazi uqaphele, ukuthi uJesu Kristu luyofika njengesela, okuyodlula ngakhoke akekho owaziyo nini kuyoba ukubuya kwakhe.

 

Kanye Sengilindele ukubuya kwakhe kulo nyaka ngenyanga ka September noma Okthoba ngokusho ukuhlaziya yami izimpawu, kodwa mangisho ukuthi uJesu Kristu angeza phambili futhi athathe esontweni lakhe nganoma isiphi isikhathi ngaphambi ukubuya kwakhe.

 

Ngingaze zithi lokhu ukubuya kungaba kamuva futhi uyongenela 2017 noma 2018 okuyiwona kukhona futhi izimpawu ukuthi ngizochaza lapho kufika isikhathi.

 

Ngakho qiniseka, thandaza futhi bathemba ukuthi ukubuya okuseduze uJesu Kristu ngoba usheshe uzobuya buhlungu uzokhanya esintwini.

 

Kulo nyaka ngo-2016, nakuba kunzima ngesintu ngakithi amaKristu unyaka ka ithemba, ukuphenduka nomthandazo uJesu Kristu kusigcina kubhaliswe encwadini yokuphila okuphakade.

 

Phendukani futhi abaningi beze kuKristu uma ungafuni ukuchitha ingunaphakade Esihogweni.

 

Ngesikhathi kubhalwa lesi sihloko ngasinye kungaba namanje basindiswe. UNkulunkulu akunike wona yokuzikhethela futhi yilesi sikhathi ukuthatha lungile dlela.

 

Woza kuJesu Kristu ngokucela ngobhapathizo lwamanzi ukuze umpristi, umfundisi noma umKristu bese uthandaza kaninginingi ukuthola ukuvikeleka okukhulu ngokuthokoza kukaMoya oNgcwele kaNkulunkulu ukukusiza, bakuvikele futhi aqondise izinyathelo zakho shí izikhathi ekupheleni ebumnyameni.

 

Uthando Ukuthula Injabulo ezinhliziyweni nasezingqondweni imizi ilindele ukususwa iSonto kwabathile ukubuya eNtabeni Yeminqumo eJerusalema weNkosi ngeNkosi yethu uJesu Kristu, indodana ezelwe yodwa kaNkulunkulu ngoba nokubusa kwakhe King of Kings of the umhlaba iminyaka eyinkulungwane uhlukanisa esintwini inhlekelele.

 

I bakumema ukuba ufunde izihloko yami:

UMA UJESU KRISTU SLOW EZISEZA: IBANDLA zinyamalale esingaphansi KWAMANZI!

 

END OF ngesonto eledlule UDANIEL ekupheleni 2015 NOMA 2016

 

Njengoba isikhathi kuba Umthandazo mina ukuba sithandaze:

 

IMITHANDAZO uBaba Wethu Hail Mary

Victor


%d blogueurs aiment cette page :