ISIFUNGO ELISEMTHETHWENI UKUFA of the Catholic Church

ukuwela

 

In the video ngesiPutukezi siqonda ngokugcwele Pope!

 

image002

Kuyini eshaqisayo kule video ukuthi upapa obala ukuphika uJesu Kristu.

Upapa washo ukuthi iqiniso lokuthi uJesu Kristu esiphambanweni kuyehluleka ….!

Manje lokhu akuyona ukwehluleka ngoba uKristu wayazi wayezoboshwa esiphambanweni waze watshela uPetru ukuthi iqhude lingakakhali uzakungiphika kathathu ….!

UJesu wayazi kusukela ekuqaleni intshumayelo yakhe wayeyoba bagcina esiphambanweni.

Kodwa wavuma ukuba anikele ngokuphila kwakhe ukuze asindise imiphefumulo yethu ngenxa yomuntu kungcolile kangaka futhi umdobi okungcolileyo kungaba embusweni wezulu.

Kuyinto ngegazi likaKristu esiphambanweni ukuthi thina bahlengwa!

Upapa washo yakhe uJesu Kristu njengendlela umprofethi elula uthi ISLAM, egcwele zinezinhloso ezinhle kodwa wehluleka kusukela wafa esiphambanweni ….!

Njengoba bevela a kwalawo umKristu bengelutho yokholo lwakhe, kodwa kusukela uPapa, la mazwi an isimemezelo esemthethweni kokufa iSonto LamaKatolika umemezele ukuthi ngaphansi elikhulu ihlombe in New York .

Ngokuba Pope uJesu Kristu wayengeyena indodana kaNkulunkulu (uNkulunkulu wenza umuntu njengoba sifundisa emavangelini) kodwa umuntu like abanye ngezipho siprofetho owafa esiphambanweni ….!

The kukhala okuncane uPapa kukhona konke izinzipho ukuthi plant phezu izihlakala nezinyawo zikaJesu Kristu esiphambanweni.

With the okugcina uPapa, singakwazi ngokusemthethweni ukuthi iSonto LamaKatolika ngokusemthethweni ufile ngaphansi elikhulu ihlombe in New York September 25, 2015 at St Patrick Cathedral.

 

Thandaza ngobuqotho Brothers bami abathandekayo Odade ukubuya Emhlabeni weNkosi yethu uJesu Kristu njengathi ngokusemthethweni sodwa futhi sibe sengozini enkulu manje.

UNkulunkulu akubusise

Victor


%d blogueurs aiment cette page :