IZAY LAZAIN’NY FAHAMARINANA SY NY FIAINANA MIAVAKA AMIN’NY RAHOVIANA IZANY

Ny vokatry ny fikarohana ny sary "I AM THE WAY THE TRUTH AND LIFE, NULL DOES NOT FALL THE PATH THROUGH ME"

 

 

 

Araka ny efa nohazavaiko tao amin’ny lahatsoratra bilaogiko, miaina ny vanim-potoana faran’ny vanim-potoana isika izay hiafara amin’ny endriny tsy miandany amin’ny fiverenan’i Jesoa Kristy eto an-tany mandritra ny arivo taona.

 

Io sazin’i Jesoa Kristy io dia hery sy hery toy izany ka tsy mamela toerana ho an’ny fandikana na fivavahana hafa hankany amin’Andriamanitra.

Tsy maintsy manontany tena àry isika hoe nahoana ny Papa no manaiky ny fivavahana rehetra ho lalana marina amin’Andriamanitra.

Izany no ankamaroan’ny pétanque.

 

Ny vanim-potoana faran’ny fiaingana dia nanomboka tamin’ny 14 May 1948 niaraka tamin’ny fananganana ny fanjakan’i Isiraely.

 

Tamin’ny 14 May 1948 tamin’ny fananganana fanjakana jiosy, ny vahoaka Jody taorian’ny 2000 taona nialana dia nahazo ny famelan’Andriamanitra noho izy nandà sy nanombo ny Mesia izay nolavin’izy ireo tamin’i Jesoa avy any Nazareta  » Jesosy Kristy. Kanefa io famelan-keloka avy amin’Andriamanitra io dia tsy manome azy ireo ny fahafahana miditra any amin’ny fanjakan’ny lanitra amin’ny farandro.

Ny vahoaka jiosy dia ho toy ny olona maro voatery niandry hatramin’ny faran’ny arivo taona nanjakan’i Jesoa Kristy sy ny fitsanganana faharoa mba hanantena ny hiditra ao amin’ny fanjakan’ny lanitra.

 

Amin’ny faran’ny vanim-potoanan’ny fotoana dia misy Kristianina maty ihany no hatsangana.

 

Ary ny Kristianina velona sasany « Ny Fiangonana » dia hiova ao anatin’ny fotoana iray ary hialany amin’ny fiainana an-tany mankany amin’ny fiainana mandrakizay, tsy handalo fahafatesana fotsiny raha tsy amin’ny alalan’ny fitiavan’i Jesoa Kristy ihany.

 

Izany no fampanantenan’i Jesosy Kristy ary tsy misy olona afaka misalasala ny amin’ny tenin’ny Zanak’Andriamanitra izay nanolotra ny ainy hanavotra antsika amin’ny fahotantsika ary hamela antsika hiditra ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra, fa tsy amin’ny fahamendrehana fa amin’ny ny fitiavany.

 

Ho voamarikareo fa nilaza aho fa ny kristiana sasantsasany ihany no hiahy ny fitsanganana amin’ny maty sy ny andalana avy amin’ny fiainana an-tany mankany amin’ny fiainana mandrakizay raha tsy mandalo fahafatesana.

 

Ireo izay hisy vokany eo ny Kristianina izay efa nandray ny batisan’ny rano, (ihany no manan-kery ny batisa), izay nanontany an’i Jesosy Kristy ho Mpamonjy azy, Izay efa nangataka famelan-keloka amin’Andriamanitra noho ny fahotana rehetra nataony sy izay nibebaka sy amin-kitsimpo mibebaka amin ‘ny fahotany.

 

More noho ny hatramin’izay ny olona rehetra dia tokony handamina ny fiainany sy manaraka ny fampianaran’i Kristy (fitiavana, famelan-keloka sy ny Finoana).

 

Noho ny fahitana rehetra ny fampitandremana ara-Baiboly famantarana ny fiverenan’ny Tompo Jesoa Kristy, izay hatao isan’andro amin’ny hery sy ny hery matoky isika fa efa antomotra fiverenana io.

 

Mazava ho azy fa isika no taranaka farany alohan’io fiverenana io, isika dia manana ny antoka hatramin’ny 1948. Mt. 24.34

Ny taranaka iray dia fohy sy lava be saingy efa tena akaiky loatra ity fiverenana ity.

 

Hatramin’ny namoronana ny bilaogiko tamin’ny taona 2009, nanambara aho fa ity fiverenana ity dia afaka miditra an-tsoratra amin’ny taona. Mazava ho azy fa tsy nitranga izany.

 

Nefa amin’ity taona 2018 ity dia tena manokana satria ny vanim-potoan’ny taranaka ara-Baiboly dia 70 taona ary 1948 + 70 = 2018.

 

Raha jerena ny tanjaka, ny hery, ny faharetana, ary ny haben’ny famantarana ara-Baiboly rehetra izay tanteraka sy tanteraka tamin’ny taona 2018, dia azo antoka fa amin’ny faran’ny vanim-potoana ara-baiboly amin’ny farandro. .

 

Antenaina fa ny fetiben’ny trompety 2018 dia hahita ny fiverenan’i Jesosy Kristy Tompontsika ho fanesorana ny « Fiangonany ».

 

Aoka àry isika hivavaka mba tsy hamongorana ny anarantsika amin’ny bokin’ny fiainana satria ireo izay tsy nalaina an-keriny « Kristianina sy ny hafa » dia handeha amin’ny Andro fahatezeran’Andriamanitra izay ho fotoan-tsarotra ho an’ireo izay te hiverina amin’i Jesosy -Christ.

 

Ho sarotra be io vanim-potoana io satria tsy ho eto an-tany intsony ny fiangonana. Ho any an-danitra Izy hitory ny fampakaram-badin’ny Zanak’ondry, izany no fanekempihavanana maharitra mandrakizay eo anatrehan’Andriamanitra izay hiorenan’i Jesoa Kristy amin’ireo mpikambana ao amin’ny fiangonany.

 

Aorian’ny fanesorana ny Fiangonan’i Jesoa Kristy, ity tontolo ity dia ho tanteraka tanteraka amin’ny satana ara-tsamihafa mandrapahatonga ny fiverenan’i Jesosy Kristy ara-batana amin’ny Tendrombohitra Oliva mandritra ny fitondrany 1000 taona.

 

Efa mahita isika rehetra miandalana sy ny fiakaran’ny eo amin’ny fitondrana ny Islamisma. Sary an-tsaina izao tontolo izao tsy misy ireo rehetra ireo dia hesorina ny Kristianina sy ny finoana silamo intsony izay novakiny, ary bebe kokoa sy mahery nandravarava loza rava fiaraha-monina sy ny olona izay mijaly amin’ny fahantrana sy ny tsy fandriampahalemana.

 

IREO DIA LALANA VOLANA.

 

Eny, azo antoka fa ireo izay manam-pinoana sy nanontany an’i Jesoa Kristy hitarika ny fiainany dia ho voavonjy, fa ny olon-drehetra dia hahalala ny fahatezeran’Andriamanitra.

 

Tsarovy mandrakariva ireo tenin’i Jesoa Kristy ireo

« Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy afa-tsy amin’ny alalako irery no mankany amin’ny ray. « 

 

Tonga ny fotoana hahatakarantsika fa hiova tampoka ny fiainantsika tahaka ny fandokandoka ho lasa lolozy iray izay hivezivezy amin’ny fiainana ho any amin’ny fiainana mandrakizay ary tsy ho ela.

Mety ho 11 septambra 2018.

Manasa anao aho hijery ity lahatsary ity izay manazava ny manokana ny 2018.

 

Azonao atao ny mahita ny habetsaky ny horohorontany amin’ny alalan’ity rohy eto ambany ity

https://www.emsc-csem.org/#2w

Horohoron-tany manerantany maneran-tany (mandritra ny 2 herinandro farany)

 

Hijery anao tsy ho ela

Victor


%d blogueurs aiment cette page :