IT-TNEĦĦIJA MILL-KNISJA JISTA ‘JKUN IL-LEJL MINN SIBT SA ĦADD, 19 SABU 20 SETTEMBRU 2020.

Riżultati għal "BASILIQUE SAINT PAUL"

Bażilika ta ’San Pawl f’Ruma

 

Għal 10 snin minn meta ħloqt dan il-Blog (fl-2009), ninforma lill-qarrejja li Ġesù Kristu dalwaqt jinsab lura fid-Dinja għar-renju tal-1000 sena tiegħu kif wiegħed lill-appostli tiegħu qabel ma biex jogħla fis-smewwiet erbgħin jum wara l-irxoxt tiegħu.

Għarraf ukoll lill-qarrej li t-tmiem taż-żmien beda fl-14 ta ‘Mejju, 1948, wara l-ħolqien ta’ l-Istat ta ‘l-Iżrael, li huwa l-arloġġ profetiku taż-żminijiet, u li minn dik id-data l-ħin ta’ ġenerazzjoni oħra, dawk li se jgħixu se jaraw ir-ritorn ta ’Sidna Ġesù Kristu fid-Dinja.

Ġenerazzjoni fil-Bibbja hija ta ’tliet tulijiet.

L-ewwel għandu 40 sena imma hemm diġà nqabeż iż-żmien,

Allura aħna xorta kellna l-ġenerazzjoni ta ’70 sena li twassalna għall-2018 u sibna wkoll li Ġesù Kristu ma ġiex lura fl-2018.

Mela issa għandna l-ġenerazzjoni ta ’80 sena kkwotata ftit drabi fil-Bibbja. U hawn wasalna sal-2028.

Jiena użajt biss profetiji bibliċi biex infittex data approssimattiva għar-ritorn ta ‘Sidna Ġesù Kristu fid-Dinja. Sfortunatament, ir-riċerka tiegħi ppermettiet biss żewġ affarijiet.

L-ewwel wieħed huwa li ssib id-data tal-bidu tat-tmiem taż-żminijiet bibliċi: l-14 ta ’Mejju, 1948. F’dan l-istat din id-data sservi biex inkunu nafu l-bidu tal-kastig.

It-tieni huwa relatat mal-ewwel, li l-kastijiet ladarba jibdew, ma jieqfux sakemm terġa ‘lura l-Glorja ta’ Sidna. Barra minn hekk, ikomplu jikbru bir-ritmu tal-uġigħ tat-twelid.

Li jwassalni biex niżlek kull sena li s-sena li ġejja se tkun agħar minn dik li qabilha.

Is-sena 2020 se tkun agħar mill-2019 u meta ngħid agħar għandi ngħid horribly agħar. Għax l-2020 hija sena speċjali. L-uġigħ għandu jkun terribbli fuq il-punti kollha. Jien m’iniex diviner u lanqas viżitatur, u għalhekk nista ’ngħidlek biss li se nkomplu fid-dlam.

Għexna mill-1948 il-kastigi ta ’Alla. Din mhix dell ta ’dubju. Huma jdumu sa r-ritorn ta ’Sidna Ġesù Kristu.

Għalkemm la jien diviner u lanqas viżitatur, insib li t-tbatijiet ta ’ħutna kollha huma relatati mas-satan. Huwa jolqot il-Kristjanità u d-dinja kollha min-naħat kollha bil-forza u r-rabja.

Il-miżerja u l-prekarjat fi klima ta ’biża’ u biża ’marbuta mal-Iżlamiżmu huma l-ħwienet ta’ kuljum ta ’bosta aħwa u sorijiet, li għandhom ukoll jiffaċċjaw id-diffikultajiet kollha tat-temp u l-kataklimi dejjem aktar frekwenti, qawwija u devastanti.

Iva qed ngħixu ġranet suwed u ser ngħixu mill-ġdid.

Għaliex Alla jippermetti atroċitajiet bħal dawn jibku hekk kif xi nies jirrinunzjaw il-fidi u l-knisja huma jikkritikaw b’mod negattiv.

Irrid f’dan l-artiklu jġibik ftit ferħ u tama, għax il-jum tar-ritorn ta ‘Sidna huwa tassew viċin.

Għal dawk li jsegwu l-blog tiegħi u intom ħafna madwar id-dinja, anke jekk dan l-aħħar innutajt tnaqqis reali ta ‘l-attendenza, jiena nagħtik waħda mir-riċerka tiegħi li tista’ kieku ma kontx nagħti lili nnifsi nagħti tama vera għal dawk kollha li qed jistennew il-ġrajja kuntenta tar-ritorn ta ‘Sidna Ġesù Kristu.

Minħabba li ma stajtx insib preċiżjoni suffiċjenti fil-profeziji bibliċi dwar l-aħħar mumenti tal-aħħar żminijiet, bdejt infittexhom fil-profeziji mhux bibliċi iżda kredibbli biżżejjed biex tqishom.

Huwa għalhekk fi profezija li diġà tajtkom, tal-Beata Verġni Marija li saret fin-nofsinhar ta ‘Franza f’raħal żgħir tal-muntanji qrib l-Italja « la Salette » għal żewġt itfal żgħar.

F’din il-profezija, għall-darba u l-uniku darba fid-dehriet tagħha, il-Verġni Mbierka Marija tgħid lit-tfal l-kasti kollha tal-1864 meta Ġesù Kristu rritorna fid-Dinja. Huwa tal-għaġeb imma kollox qiegħed hemm. Fl-aħħar kważi kollox kien nieqes element « is-sena tar-ritorn ta ‘Sidna Ġesù Kristu »  u kienet f’ profezija oħra b’mod misterjuż li deher « Il-profezija tal-Papiet » li sibt l-elementi essenzjali biex inkunu nistgħu nifhmu l-aħħar mumenti tal-aħħar żminijiet qabel ir-ritorn ta ’Sidna Ġesù Kristu.

Dawn iż-żewġ profeziji li jidhru fil-filmati fl-artiklu, nistedinkom biex tarahom mill-ġdid u għal darb’oħra biex tassew jidħlu fih għax kollox qiegħed hemm.

Kun af li xi ġrajjiet importanti għandhom iseħħu qabel ir-ritorn ta ’Sidna Ġesù Kristu.

L-ewwelnett, il-Verġni Mbierka tevoka lill-Papa li ġie attakkat fil-ġurnata tiegħu « għalhekk Ġwanni Pawlu II » u li hu u s-suċċessur tiegħu mhux se jaraw it-trijonf tal-Knisja ta ‘Alla « ir-renju ta’ Ġesù Kristu fuq Tad-Dinja. Allura huwa taħt ir-renju tal-Papa Franġisku li se jkun ir-ritorn ta ’Ġesù Kristu imma jfisser ukoll li sakemm il-Papa Benedittu XVI ikun ħaj, Ġesù Kristu mhux se jkun lura .

Iżda l-Verġni Mbierka tgħid ukoll li l-Knisja se tkun mittiefsa qabel ir-ritorn ta ’Ġesù Kristu, u d-dettalji li hi tagħti dwar dan il-mument jikkorrispondu għaż-żminijiet li qed ngħixu. Verament nistedinkom biex tara l-filmat li int se tkun fuq il-ħmar nassigurak, u għalhekk il-kjarifiki magħmula mill-Beata Verġni Marija qed jgħajtu l-veritajiet li qed ngħixu.

Hekk kif tara l-filmat, ftakar l-iktar li aħna lkoll midinbin u nixtiequ kollha għall-maħfra ta ’Ġesù Kristu, imma Ġesù Kristu jridna wkoll jindmu mill-iżbalji tagħna u ndrittaw ħajjitna.

Sakemm ir-ritorn ta ’Ġesù Kristu d-Dinja se jkun fid-dlam, il-gwerer, il-miżerja, il-vjolenza, id-diżastri, se jkomplu jolqtu bil-forza inkredibbli u l-vjolenza lill-popli kollha tad-Dinja iżda speċjalment il-Kristjaneżmu.

Huwa importanti li ngħinu lil xulxin u nitolbu għaliex il-ġranet u l-iljieli se jkunu diffiċli ħafna. Imma hemm dawn l-isfortuni inevitabbli kollha, dawl ta ’tama għall-Aħwa u s-Sorijiet kollha tagħna u għal dawk kollha li se jaslu għand Ġesù Kristu.

Skond il-profezija tal-Papa, il-Papa Franġisku huwa l-aħħar Papa u fi kwalunkwe każ it-tmiem tal-papat li huwa profetizzat għall-2027.

Nafu mill-Verġni Mqaddsa Marija li Franġisku huwa l-aħħar Papa u li se jara t-trijonf tal-Knisja ta ’Alla.

Aħna nafu mill-Iktar Qaddisa Verġni Marija f’din il-profezija li tmur mill-1846 li l-knisja se tkun eclipsed sew qabel ir-ritorn ta ‘Ġesù Kristu u li meta l-knisja se tkun marret, se jkunu l-profeti Henoch u Elijah li se jippridkaw l-imħabba ta ’Alla u r-ritorn ta’ Ġesù Kristu għar-renju tiegħu ta ’1000 sena. Imma quddiem dawn iż-żewġ profeti, is-sentinelli kollha, l-appostli tal-aħħar żminijiet, għandhom jippridkaw il-Kelma ta ’Alla u r-ritorn ta’ Ġesù Kristu.

Huwa ftit fil-livell tiegħi dak li ilni nagħmel għal għaxar snin. Matul dawn l-għaxar snin kont konvint li l-ftuħ tal-Knisja kien se jsir eżatt qabel ir-ritorn ta ‘Sidna Ġesù Kristu. Imma jekk jien żbaljat allura forsi hu fl-2020, seba ‘snin (hekk fil-bidu tas-seba’ ġimgħa profetizzat mill-profeta Daniel) qabel ir-ritorn ta ‘Sidna Ġesù Kristu li se jseħħ il-ħtif tal- Knisja.

Ma nafx f’liema ħin tas-sena se jsir il-ħtif, minkejja li qed inqajjem ftit għall-festival tat-tromba matul il -lejl tas-Sibt sal-Ħadd mid-19 sal-20 ta ‘Settembru 2020 . Festival taż-Żwiemel dik is-sena fil-jumejn tal-Mulej tal-poplu Lhudi u tal-poplu Nisrani.

 

Alla jbierek u jiggwidak f’dawn id-dlamijiet sakemm twassal.

Tinsiex tara dawn il-filmati diversi drabi sabiex tifhemhom bis-sħiħ.

victor

 

 

Veru messaġġ mill-Verġni Marija għas-Salette (19 ta ‘Settembru, 1846)

 

 

Il-profezija tal-papiet | Dokumentarju 2016

 

 

Storja ta ’San Pawl barra l-ħitan

Ta ‘min jinnota li l-Papa Franġisku jokkupa l-aħħar post disponibbli!

 

Lista ta ’265 papiet minn Pietru sa Benedittu XVI

http://perso.numericable.com/gabriel.floricich/saint-ouen/pages/y-lista_papas.html

 

victor


%d blogueurs aiment cette page :