DE TERUGKEER VAN JEZUS CHRISTUS VOOR september of oktober 2016

 

god-de-vader-kind-jesus-and-dove-copy-1

 

Alvorens het onderwerp van de wederkomst van Jezus Christus, is het nuttig te wijzen op fundamentele van het christendom en in het bijzonder aan het geloof in de eindtijd leven.

 

BE christenen om het einde der tijden

 

 

Eerst een christen is om te begrijpen dat God de Schepper van alle dingen en dus ook wij zijn een schepping van God.

Het is ook duidelijk dat God ons geschapen vrij en begiftigd met een vrije wil, zodat we zelf beslissen hoe we dit prachtige geschenk dat God ons « Life » heeft gegeven gebruiken.

 

Om God en de schepping van de mens beter te begrijpen, ik nodig u uit om mijn boek te lezen « The Preacher King of Return of Darkness komt het licht » zie het artikel over het boek: The Book – The Preacher Return of the King

 

God in zijn oneindige genade heeft ons allen deze kostbare « life » gegeven helaas weinig gewaardeerd tegen de werkelijke waarde. Het leven was aan ons gegeven door God zonder iets van ons eist in ruil daarvoor. Het is een geschenk. Maar op een dag dat het leven onvermijdelijk eindigt.

 

Voor sommigen, helaas, dit is vanaf jonge leeftijd dat het leven stopt, voor anderen bereiken ze vrolijk honderd jaar of meer.

 

En dan, net na het moment van de dood van het lichaam, wordt de ziel voor zijn schepper.

 

We moeten begrijpen dat de tijd is een schepping van God en dus op het moment van de dood van de ziel komt direct op het moment van het laatste oordeel.

 

Tijdens deze proef drie opties zijn dan beschikbaar om zielen.

 

Sommigen die een verdraaiing van het leven moest worden veroordeeld om eeuwigheid in de hel.

 

De overgrote meerderheid hebben in het leven noch pure noch perverse had « Warm » toch ook gaan besteden eeuwigheid in de hel.

 

Die leiden van een gezond leven met respect en gerechtigheid zal ook gaan ondanks hun voorbeeldige leven doorbrengen eeuwigheid in de hel.

 

Omdat het een christen is om te begrijpen dat alle zielen veroordeeld zijn bij de geboorte tot eeuwigheid in de hel. Het is een zekerheid!

 

En ik niets kan ik zeggen dat als de hel minder pijnlijk voor sommigen dan voor anderen op basis van feiten gepleegd tijdens hun leven zal zijn.

 

Geen onrein is, kan het koninkrijk der hemelen binnengaan en zoals we allemaal dragers van de erfzonde aan het einde van ons aardse leven op aarde, dus zijn we allemaal veroordeeld zijn tot het eeuwige leven in de hel.

 

Wat zal de hel niemand precies weet, echter, in het boek van Henoch hebben we een overzicht, en merkt op dat er plaatsen in de hemel of zijn vergrendeld voor de eeuwigheid alle creaties God ongehoorzaam te hebben. Jezus Christus sprak over de hel roept hel (maar niets zegt in de Bijbel wat precies Gehenna) Ik heb ook de hypothese dat deze hel in mijn artikel kunnen zijn: BEGRIJPEN BEGRIJPEN GOD HELL ,

 

Het is te vrezen dat de hel is een plaats waar het eeuwige leven bestaat buiten Gods liefde. Maar is nog steeds onder de controle en het toezicht op zijn engelen. (Zie het boek van Enoch)https://victorpicarra.wordpress.com/le-livre-dhenoc/

 

Omdat het een christen is om te begrijpen dat alleen de liefde van Jezus Christus ons in staat stelt om te hopen op deze helse eeuwigheid lot gepland door God aan de mensheid sinds de ongehoorzaamheid van Adam en Eva te ontsnappen.

 

Om te worden een Christen is om een ​​zondaar erkennen en aanvaarden om gered te worden door de liefde van Jezus Christus, deze helse lot.

 

Omdat het een christen is om te accepteren en te leven volgens de leer van Jezus Christus in de liefde, vrede, liefde, mededogen en nederigheid.

 

Christen zijn is gedoopt in water, de Geest en wedergeboren.

 

Door de waterdoop bekeren we ons van onze zonden en kom naar Jezus Christus om gered te worden door het aanvaarden van zijn liefde en het bloed vergoten Hij voor ons aan het kruis.

 

Door de doop van de Geest vragen we God om ons leven te leiden. Na ontvangst van de waterdoop de christelijke een persoonlijke benadering in het gebed moeten ervoor om God te vragen te begeleiden en te beheren zijn leven.

 

Dus wandelen in het leven niet langer door de verlangens van het lichaam, maar die van de Geest. Dit is de doop van de Geest.

 

Zo worden we opnieuw geboren in ons aardse leven nastreven van ons leven in liefde, vrede, liefde, mededogen en nederigheid. Maar in de ijver om de leer van Jezus Christus te volgen, dienen van God door het observeren van zijn geboden en het helpen van mensen die onze hulp te zoeken. Voorzichtig helpen brengen u moet niet iemand die het ontvangt om te volharden in hun zonden en slechte daden leiden. Evenmin leiden u naar de leer van Jezus Christus te ontkennen.

 

Wanneer u een help je verantwoordelijk voor het gebruik van deze steun te worden.

 

Dus het feit van het geven van geld aan een drugsverslaafde of een dronken niet laat je denkt dat je het bekijken van een goede daad. Als hij vraagt ​​je geld bieden hem brood. Ook het feit van het geven van geld aan degenen die kinderen gebruiken om te bedelen moet je niet laten geloven dat je het bekijken van een goede daad. Je wordt verantwoordelijk voor het misbruik van kinderen.

 

Na ons leven op aarde, wordt het christelijke voor God voor het oordeel.En door de liefde van Jezus Christus, hij is niet recht naar de hel.

 

De christen wordt geoordeeld, wanneer de werken van zijn leven waren goed, zal hij naar het koninkrijk der hemelen. Als de werken van zijn leven waren niet goed genoeg is, zal het door het vagevuur passeren voordat het Koninkrijk der Hemelen. Maar als de werken van zijn leven waren slecht zal hij naar de hel gaan, ook al werd hij een christen.

 

Voor tweeduizend jaar is dit zo.

 

Maar we zijn aan het einde van de tijd en de dingen veranderen een beetje.

 

Wat verandert, is dat Jezus Christus aan het einde van de tijd moet terugkeren naar de aarde om daar te regeren voor duizend jaar dat de menselijkheid van het laatste oordeel zal scheiden.

 

En goede christenen wachten we de terugkeer van Jezus Christus in de hoop dat het zeer binnenkort zal zijn.

 

De heerschappij van Christus op aarde zal een voorproefje van de eeuwigheid, zullen we langer leven, maar het zal nog door de dood gaan voordat het hebben van een eeuwig leven.

 

Kwaad zal worden verbannen van de aarde tijdens het millennium. We zullen leven onder de heerschappij van God in Liefde en Vrede.

 

Maar omdat er een, maar, en het is belangrijk. Is dat de wederkomst van Jezus Christus moet zijn zoals in de pijn van de bevalling.

 

Dus over de wederkomst van Jezus Christus is in de buurt en een langere levensduur is moeilijk voor de mensheid.

 

We kunnen allemaal zien dat naarmate de jaren verstrijken, vooral sinds 29 september 2008 en de meest moeilijke tijden op alle niveaus. Zie mijn artikel: DE LAATSTE DRIE TEKENEN VAN de wederkomst van Jezus Christus op aarde!

 

Aarde  : aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, stormen, stortregens, orkanen, branden, klimaatverandering, Aardverschuivingen, onbekende oorverdovend lawaai en bodem samengevouwen creëren enorme spleten.

 

Heaven: meteoriet valt, zonne-uitbarstingen, kondigt de terugkeer van Nibiru, opwarming van het zonnestelsel planeten, UFO.

 

Wildlife : Dead onverklaarbare door miljoenen per jaar uit dierlijke, wilde dieren en vogels en vissen.

 

Humanity  : Ruin, epidemieën, verlies van waarden, Exodus, geweld, oorlogen en geruchten van oorlogen.

 

De Kerk  : Afvalligheid is zichtbaar op het hoogste niveau. De paus heeft de leer van Jezus Christus verworpen door de erkenning van alle religies als paden naar God. Dus vergeet de woorden van Jezus Christus, « Ik ben de weg de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij! « 

 

Deze woorden van Jezus Christus zijn sterk en lenen zich niet tot controverse.

 

Onbekend oorverdovende geluiden kan worden geïnterpreteerd als de Apocalyps Trompetten. Https://youtu.be/mTOQvDzihTU

 

Al deze gebeurtenissen zich voordoen, zodat outsized en werden voorspeld in de Bijbel om de eindtijd en de wederkomst van Jezus Christus aan te kondigen.

 

Alles wordt gedaan door God om de mensheid te wekken, maar helaas zeer weinig lijken zich bewust van de bijzondere tijd waarin we leven.

 

Mannen denken over wat ze volgend weekend zullen doen of hoe ze het einde van de maand zal sluiten, in plaats van tot God te bidden voor de redding van hun ziel, zelfs onder christenen.

 

Maar alle problemen en calamiteiten waardoor de mensheid zal verergeren en zelfs tot de Heer Jezus Christus.

 

Verschrikkelijke momenten wachten ons voor de terugkeer van de Koning der koningen Jezus Christus.

 

We weten door gevolgtrekking dat de laatste momenten voor zijn terugkeer de moeilijkste zal zijn.

 

Meer dan ooit moeten we bidden en bidden weer elke dag.

 

We moeten God danken elke keer zijn hulp en bid tot God te leiden en ons te beschermen in elk moment van ons bestaan, vooral in deze moeilijke tijden en apocalyptisch.

 

Omdat het een christen is om te begrijpen dat de liefde van Jezus Christus is de hand die door God om ons te redden uit de hel.

 

Naast het redden van onze zielen uit de hel door zijn liefde zal Jezus Christus ook een aantal van ons te redden voor zijn fysieke terugkeer naar de Aarde.

 

Degenen die worden opgeslagen en zal de Kerk van Jezus Christus vormen, zullen ze worden omgezet in een oogwenk gevoel zal een lichaam van licht. Zij zullen in de hemel worden verwijderd en zal direct van het aardse leven naar het eeuwige leven toegang te krijgen zonder de dood.

 

Degenen die zijn overleden en die zijn ontvoerd als zij in leven waren.Zullen opgewekt worden in een lichaam van licht en zal ook worden verwijderd in de hemel met degenen die zijn gered uit hun leven.

 

Samen wonen ze de bruiloft van het Lam zal het eeuwig verbond dat Jezus Christus zal maken met zijn kerk gevormd zijn.

 

Als God probeert ons wakker met alle middelen is dat de meerderheid kunnen worden opgeslagen en dat is misschien wel een deel van de Kerk van Jezus Christus, die zullen worden verwijderd.

 

Jezus Christus en God hou van de man!

 

Maar de man met wie hij wil het eeuwige leven door te brengen?

 

Denk niet voor een moment dat het einde der tijden is onzin, de bewijzen zijn vele, is het einde der tijden echt hardlopen en niets zal stoppen.

 

Jezus Christus aan de deur en het is tijd voor hoop om gered te worden, om zich te bekeren van onze zonden, onze wandaden, onze fouten, onze fouten en onze onzuivere gedachten.

 

PROGRESS ondertekent de wederkomst van Jezus Christus

 

 

 

Met het oog op de progressie van de borden zijn we echt in het laatste stuk voor de wederkomst van Jezus Christus.

 

 

Ik legde in mijn artikel de laatste drie TEKENEN VAN de wederkomst van Jezus Christus op aarde! Er waren drie borden voor de wederkomst van Jezus Christus.

 

01) De onthulling van de Anti-Christ

02) De derde reconstructie van de tempel in Jeruzalem

03) Een globale conflict worden door Jezus Christus overeengekomen tijdens zijn terugkeer

 

Voor het eerste teken « anti-Christ ‘ we moeten begrijpen dat er verschillende niveaus.

 

Eerst in de kerk, de Antichrist wordt gevormd door alle opeenvolgende pausen koningen sinds de Lateranen overeenkomsten.

 

De laatste paus « François » personaliseert dit antichrist, dat onder het mom van het Lam is een wolf die christenen die de rechte volgen naar de hel leidt. Zie mijn artikel: de officiële verklaring van het overlijden van de Katholieke Kerk

 

Volgens de profetie van de pausen Maleachi’s, paus Francis is de laatste paus. Degene die wordt genoemd in de profetie « Peter de Romeinse », die de kerk leidde tijdens de verdrukking vóór de vernietiging van Rome en de terugkeer van Jezus Christus.

 

De vernietiging van Rome betekent niet noodzakelijk dat de verwoesting van de stad Rome door een grote aardbeving, maar de ineenstorting van Europa als de nieuwe Rome « de achtste koning van hoofdstuk XII van de Apocalyps boek. » en dus de Antichrist systeem.

 

We weten uit het boek van de Apocalyps en door de profeet Daniël, de grote verdrukking laatste 42 maanden.

 

Dus als Paus Franciscus werd verkozen tot 13 maart 2013 moeten we misschien zien de wederkomst van Christus naar de aarde in september of oktober 2016, waarschijnlijk tijdens het feest van de trompetten.

 

Zie mijn artikel: HET EINDE VAN DE VORIGE WEEK VAN DANIEL END END 2015 of 2016

 

De anti-Christ is ook een vorm van demonische drie-eenheid van twee dieren en een valse profeet, waarvan het doel is om de christenen te vervolgen en hen te begeleiden direct in het pad van de hel.

 

We kunnen gemakkelijk begrijpen dat de recente pausen zijn het beest in het boek van de Apocalyps hoofdstuk 17 beschreven.

 

Door tegen een aantal zie Paus Franciscus valse profeet. Persoonlijk denk ik dat de paus Franciscus is een van de twee beesten van de zee, het beest van de aarde zijn de voormalige paus Benedictus XVI dat veel ex-paus is nog in leven. Als voor de valse profeet ik ken maar één, wiens volgelingen vervolgen christenen.

 

Het is dat wat wordt genoemd « Mohammed » , die al dood in 632 bevallen van een valse religie die islamisten en jihadisten dienen.

 

02) De derde reconstructie van de tempel in Jeruzalem

Deze reconstructie is een echte wens van het Joodse volk, maar God zal nooit de herbouw van de tempel in de buurt van de moskee « al-Aqsa » van de valse religie van de valse profeet mogelijk te maken.

 

De nieuwe tempel zal de tempel van Jezus Christus zal uit de hemel neerdalen « het hemelse Jeruzalem »

 

03) Een globale conflict worden door Jezus Christus overeengekomen tijdens zijn terugkeer

Dit is de enige en laatste stuk voor de wederkomst van Jezus Christus.

 

Het is duidelijk dat deze oorlog is gestart sinds 2012. We zien de omvang van dit conflict dat al geglobaliseerd en winst in kracht en schaal elke dag.

 

Het is dit conflict dat gaat om Jezus Christus te nemen op zijn terugkeer.

 

We zijn in februari en wat wordt aangekondigd in de media is verre van geruststellend. Turkije en Saoedi-Arabië wil om oorlog te voeren tegen Syrië. De Russen en Iran verzetten en beloven een terugkeer naar deze nieuwe kist strijdende partijen als zij naar Syrië komen.

 

China voor haar gedrag van de oorlog tegen de VS en hun bondgenoten in Afrika en Syrië op economisch gebied. Voor de militaire interventie in Oost-kracht, het is slechts een kwestie van tijd met militaire strategie.Het is duidelijk dat de Chinezen zullen interveniëren ter ondersteuning van de Russische strijdkrachten.

 

Het was in de vlakte van Megiddo in Israël dat Jezus Christus volgens de Bijbel moet deze oorlog te stoppen .

 

Dus toen de huidige gevechten overloop van Syrië en Israël zal worden aangevallen. Dan zullen er geschreeuw en tranen, maar het zal te laat zijn om Jezus Christus te komen en gered zijn. Omdat dit de uitkomst van de eindtijd, dat zal worden voldaan met de terugkeer van Jezus Christus zal zijn.

 

En het is mogelijk dat het in de analyse van deze signalen, de maand september en oktober 2016.

 

Dit jaar 2016, we weten al dat het slechter zal zijn dan in 2015. En als Christus niet aanstaande in dit jaar 2016, moeten we iets verschrikkelijks verwachten. Zoals een economische ineenstorting, maar ook voor rampen grote maten.

 

Ik heb nooit genoeg herhalen mezelf, ik ben geen profeet , en ik al meerdere malen bedrogen gericht op een korte periode voor de terugkeer van onze Heer Jezus Christus. Door nadelen Ik ben niet verkeerd over de verergering van symptomen van jaar tot jaar .

 

Zoals ik ben veel vergist over de aankondiging van de terugkeer van Jezus Christus, wil ik meer voorzichtig te zijn en je hoeft er rekening mee, dat Jezus Christus zal komen als een dief, en dus niemand weet precies wanneer zal zijn terugkeer zijn.

 

Zo goed als ik wacht dit jaar zijn terugkeer naar de maand september of oktober volgens mijn analyse van de borden, maar ik moet zeggen dat Jezus Christus naar voren kunnen komen en zijn kerk altijd voor zijn terugkeer.

 

Ook moet ik zeggen dat dit rendement later kan worden en ingrijpen in 2017 of 2018, waarvoor er zijn ook tekenen dat ik zal uitleggen als de tijd komt.

 

Dus zorg ervoor dat, bidden en hopen dat de aanstaande terugkeer van Jezus Christus, want hoe sneller het zal terugkeren en minder pijn zal helder voor de mensheid.

 

Dit jaar in 2016, hoewel het moeilijk voor de mensheid te zijn voor ons christenen een jaar van hoop, berouw en gebed dat Jezus Christus houdt ons geregistreerd in het boek van het eeuwige leven.

 

Bekeert u en velen komen tot Christus als je niet wilt eeuwigheid in de hel.

 

Op het moment van dit schrijven elk nog kunnen worden opgeslagen.God gaf je vrije wil en dit is de tijd om de juiste weg in te slaan.

 

Kom naar Jezus Christus door te vragen de waterdoop aan een priester, een dominee of een christelijke en bid dan opnieuw en opnieuw aan de bescherming van de Heilige Geest van God krijgen om u te helpen, je beschermen en begeleiden je stappen in het heetst van de eindtijd van de duisternis.

 

Love, Peace en vreugden in de harten en huizen in afwachting van de verwijdering van de kerk voor een aantal en het rendement op de Olijfberg in Jeruzalem van onze Heer en Koning Jezus Christus, de enige zoon van God voor zijn regeerperiode van Koning der Koningen van de aarde voor duizend jaar scheiden van de mensheid dag des oordeels.

 

Ik nodig u uit om mijn artikelen te lezen:

ALS JEZUS CHRISTUS SLOW TE KOMEN, DE KERK verdwijnen in minder dan een generatie!

 

Eind vorige week van Daniël END END 2015 of 2016

 

Naarmate de tijd is om Prayer Ik nodig u uit om te bidden:

 

Gebeden Onze Vader en het Weesgegroet

Victor


%d blogueurs aiment cette page :