दि 27 ऑक्टोबर 2017 सुमारे सातव्या तुकडी आधी DJIHAD

अनेक दशके आम्ही पाहिले की जीवन मानवतेसाठी अधिक कठीण आणि क्लिष्ट आहे.

 

यासाठी जागतिक, आर्थिक, आर्थिक, राजकीय, सामाजिक आणि धार्मिक अडचणी यामुळे अनेक कारणे आहेत.

 

आम्ही ग्रह देखील होऊ की, भूकंप, सुनामी, चक्रीवादळे, वादळ, चक्रीवादळे, शेकोटीचे आणि जड पावसाळा लक्षणीय व्यत्यय येत की शोधू शकता.

 

आपण हेदेखील लक्षात घेतले पाहिजे की, सन 2008 पासून जगभरातील लाखो जंगली आणि देशी पक्षी, मासे आणि प्राणी यांचे स्पष्टीकरण न मिळाल्याशिवाय मृत्यू झाले आहेत.

 

युद्धाच्या वातावरणात, युद्धे आणि दहशतवादाच्या कृती आणि इस्लामिक हिंसा या सर्वांमध्ये मानवी उत्पत्तीच्या सर्व आपत्ती आणि त्या सर्वांचा समावेश करणे आवश्यक आहे.

जग मद्य झाले आहे असे दिसते!

 

या सर्व तथ्येंना सामोरे जाणारा एकच एकच मुद्दा आहे हे पृथ्वीवरील येशू ख्रिस्ताच्या परतावा पाठोपाठ येणार्या काळाचा शेवट दर्शविणारी बायबलसंबंधी भविष्यवाण्यांचा संच आहे.

 

सर्वकाही आपल्याला विशिष्ट व कठीण काळात जगताने सूचित करते असे वाटत असेल की आपण काळाच्या ओघात जगत आहोत, तेव्हा जेव्हा येशू ख्रिस्त परत येईल तेव्हा वेळ संपल्यावर हे जाणून घेणे महत्वाचे असते.

 

मी आधीच ब्लॉगमध्ये स्पष्ट केल्याप्रमाणे, देव स्वतःच होता ज्याने सद्सद्विवेकबुद्धीमुळे इतक्या तीव्र चिंतनाने वेळेची सुरुवात केली होती की सद्भावना कोणीही त्यास विवाद करू शकत नाही.

 

हे चिन्ह 14 मे 1 9 48 रोजी इस्रायल राज्याची निर्मिती आहे.

 

देव यहूदी लोकांना वेळ शेवटी पर्यंत इकडे तिकडे दोषी होते, आणि मे 14, 1948 देव क्षमा आणि त्यांच्या वडिलोपार्जित जमिनी वर लोक हळूहळू परत अनुमती दिली आहे. त्याचे शब्द खरे देव रूक्षता 2000 वर्षांनी पुन्हा वाळवंट तजेला परवानगी दिली आहे.

 

या गोष्टीद्वारे देवाने जगाला सांगितले की काळ संपला आहे.

 

अध्याय 24 मध्ये अध्याय 32-33-34-35 आणि प्रेषित मॅथ्यूच्या शुभवर्तमानाचा 36 ख्रिस्त येशूने स्वत: ही शेवटल्या काळाची सुरुवात आणि त्याच्या कालावधीची एक महत्त्वपूर्ण चिन्हे दर्शवितात.

 

32 अंजिराच्या झाडापासून काढलेल्या तुलनात्मकतेनुसार स्वतःला शिकवा. जेव्हा त्याच्या डहाळ्या कोमल होतात आणि त्यावर पाने फुटतात तेव्हा तुम्हांला उन्हाळा जवळ आला हे समजते.

33 त्याच प्रमाणे या गोष्टी घडताना तुम्ही पाहाल तेव्हा ओळखा की, मनुष्याच्या पुत्राला प्रवेश करणे योग्य आवाहन?

34 मी तुम्हांस खरे सांगतो की, ह्या सर्व गोष्टी घडून येईपर्यंत ही पिढी नाहीशी होणार नाही.

35 सर्व जग, आकाश, पृथ्वी नाहीशी होतील पण माझी वचने कधीही नष्ट होणार नाहीत.

36 मनुष्याचा पुत्र जेव्हा एखाद्या व्यक्तीची तपासणी करील किंवा स्वत: चे रक्तच थरथरत नाही तेव्हा ती कोणाची पत्नीच नव्हे तर स्वर्गासाठी नाही.

 

आम्ही 1 9 48 मध्ये जन्माला आलेल्या पिढी येशू ख्रिस्त परत येण्याआधी पास जाणार नाही निश्चितता माहित पण हे आपल्याला 2068 पर्यंत एका बायबलच्या जास्तीत जास्त आयुष्यासाठी 120 वर्षे आणू शकते.

 

तरीसुध्दा, सर्वकाही असे दर्शविते की, हे प्रभु येशू ख्रिस्ताचे गौरव होण्याची शक्यता आहे. खरं तर आम्ही माणुसकीच्या दु: ख, मजबूत आणि सतत आहेत की बायबल प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या परत एक मूल घटने किंवा प्रसंगाचे आगमन तुलना आहे जसे पाहू शकता, वेदना नेहमी उजळ आणि मजबूत घटने किंवा प्रसंगाचे आगमन करण्यासाठी.

 

आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गौरवात परत येण्याविषयीचे बायबलमध्ये एक फार महत्वाचे चिन्ह म्हणजे जगाचा नाश होणार नाही. हे स्पष्ट आहे की 2 9 सप्टेंबर, 2008 पासून आम्ही या जागतिक आर्थिक आणि आर्थिक संकटे अनुभवत आहोत.

 

दुसरे एक चिन्ह हे जास्त महत्वाचे « ज्योतिषशास्त्रीय » या साइन इन महत्त्व समजून घेण्यासाठी आकाश 23 सप्टेंबर 2017. मध्ये दिसू लागले सगळे पुस्तक अध्याय 12 (खाली आणि स्रोत दुवा) वाचन करणे आवश्यक आहे

 

सगळे पुस्तकाच्या 12 व्या अध्यायात लिहिल्याप्रमाणे, अध्याय 17 चे पालन करणे आवश्यक आहे (दुवा)

 

या प्रकरणात 17 मध्ये आम्ही जीन आत्मा तिच्या अपहरण दरम्यान होते पोप जॉन पॉल दुसरा वेळ एक दृष्टी किंग्ज पोप सहाव्या राजा आहे हे जाणून घ्या. सातव्या राजा पोप बेनेडिक्ट सोळावा आठवा राजा असल्याने आणि पोप Benoit सोळावा फ्रान्सिस होते पण अजूनही जिवंत म्हणून आठव्या आहे.

प्रकटीकरण 12

 

01  आकाशात एक महान चिन्ह दिसू लागला: एक स्त्री, जो झगा बनविण्यासाठी सूर्य असतो, तिच्या पायाखाली चंद्र होता आणि तिच्या डोक्यावर बारा तारे होते. (टीप) सप्टेंबर 23 राशिचक्र, 2017 व्हिडिओ   (दुवा)

02  ती गर्भवती आहे, ती बाळाच्या जन्माच्या वेदना आणि अत्याचारात रडतो.

03  , मुकुट एक महान ड्रॅगन, लाल आग सात डोकी आणि दहा शिंगे आणि सात डोकी प्रत्येक, आणखी एक चिन्ह आकाशात दिसले. (टीप) पोप फ्रान्सिस रोम बिशप आणि म्हणून तिच्या साहित्य लाल लाल परिधान म्हणाला. तो सात राजेसुद्धा पोप (अधिक आठव्या) आणि दिला आहे की एखादा शासक धर्म आणि दहा शिंगे बनलेला पोपचा राजेशाही मस्तक आहे धर्म जागतिक ( व्हिडिओ)

04  त्याची शेपटी, आकाशातील तारे तिसर्या ड्रॅग, जमिनीवर त्यांना थ्रो चे भू.का. ड्रॅगन जन्म देण्यास तयार असलेल्या त्या महिलेच्या समोर उभे राहून जन्माला येण्यासाठी मुलाला गिळण्यासाठी बाहेर आला. (टीप ) आकाशावर चालणारी लढाईही पृथ्वीवर होत आहे. पृथ्वीवरील ड्रॅगन म्हणून पोप फ्रान्सिस आणि पृथ्वीवरील तारे म्हणून अशा प्रकारे इस्लामिक हिंसा देण्यात आहेत ख्रिस्ती आहेत

5  आणि तिने त्यास एक मुलगा, एक नर मुलगा, सर्व राष्ट्रांतील मेंढपाळ जन्म दिला, लोह एक राजदंड त्यांना अग्रगण्य. मुलाला देवाच्या आणि त्याच्या सिंहासनाकडे नेण्यात आले,

6  ती स्त्री ओरडून म्हणाली, « प्रभु, दाविदाच्या पुत्रा, तोच एक आहे ज्याची निर्मिती करण्यात आली आहे.

07  मग स्वर्गात एक युद्ध झाले: मायकेल, त्याच्या देवदूतांसह, ड्रॅगनशी लढा द्यायचा होता. ड्रॅगन, खूप, लढाई व त्याचे दूत , (टीप) आम्ही वाट पाहत म्हणून येशू ख्रिस्त परत 23 सप्टेंबर 2017 चर्च च्या काढण्याची त्या तारखेला घडणे नाही. थोड्या वेळानंतर थोड्याच वेळात देवानं अशी इच्छा व्यक्त केली की आकाशातील लढत संपली नाही आणि सैतान अजूनही विश्वास बाळगू शकतो की तो जिंकू शकतो.

8  तो फार संतापला. त्यांच्यासाठी आता स्वर्गात जागा नाही.

09  होय, त्याला नाकारण्यात आले, महान ड्रॅगन, उत्पत्तीचे साप, ज्याला ‘भूत आणि सैतान’ म्हटले जाते, संपूर्ण जगाचा प्रलोभन त्या सापाला त्याच्या दूतांसह पृथ्वीवर टाकण्यात आले.

10  मग मी आकाशातून एक मोठी वाणी ऐकली. ती म्हणाली, « तारण, सामर्थ्य, आमच्या देवाचे राज्य आणि त्याच्या ख्रिस्ताचा अधिकार ही आली आहेत. » कारण देवाने यहूदीतर लोकांना यहूदीतर कास्पात देवल्या आहेत. आणि त्याने आमचा देव या नात्यावर आणखी ही आज्ञा दिली आहे हे त्यांना माहीत आहे.

11  आणि जेव्हा तो मेला उभा राहिला तेव्हा त्याने आदाम या दोघी गल्याला पुरले. स्वत: च्या आयुष्यापासून अलिप्त, ते मरण पावले.

12 म्हणून  स्वर्गात आपणासाठी संपत्ती मिळवा. पण पृथ्वी व समुद्राचे वाईट होईल. सैतानाने तुम्च्यात आत्मसंयमन केले. त्याला माहित आहे की त्याला थोडा वेळ बाकी आहे « 

13  जेव्हा त्या प्रचंड सापाने पाहिले की त्याला पृथ्वीवर खाली फेकण्यात आले आहे तेव्हा ज्या स्त्रीने मुलाला जन्म दिला होता, तिच्या मागे तो लागला . (टीप) या समस्येस येशू ख्रिस्ताच्या विश्वासू चर्चसाठी आणखी दुणावले जाईल, ज्याला अपहरण प्रलंबित ठेवण्यात येईल.

14  मग ती स्त्री ते एक वेळ काळजी करणे आवश्यक आहे, त्या ठिकाणी, दोन वेळा व अर्धा वेळ, वाळवंटात मार्गाने एक मोठ्या गरुडाचे पंख देण्यात आले होते (टीप) (तीन दीड वर्षे) दूर साप च्या उपस्थिती पासून (टीप) चर्च अपहरण

15  मग त्या सापाने आपल्या तोंडातून नदीसारखे पाणी ओतले. सापाने ते पाणी स्त्रीकडे ओतले. (टीप) ख्रिश्चनांना अपहरण करण्यापासून प्रतिबंध करण्याचा शेवटचा प्रयत्न असेल

16  पण पृथ्वीने तिला मदत: पृथ्वीने तिचे तोंड उघडले आणि ते प्रचंड सापाच्या मुखातून अंदाज नदी गिळून टाकले. (टीप) सुदैवाने देव पहात आहे आणि अपहरण काळात येशू ख्रिस्त विश्वासू ख्रिस्ती मदत होईल.

17  मग तो साप त्या स्त्रीच्या इतर मुलांशी युद्ध करण्यास दूर निघून गेला. तिची मुले ही आहेत जी देवाच्या आज्ञेचे पालन करतात आणि येशूने शिकविलेले सत्य त्यांच्याकडे आहे . (टीप) हे काव्य चर्चच्या अपहरण नंतर अपहरण गेले नाहीत कोण ख्रिस्ती खाली hunted जाईल की स्पष्ट करते.

18  आणि तो समुद्र करून वाळू वर उभा राहिला

 

कल्पित पुस्तके अध्याय 12 चर्च च्या अत्यानंद (ब्रम्हानंद) च्या अत्यानंदाचे आणि येशू ख्रिस्ताच्या परत 1260 दिवस, 42 महिने किंवा साडे तीन वर्षे अपहरण नंतर वर्षे जाहीर.

 

कदाचित कदाचित, जर उत्साह त्वरित मार्च 2021 च्या अखेरीस  ईस्टरच्या उत्सवापूर्वी थोड्या थोड्या वेळापूर्वी हस्तक्षेप केला तर आम्ही आपल्या प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या गौरवानिरात परतू.

 

हे येशू ख्रिस्ताच्या शारीरिक परताव्यापूर्वी पृथ्वीवर राहिला आहे कोण ख्रिस्ती साठी तीन दु: ख वर्षे दु: ख वचन.

 

पण आम्ही, शेवटी वेळा मानवी दु: ख आधीच मोठ्या जिहाद जन्म जाहीरपणे शेवटी वेळा बायबलसंबंधी युद्ध आहे त्याचा कर्णा वाजविला ​​की अरब मार्च 2011 पासून अभाव आहे हे लक्षात ठेवा करणे आवश्यक आहे

जिहादचा राजा पोप बेनेडिक्ट सोळावा यांच्या कारकिर्दीस सुरुवात झाली!

डीजेएएएच, द टाईम्स ऑफ एंड टाइम्स

 

(अध्याय 3 आणि 4 मध्ये प्रकटीकरण 12 पाहा)

 

मार्च 2011 पासून जागतिक जगभरातील इस्लाम धर्म, क्रांत्या, आतडय़ा युद्धे, नागरी युद्धे आणि धर्म यांच्या तालबद्धतेमुळे जिहाद आणि दहशतवादाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

 

त्याच्या जिहाद इस्लाम काही वाढत्या अनेक स्थलांतरित पळून युद्धे इतरांना दु: खे पण काही दहशतवादी कार्य करण्यासाठी, दोन्ही कायदेशीर इमिग्रेशन आणि बेकायदेशीर जगाला आक्रमण, बलात्कार, चोरी, नुकसान, चर्च मुस्लिम जनतेच्या विटंबना आणि radicalization.

 

पश्चिम मध्ये मुस्लिम संख्या दररोज या जहाल, तो नोंद पाहिजेत साधारणपणे बंदी घालण्यात आलेली आहे दिमाख दाखवण्याची हौस इस्लामिक proselytism करण्यासाठी उद्दिष्ट मूलतत्त्ववादी होतात आणि ostentatiously रस्त्यावर शुक्रवार प्रार्थना प्रदर्शित मुस्लिम देश

 

त्याचप्रमाणे मुस्लिम महिलांनी स्वत: काळ्या किंवा रंगीत वेलीत कपडे घातले आहेत. हात हातमोजे द्वारे लपलेले आहेत कधीकधी काळा चष्मा देखील त्यांचे डोळे लपवतात. हे लक्षात घ्यावे की बर्याच मुस्लिम देशांत ही सर्व सामग्री ही सर्वसाधारण नसून स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून अत्यंत मूलभूतपणाचे एक रूप आहे.

 

वेस्ट मध्ये आम्ही मोठ्या संख्येने अनेक मुस्लिम शक्ती आणि पश्चिम संस्था त्यांच्या मतानुसारी आवश्यकता, दिमाख दाखवण्याची हौस, सांस्कृतिक, रानटी आणि उपासना दुमडणे निर्धार दावा म्हणून इस्लामिक मूलतत्त्ववादी या सर्व दिमाख दाखवण्याची हौस हल्ला अनुभव.

 

ते सार्वजनिक आरोग्य सेवा पाणी पिऊन आणि घोटाळ्याची शक्ती लादणे मुस्लिम महिला महिला डॉक्टर तपासणी करून घेणे आहेत, ते देखील उपाहारगृहे मेन्यू (हलाल) दावा त्यांच्या मुलांसाठी

 

ते त्यांच्या धार्मिक विधी, त्यांच्या सरंजाम आणि सार्वजनिक सेवा उपासना आणि आवश्यक आहे, जे स्थानिक आणि वेळ प्रार्थना रोजगार लादणे.

 

ते आपल्या संस्कारांनुसार हत्याकांडातून रस्त्यावर प्राण्यांना (मेंढरांना) मारतात. हॉररच्या वर्णनाशिवाय हे प्राणी भयावह स्थितीमध्ये कत्तल केले जातात.

 

गुरेढोरे प्राणी कत्तल या प्राणी अनावश्यक दु: ख बसविणे नाही दिसून येते न आधी स्तब्ध असेल तर सवयी आणि आरोग्य पश्चिम सीमाशुल्क आणि विशेषतः फ्रेंच, विरुद्ध जे slaughterhouses कत्तल आहेत.

 

अन्न दुकानात त्यांनी विशेष शेल्फ (हलाल) ची मागणी केली. ते एक ख्रिश्चन सांस्कृतिक परंपरा डेटिंगचा परत दोन हजार वर्षे असूनही सार्वजनिक इमारती मध्ये फ्रान्स ख्रिसमस crèches मध्ये बंदी घातली जाणार होते.

 

हळूहळू पश्चिम समाज इस्लाम दिशेने drifting अशा त्यांचे हात पाय कापून मुस्लिम शिक्षा इतर barbarities लोकामध्ये Sharia म्हणून त्याच्या रानटी कायदे अंमलबजावणी सुरु होते.

 

हे हळूहळू निष्प्रभ की आमच्या नागरी स्वातंत्र्यावर, आमच्या संस्था, आमची संस्कृती व आपल्या चालीरीति आणि परंपरा आहेत, एक मुद्द्यावर इस्लाम, जिहादी आणि रानटी समोर प्रत्येक दिवस थोडे अधिक.

 

हे स्पष्ट आहे की 2011 च्या आधी जरी पुनरावृत्ती झाली असली तरी पश्चिम भागातील मुस्लिमांना सामान्यतः ज्या देशांनी त्यांना जिवंत करण्याचा निर्णय घेतला होता त्या देशांतील कायदे व प्रथा आणि रीतिरिवाज स्वीकारले.

 

मार्च 2011 मध्ये अरब दहशतवाद भीती, मुस्लिम जिवंत आणि धास्ती भीती कोण आहेत सामान्य आदरातिथ्य आणि अनुकूल लोक अद्याप होते मध्ये जागतिक आली आहे की एक मुद्द्यावर इस्लामला एक oversized दृष्टीकोन दिला या धर्मांध इस्लामिक पागल मुसलमानांचे पहिले बळी.

 

हे लक्षात घ्यावे की हे दुर्भाग्यदेखील नरकाशी निगडीत आहे कारण ते येशू ख्रिस्ताला नाकारतात.

 

या बंडखोरांना जिहादींना विश्वासार्ह वाटणारे हे अतिरेकी इस्लामिक बदल पाहण्यासाठी फ्रान्स (मानवी हक्क देश) सारख्या देशामध्ये अनाकलनीय दिसते.

 

आणि तरीही तेथे तथ्य आहेत आणि उघडपणे आमच्या जागतिक सरकारी नेत्यांना या जागतिक सभ्यतेच्या समस्येच्या विरोधात वाटणारी दिसत नाही!

 

समजून घ्या की चर्चच्या अपहरणानंतर इस्लामला कोणतेही साठा किंवा संयम नसेल

 

मी इस्लामवर हा मार्ग निष्कर्ष काढतो जे फ्रेंच मुस्लिमांना संदेश देते जे जेएफकेच्या उद्घाटन भाषणात घेतले जाते

 

आपल्या देशात आपल्यासाठी काय करू शकता हे विचारू नका, परंतु स्वतःला विचारा की आपण आपल्या देशासाठी काय करू शकता

 

जर देवाने आपल्याला आनंदी होण्याआधी थोडा वेळ सोडला असेल तर आपल्या सर्व पापांपासून पश्चात्ताप करण्याची आणि आपल्या सर्व पापांची क्षमा करण्याची विनंती करणे होय.

 

वेळ आता मोजण्यात आला आहे आणि रोजची प्रार्थना आवश्यक आहे.

 

आम्हाला शेवटी लक्षात ठेवा की सात वर्षांच्या कालावधीतील पैगंबर या नात्याचा शेवटचा बायबलमधील आठवडा म्हणजे मशीहाच्या परत येण्याआधी आपण नासरेथच्या येशूचे पुनरुत्थान करण्यापूर्वी वेळ काढू नये.

 

मी सप्टेंबर 2 9, 2008 या शेवटच्या आठवड्याची सुरुवात केली होती, ज्याने सात वर्षांनी 2015 च्या तुर्क फेस्टिव्हलमध्ये आम्हाला घेऊन आलो. हे स्पष्ट होते की मी चूक आहे आणि मी पुन्हा चूक असू शकते ज्या गोष्टी तुम्हांला सांगतील त्या माझ्या आहेत.

 

आता 23 सप्टेंबर 2017 पासून स्वर्गातला मोठा चिन्ह पूर्ण झाला आहे, असे आपण याचे अनुमान काढू शकतो की 2021 मध्ये म्हणजे 42 महिन्यांनंतर येशू ख्रिस्ताची शारीरिक परतावा अपेक्षित आहे.

 

सात महिन्यांनी (सात वर्षे) 42 महिन्यांपूर्वी 2014 मध्ये सुरुवात केली.

 

आणि आहे एक तारीख बाहेर उभे की , 27 एप्रिल 2014 मी आधीच माझ्या ब्लॉग पोस्ट मध्ये स्पष्ट आहे म्हणून पोप फ्रान्सिस यांनी जॉन पॉल दुसरा आणि जीन तेविसावा च्या beatification तारीख आहे ‘विरोधी ख्रिस्त आहे.

हे भगवंताचा अपमान आणि अपमान आहे. माझे लेख वाचा: खाली दुवा

अल्टिमेट अण्डेज मेक ईश्वर

 

यावरून कळते की 14 मे 1 9 48 रोजी देवाने अंतराळाच्या सुरुवातीला आरंभाची सुरुवात केली तेव्हा सैतानाला त्याच्या शेवटच्या काळाच्या कालखंडाच्या तारखेचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे, जी वेळ संपत आहे.

 

परंतु देव हा कालावधी कमी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो …. !

 

या प्रकरणात, 27 एप्रिल 2014 ही तारीख लक्षात ठेवून डॅनियलच्या शेवटच्या आठवड्याच्या सुरुवातीची तारीख (7 वर्षे, 84 महिने) वेळेच्या अंताने भविष्यवाणी केली. 42 महिने, साडे तीन वर्षांनंतर, आम्हाला 27 ऑक्टोबर, 2017 पर्यंत सात वर्षांच्या कालावधीतील अर्धे आणले जाते.

 

चर्चचा अपहरण आम्ही सप्टेंबर 23, 2017 रोजी अपेक्षित होता, तो 27 ऑक्टोबर 2017 च्याआसपास असू शकेल , जो क्लेमच्या ऐवजी तारीख असेल.

 

तोपर्यंत संपूर्ण पृथ्वीवरील वेदना चालू राहतील. ही निश्चितता आहे आणि आपण अशी प्रार्थना करणे आवश्यक आहे की देव आपल्याला मदत करेल आणि त्याचे संरक्षण करेल.

 

त्याचप्रमाणे आपण प्रार्थनेने आणि प्रार्थना करणे आवश्यक आहे की मंडळीचे अपहरण झाल्यानंतर काही वेळा संक्षिप्तपणे मॅथ्यू 24 मध्ये येशू ख्रिस्ताने वचन दिले होते आणि त्याने 2221 पर्यंत पृथ्वीवरील आपला भौतिक पुन: स्वभाव परत घेतला असे अभिव्यक्त केले जाईल.

 

आशा आहे की 2018 मध्ये हे लक्षात येईल की बायबलची सृष्टीची 70 वर्षांची पिढी 1 9 48 पासून सुरू होणारी 2018 अशी तारीख आणते, जो शेवटच्या काळाची सुरुवात आहे.

 

22 जर दिवस कमी पडला नाही तर कोणीही मनुष्यप्राणी राहणार नाही. परंतु, निवडणुकीच्या वेळी, या दिवस कमी केले जातील.

 

देव तुम्हाला येशू ख्रिस्तामधील माझ्या सर्व प्रिय बंधुभगिनींना आशीर्वादित करेल आणि या अतिशय कठीण काळांत तुम्हाला जगू देईल ज्याचा अंत आम्ही पाहण्यास सुरूवात करीत आहोत.

 

व्हिक्टर


%d blogueurs aiment cette page :